Socialstyrelsen utreder individanpassad bröstcancerscreening

Det är Socialstyrelsens rekommendationer till regionerna som ligger till grund för det nationella mammografiprogrammet. Socialstyrelsen har inlett en översyn av rekommendationerna för bröstcancerscreening.

Publicerad 29 september 2022

mattias-fredricson-socialstyrelsen-webb
Foto: Socialstyrelsen. Mattias Fredricson, Socialstyrelsens enhetschef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården.

I dag är rekommendationen att kvinnor i åldern 40–74 år bör erbjudas screening med mammografi var 18-24:e månad. Med tre huvudfrågor som utgångspunkt ska en expertgrupp diskutera om den nuvarande rekommendationen är aktuell för en uppdatering.

De tre huvudfrågorna som ska utredas är om kvinnor som är äldre än 74 år bör omfattas av screeningprogrammet, om tomosyntes ska ingå som undersökningsmetod och om kvinnor med täta/svårbedömda bröst bör screenas med andra metoder än enbart mammografi.

– Våra rekommendationer ska utgå ifrån den senaste vetenskapen. Eftersom vi har sett att det finns
indikatorer för att utvärdera rekommendationerna så gör vi det nu, säger Mattias Fredricson, Socialstyrelsens enhetschef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården.

Som en del av översynen kommer också yttrande att inhämtas från det nationella screeningrådet.

– Om experterna kan säkerställa att nya rekommendationer krävs och att de uppfyller samtliga kriterier så kommer de uppdateras, säger Mattias Fredricson.

Resultatet av Socialstyrelsens översyn presenteras under våren 2023. Efter en remissrunda där intressenter kan lämna synpunkter kan Socialstyrelsen fatta beslut om uppdaterade rekommendationer som ligger till grund för regionernas verksamhet.

Bröstcancerrapporten 2022: Rädda fler liv med individanpassad screening

Bröstcancerrapporten 2022: Rädda fler liv med individanpassad screening

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss