Samtliga partier vill individanpassa bröstcancerscreeningen

Inför valet har vi frågat riksdagspartierna hur de ställer sig i våra hjärtefrågor. I de flesta frågor är partierna ganska överens. Det är glädjande att alla partier anser att screeningen av bröst behöver individanpassas och att samtliga ser att rehabiliteringen i Sverige är otillräcklig.

Publicerad 8 augusti 2022

uppdaterad 2 mars 2023

individanpassad-screening
Från vänster ett bröst med låg mammografisk täthet, till höger ett bröst med mycket hög täthet.

Vilket parti du röstar på gör skillnad för sjukvården – framför allt i region och kommunfullmäktigevalen, eftersom det är regionerna som till största delen styr sjukvården.

Alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård. Det är Bröstcancerförbundets mission. I frågan om partierna är nöjda med hur införande av nya läkemedel fungerar idag, svarar Socialdemokraterna som enda parti ja. Partiet hänvisar till det ordnade införandet av läkemedel och anser att det fungerar väl. Vi vill hävda motsatsen. Alla patienter får inte snabb tillgång till nya läkemedel. Dessutom varierar införandet av nya läkemedel för mycket i olika regioner och på olika sjukhus runtom i landet.

Enkäten bestod av fem stycken frågor:

 1. Bör den övre åldersgränsen för mammografi (74 år) slopas?
  Samtliga partier svarar ja.
 2. Ska kvinnor har rätt att få information om vilken risk de har för att utveckla bröstcancer?
  Samtliga partier svarar ja.
 3. Bör mammografiscreeningen individanpassas så att kvinnor med hög risk för bröstcancer, som till exempelvis täta bröst och svårupptäckta tumörer, undersökas med anpassade metoder?
  Samtliga partier svarar ja.
 4. Sverige använder färre nya effektiva cancermediciner än andra europeiska länder. En snabbare process med att införa nya effektiva mediciner är troligen hälsoekonomiskt lönsamt. Är ni nöjda med dagens system för införande av nya och innovativa läkemedel på den svenska marknaden?
  Alla partier förutom Socialdemokraterna svarar nej.
 5. Tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter varierar mellan regionerna. Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering måste implementeras liksom en grundnivå för vad som ska finnas på plats i regionerna. Är ni nöjda med den rehabilitering som bröstcancerpatienter erbjuds?
  Samtliga partier svarar nej.

Läs hela undersökningen med partiernas svar och motiveringar här

Läs mer om Bröstcancerförbundets påverkansarbete

Läs mer om Bröstcancerförbundets påverkansarbete

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss