Per Hall utmanar den åldersbaserade screeningen

Under de 30 år som mammografiscreeningen har varit standard i Sverige har rutinerna för mammografiscreening varit desamma. Per Hall, professor i strålningsepidemologi vid Karolinska Institutet, planerar SMART-studien som utmanar dagens screeningmetoder för att upptäcka eller utesluta bröstcancer.

Publicerad 29 september 2022

uppdaterad 13 oktober 2022

Per Hall
Per Hall, professor i strålningsepidemologi vid Karolinska Institutet

SMART-studien skall undersöka om riskbaserad screening är mer effektiv än den åldersbaserade screeningen vi har idag. De kvinnor som medverkar tillfrågas om att få sin risk för bröstcancer uppmätt. De med en högre risk för bröstcancer erbjuds en anpassad mammografiundersökning.

– När jag började prata om riskbaserad screening för 10–15 år sedan fick jag inte mycket medhåll. Idag finns det en större medvetenhet om riskfaktorer bland radiologer och fler undersökningstekniker att välja på. Det gör att allt fler ställer sig frågan om vi inte kan screena mer effektivt, säger Per Hall.

Men för att kunna identifiera kvinnor med hög risk för bröstcancer behövs väl underbyggda riskmodeller.

– Brösttäthet är en riskfaktor, men det finns flera. Dessutom behöver vi information om rökvanor, alkoholvanor och familjehistoria för att kunna göra en relevant riskbedömning.

Skriv under vårt upprop för en individanpassad screening

Skriv under vårt upprop för en individanpassad screening

I studien ingår också att undersöka vilka metoder som är bäst lämpade för att hitta cancer i täta bröst.

– Vi vet att en vanlig mammografi inte är särskilt bra på att hitta cancer i täta eller mycket täta bröst, men vi vet inte om till exempel ultraljud, tomosyntes, kontrastförstärkt mammografi eller magnetkamera är det mest optimala alternativet och hur alternativen fungerar för storskalig screening.

Rekryteringen av deltagare kommer att starta under slutet av 2022 men förberedelserna har pågått i några år. Bland annat testas redan kontrastförstärkt mammografi på Södersjukhuset i ett projekt som finansieras via anslag från Bröstcancerförbundet. Forskargruppen har genomfört en enkätstudie inkluderande 25 000 kvinnor för att bland annat förstå hur många kvinnor som vill få sin risk för bröstcancer uppskattad.

– Hela 80 procent av kvinnorna har svarat att de vill veta sin risk för bröstcancer. Det räcker för att vi skall kunna förändra screeningprogrammet för det stora flertalet.

Stötta bröstcancerforskningen

Stötta bröstcancerforskningen

Bli månadsgivare
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss