Samarbete och forskning är vägen framåt för precisionsmedicin

Renske Altena är bröstonkolog på Karolinska Institutet. Hon berättar om hur precisionsmedicin fungerar inom bröstcancervården, vad som behövs för att det ska användas i större utsträckning och hur hon ser på framtidens bröstcancervård.

Publicerad 21 juni 2022

onkolog-Renske-Altena

Hur används precisionsmedicin idag inom bröstcancervården?

– Vi använder redan sedan flera årtionden tillbaka så kallade biomarkörer på cancercellen för att erbjuda rätt individuell behandling till varje enskild patient. Till exempel antihormonell behandling för de som har en tumör som uttrycker östrogenreceptorn och HER2-riktade mediciner för tumörer som är HER2-positiva. Det finns också nyare mediciner som kan fungera bra om det finns vissa specifika förändringar i tumören, till exempel mutationer i P1K3CA och BRCA generna, eller uttryck av PD-L1 receptorn.

Vad behövs för att precisionsmedicin ska kunna användas i större utsträckning?

– Samarbete och forskning! Vi behöver få fler och ännu bättre läkemedel, tester för fler tillförlitliga biomarkörer som kan ge ännu bättre indikationer på vad som förutsäger om ett visst läkemedel kommer att fungera, en bättre förståelse hur balansen mellan nytta och risk för cancermediciner är (relaterad till biverkningar och effekt) och komma fram till sätt som möjliggör en kartläggning av sjukdomens karakteristik i hela kroppen. Samtidigt behöver vi arbeta tillsammans för att se till att alla som drabbas av bröstcancer kan få tillgång till nya behandlingsmöjligheter, oavsett var man bor eller vilken läkare man träffar.

Förståelse och metoder för att angripa cancerns utveckling ökar i snabbt tempo, men med varje steg framåt ser vi att vi har mycket kvar att lära.

Vilka är de stora vinsterna med precisionsmedicin?

– Att skräddarsy en behandling mer i detalj och därmed förbättra balansen mellan nytta och risk för cancerbehandlingar.

Hur ser du på framtidens bröstcancervård?

– Mycket hoppfullt, men också med stor ödmjukhet; förståelse och metoder för att angripa cancerns utveckling ökar i snabbt tempo, men med varje steg framåt ser vi att vi har mycket kvar att lära. Det är avgörande att vi samarbetar inom och mellan sjukhusen, forskningsinstitut och industrin för att tillsammans komma vidare och skapa ännu bättre förutsättningar för bröstcancerpatienter.

Läs mer om precisionsmedicin

Läs mer om precisionsmedicin

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss