Tre nya ledamöter till Bröstcancerförbundets forskningskommitté

Bröstcancerförbundets styrelse har valt professor Lisa Rydén, docent Johan Ahlgren och docent Johan Hartman till nya ledamöter i forskningskommittén. Forskningskommittén har som uppgift att, tillsammans med representanter från Bröstcancerförbundet, besluta och bevilja forskningsanslag till patientnära klinisk forskning.

Bild från forskningskommitténs sammanträde i september 2018

Publicerad 12 april 2019

Forskningskommitten 2018.jpg

I Bröstcancerförbundets forskningskommitté deltar:

  • Docent, överläkare Johan Ahlgren, Chef regionalt cancercentrum Uppsala Örebro
  • Professor Yvonne Brandberg, Stockholm, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi
  • Professor Jan Frisell, Stockholm, Karolinska Institutet, Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken
  • Docent, överläkare, Johan Hartman, Stockholm, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi
  • Överläkare, docent Barbro Linderholm, Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Onkologiska kliniken
  • Överläkare, docent Henrik Lindman, Uppsala, Akademiska sjukhuset, Onkologiska kliniken
  • Professor Malin Sund, Umeå, Norrlands Universitetssjukhus, Kirurgcentrum
  • Professor Lisa Rydén, Lund, Lunds Universitetssjukhus, Kirurgicentrum

"Vi är hedrade att så framstående personer, med djup kunskap inom sina respektive områden, som Johan Ahlgren, Johan Hartman och Lisa Rydén kommer att delta i forskningskommitténs arbete. De är ett välkommet tillskott när vi ska gå igenom ansökningar och välja vilka forskningsprojekt vi ska finansiera."

Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet

Från Bröstcancerförbundet deltar Susanne Dieroff Hay ordförande, Rose-Marie Fredrikson vice ordförande, Elisabet Schesny ledamot och Peter Winberg sekreterare.

Under de senaste tio åren har Bröstcancerförbundet delat ut anslag om 86 528 700 kr till detta ändamål.

Är du forskare? Ansök om anslag här.

Är du forskare? Ansök om anslag här.

Fram till 7 juni går det att ansöka om anslag till patientnära klinisk forskning. Forskningskommittén sammanträder i september. Beslut kommuniceras till de sökande forskarna senast i vecka 43.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss