Stipendier och bidrag

Bröstcancerförbundet delar ut stipendier för utbildning inom bröstcancer, deltagande i rehabiliteringsaktiviteter samt för vissa rekreationsinsatser. Nedan finner du en översikt över våra olika stipendier och bidrag.

Fyra personer står på rad och håller om varandra i solnedgången

Stipendium för Utbildning/Konferensresa (fd. Resestipendium)
– ANSÖKAN ÖPPEN

 • För vem medlemmar i våra bröstcancerföreningar med dokumenterat uppdrag.
 • Utlysning årligen i månadsskiftet november/december
 • Ansökan ska vara oss tillhanda 4 januari 2024.
 • Beslut fattas omgående efter att ansökningstiden har gått ut.
 • Besked till sökande lämnas senast den 15 januari 2024.
 • Läs mer och ansök här

Utlysning av bidrag till Elisabeth Hedins minne – ANSÖKAN STÄNGD

 • För vem medlemmar i våra bröstcancerföreningar
 • Utlysning årligen i månadsskiftet januari/februari
 • Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 mars 2023
 • Beslut på styrelsemöte i april 2023.
 • Besked till sökande: senast 11 maj 2023.
 • Läs mer och ansök här

Bidrag för egenavgiften för våra MÅ BRA-program
– ANSÖKAN ÖPPEN

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss