Påverkansarbete

Bröstcancerförbundet arbetar för att alla ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård. Vi sprider kunskap och bedriver opinionsbildning i bröstcancerfrågor. Vi träffar kontinuerligt representanter från politiken, myndigheter och professionen för att påverka bröstcancervården. Bland annat har vi varit med och drivit igenom gratis mammografi som infördes 2016.

Hustak i Visby.Bröstcancerförbundet brukar delta vid Almedalsveckan i Visby.

Bröstcancerförbundets prioriterade frågor

  • Individanpassad screening
    Var tionde kvinna har svårbedömda eller mycket täta bröst. Det medför att en bröstcancer kan vara svår att upptäcka med mammografi. Ska vi hitta fler tumörer i tid behöver kvinnor med täta bröst undersökas med andra metoder än enbart mammografi. Därför arbetar vi för att införa individanpassad screening.
  • Tillgång till bästa möjliga vård
    Det finns godkända behandlingar som tyvärr inte når alla. Tillgången till nya läkemedel ska inte avgöras av var du bor i landet. Det finns även stora regionala skillnaderna när det gäller vilken information bröstcancerdrabbade kvinnor får om olika metoder för bröstrekonstruktion. Vi arbetar för en jämlik vård där till bland annat information om olika metoder för bröstrekonstruktion och tillgång till nya läkemedel inte ska avgöras av bostadsort.
  • Utökning det nationella kvalitetsregistret
    Ett kvalitetsregister skapar förutsättningar för forskning och gör det möjligt att följa upp behandlingsresultat och utvärdera läkemedel över tid. Men i dag finns inget kvalitetsregister för spridd bröstcancer. Vi vill att samtliga regioner ska implementera IPÖ - Individuell patientöversikt som ett komplement till det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer. Detta för att även data om spridd sjukdom ska kunna följas upp och bidra till att fler patienter får tillgång till bästa möjliga behandling.

Ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra

I Sverige lever i dag drygt 100 000 kvinnor som någon gång har haft bröstcancer. Nära 11 500 av dem är medlemmar i någon av våra 33 bröstcancerföreningar som finns runt om i landet. Men vi blir gärna fler. Ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra – för bröstcancerdrabbade och för framtiden. Du hittar din närmaste bröstcancerförening här

6 viktiga framsteg inom bröstcancervården

6 viktiga framsteg inom bröstcancervården

Både vård och forskning har tagit jättekliv framåt under de senaste 40 åren. Lisa Rydén, professor och överläkare, väljer ut några av de viktigaste framstegen.

Bröstcancerförbundets rapporter

omslag bröstcancerrapporten 2023

Bröstcancerrapporten 2023: Utanförskap i mammografi

Ladda ner
brostcancerrapporten-2022-framsida

Bröstcancerrapporten 2022: Rädda fler liv med individanpassad screening

Ladda ner
brostcancerrapporten-2021

Bröstcancerrapporten 2021: Rätten till rekonstruktion - ett postkodlotteri

oktober 2021

Ladda ner
Omslag_Lika olika överallt_Bröstcancerförbundet_841x1189px.jpg

Lika olika överallt – en kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter

mars 2021

Ladda ner
Bröstcancerrapporten 2020 1a sid.jpg

Bröstcancerrapporten 2020: Ingen screening utan bröstradiologer, dags att anställa och ställa om

oktober 2020

Ladda ner
Bröstcancerrapport 2019_stående.jpg

Bröstcancerrapporten 2019: Individanpassad screening – framtiden för tidig upptäckt av bröstcancer

oktober 2019

Ladda ner
Patienträtt - en rapport om delaktighet och inflytande i bröstcancervården-1 841x1189px.jpg

Patienträtt – en rapport om delaktighet och inflytande i bröstcancervården

Juli 2019

Ladda ner
Rapport Varje timme får.jpg

Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer

Valspecial 2018

Ladda ner
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss