Kan AI göra mammografiscreeningen mer effektiv?

Kristina Lång är överläkare och forskare vid Lunds universitet och initiativtagare till MASAI-studien. Där undersöks om mammografiscreeningen kan bli effektivare genom att integrera AI.

Publicerad 4 oktober 2022

kristina-lang-webb

Hur studerar ni AI inom MASAI-studien?

– Vi kommer att screena totalt 100 000 kvinnor med mammografi, där hälften kommer att lottas till AI-integrerad screening. Screening med AI innebär att vi låter ett AI-verktyg analysera och sortera mammografierna efter risk för att det ska finnas en cancer i bilden. Mammografier med låg risk bedöms av en radiolog och de med hög risk bedöms av två radiologer med stöd av AI som markerar misstänkta fynd i bilden.

Varför är studien viktig?

– Mammografiscreening är en välstuderad metod som minskar dödligheten i bröstcancer. Med AI kan vi effektivisera screeningen genom att fokusera på undersökningar med hög risk. Vi kan även få stöd att hitta, ibland subtila, tecken på cancer och därmed minska andelen missar. Hur stor den här effekten blir kan vi först ta reda på när vi har gjort en tvåårsuppföljning av deltagare i MASAI-studien.

Vad hoppas du att studien ska leda till?

– Jag tror på att använda AI som ett första steg. Det kan frigöra resurser och förhoppningsvis hitta fler cancrar tidigt. Det är inte så att vi inte hittar cancer hos kvinnor med täta bröst, men den mammografiska känsligheten är lägre. Oavsett om och vilken undersökningsmetod vi lägger till i screeningen framöver är mammografi en bra grundmetod som vi med hjälp av AI kan optimera till ett ännu bättre screeningprogram.

Bröstcancerrapporten 2022: Rädda fler liv med individanpassad screening

Bröstcancerrapporten 2022: Rädda fler liv med individanpassad screening

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss