Precisionsmedicin

Precisionsmedicin innebär individanpassad eller skräddarsydd vård och syftar till att ge mer exakta diagnoser och effektivare behandlingar, med mindre biverkningar. Precisionsmedicin omfattar såväl diagnostik som behandling och uppföljning. Det är inte ett nytt begrepp inom vården men under de senaste åren har det skett en stor utveckling på området.

För behandling av HER2-positiv bröstcancer så har utvecklingen kommit väldigt långt inom precisionsmedicin.

De olika stegen i precisionsmedicin

  • Insamling av patientdata

Information samlas in från patienten genom exempelvis blodprov, genetiska tester, röntgen samt mätning av livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet. Insamling av patientdata sker såväl inom vården som i hemmet genom att patienten själv fyller i hur man mår och vilka symptom man har. Genom att följa varje individ över tid går det att se förändringar och anpassa vården efter individens specifika behov.

  • Avancerad analys av insamlad patientdata

Den data som samlats in analyseras med olika metoder, bland annat med artificiell intelligens, AI. En viktig del i analysarbetet är att jämföra med andra patienters data. På så sätt kan man dra nytta av kunskap som samlats in och dokumenterats om andra patienters diagnoser och behandlingar.

  • Anpassad behandling utifrån insikter om patienten och sjukdomen

Resultaten från analysen ger insikter kring en patients individuella förutsättningar och biologiska egenskaper vilket möjliggör en mer individanpassad vård. Ineffektiva behandlingar kan uteslutas. Det medför mer skonsamma och kostnadseffektiva behandlingar vilket är positivt både för patienterna och samhällsekonomin.

  • Följsam uppföljning

För att precisionsmedicin ska nå sin fulla potential behövs digitala lösningar integrerade i beslutsstöden där vården kan följa patienten under och efter behandling. Då kan behandling och rehabilitering snabbt anpassas till varje individ och minska risker för återfall eller långtidsbiverkningar.

Precisionsmedicin innebär stora möjligheter för sjukvården, inte minst för patienterna.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss