Frågor & svar

Frågor kring begrepp i diagnosen

2020-07-26
Hej kan ni hjälpa mig förklara vissa begrepp i min diagnos nedan: Klistrar in hela texten och markerar de delar jag undrar över. Kommer naturligtvis ta detta med min onkolog men han är på semester nu. ”Mammografi visar inom ett 45 mm stort område i kraniella delen av vänster bröst l 11-3 ses fläckiga, oregelbundna förtätningar av malignt utseende. ” - vad är kraniella delen? ”I axillen ses en 28 mm stor rundad förtätning som bedöms som patologisk lymfkörtel. ” - vad innebär patologisk här? ”På ultraljud ses ett flertal patologiska lymfkörtlar i vänster axill. Inga patologiska lymfkörtlar i supra eller fossa infraklavikularis. Nålbiopsi från vänster bröst visar invasiv bröstcancer av mikropapillär typ NHG grad 3 samt DCIS grad 3. ER 95%, PR 10 resp. 1%, Ki67 50-60%, HER2 positiv.” - vad är mikropapilär typ? - vad innebär NGH 3? - vad är DCIS grad 3 - vad är ER 95 %? -PR 10 resp 1%? -Ki67 50-60? Hur ser min prognos ut utifrån ovan?
Svar:
Hej Jag gör en liten ordlista: Kraniell betyder den del som vätter uppåt, åt huvudet till (samma ord som kranium, skalle förstås). Alltså övre delen av bröstet. Patologisk betyder att körteln har ett utseende som inte är normalt. Patologisk betyder ju sjuklig egentligen. Det skulle kunna bero på att den har spridning av cancern i sig. Och jag skulle tro att det i detta fallet ffa är storleken man reagerar på, men det finns andra tecken som ultraljudsdoktorn tittar på också. Man kan inte slutgiltigt säga att den har spridning med mindre än att man tar ett prov på den eller på annat sätt undersöker körteln i mikroskop. Det finns andra orsaken än bröstcancer till att körtlar är förstorade. Mikropapillär är en typ av bröstcancer som man skiljer ut genom att granska den i mikroskop, det är en form av duktal cancer och har i sig inte någon betydelse för prognos eller val av behandling. NHG betyder "Nottingham histologisk grad vilket är ett sätt (som utvecklats av patologläkare i Nottingham) att gradera aggressiviteten hos tumören. Metoden tar hänsyn till delningshastighet och hur avvikande cellernas växtsätt är från normala brötceller. DCIS är ett förstadium till cancer skulle man på sätt och vis kunna säga, som nästan alltid förekommer tillsammans med en cancer, och ibland förekommer ensamt. Att den har grad tre stämmer överens med att cancern har grad tre. Det är en liknande gradering som NHG, men som avser DCIS. Det har i detta fall ingen större betydelse för hur du ska behandlas. ER = estorgene receptor = östrogenreceptor, d v s mottagarmolekyler, eller "nyckelhålsmolekyler" för östrogen. I ditt fall har 95 % av cellerna sådana receptorer i sig (=östrogenreceptorpositiv), vilket gör att tumören ska uppfattas som hormonkänslig och talar om för oss att du kommer att erhålla hormonell behandling. PR är på samma sätt progesteronreceptor, det är en receptor som är litet mindre viktig än östrogenreceptorn, 0 % eller 10 % betyder att den är progesteronreceptorpositiv. Detta kan läggas i vågskålen för att det kan vara lämpligt att erbjuda cytostatikabehandling. Ki67 mäter andelen celler som är i delningsfas. 50-60 % är ett högt värde, och strängt taget ger det samma information som NHG 3. Det blir inte värre av att båda är positiva, man ska mer se det som att man tittar på samma sak med två olika glasögon. Prognosen får du ta med din doktor, man måste veta hur det förhåller sig med lymfkörtlarna i armhålan för att kunna ge ett bra svar. Din ålder spelar även roll. Det skulle inte vara en överraskning ifall du kommer att rekommenderas cytostatika som led i din behandling.
Niklas Loman
Niklas Loman
Överläkare, diagnosansvarig bröstcancer, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Kod 4 oregelbunden lågekogen förändring

2023-06-02
Går och väntar på svar från biopsi och känner mig väldigt orolig - förekommer det att fynd enligt nedan kan visa sig vara ofarligt eller bör jag förbereda mig på att det med största sannolikhet är cancer? Remitterad p.g.a. knöl höger axill. Mammografi höger bröst visar kl. 11 på 9 cm mammillavstånd en 8 mm nytillkommen oval förtätning, suspekt fynd. Höger axill ua. Kod dx 4. Ultraljud höger bröst visar förenligt med ovan fynd en 6 mm oregelbunden lågekogen suspekt förändring. Ultraljudsledd 18 G nålbiopsi utförd utan bedövning då patienten uppgav överkänslighet mot bedövningsmedel. Bedömning: Misstänkt tumör höger bröst.
Visa svar
Kod 4 oregelbunden lågekogen förändring

Ärftlighet

2023-06-02
Hej! Min mormor fick bröstcancer strax innan 40 års ålder, slutet av 60-talet. Varken min mamma eller morbror som idag är i 65-års åldern har fått cancer men jag börjar fundera på och har läst på ärftlighet. Jag är idag 33 år gammal och har en syster som är 37 år. Mormor gick bort 1988 så det finns ingen möjlighet att undersöka ärftliga gener via blodprov. Jag läste att man kan undersöka gamla tumörer för att se på ärftlighet. Finns denna möjlighet att göra en utredning trots att det var så länge sedan? Känner mig väldigt orolig och skulle vilja veta var jag kan vända mig för att prata mer om detta.
Visa svar
Ärftlighet

Opererades 2021

2023-06-02
2023-03-14, 08:32 TOMOSYNTES OCH ULTRALJUD HÖGER BRÖST Status efter sektorresektion i övre laterala kvadranten. För övrigt fettomvandlat bröst utan malignitet suspekta fokala fynd. Inget nytillkommet jämfört med 2022-04-12. I axillen inga patologiskt förstorade lymfkörtlar. (II) Är det så att lymfkörtlarna förblir förstorade efter tidigare operation dom avlägsnades inte bara portvakten identifierades inget malignt undrar varför det står lymfkörtlar III i svaret
Visa svar
Opererades 2021

Smärta 10 år efter mastektomi

2023-06-02
Hej Gjorde en mastektomi 2010. Senaste året haft mycket smärta, var och varannan dag . På en skala 6-7. Alvedon hjälper inte. Läst att det gjorts en studie just på smärta lång tid efter op.Undrar vad det är?nervsmärta? Strålningsskada? Finns ngt att göra?
Visa svar
Smärta 10 år efter mastektomi

Luminal A och Luminal B

2023-06-02
Vad är det för skillnad mellan Luminal A respektive Luminal B? Vilken av dem har bäst prognos?
Visa svar
Luminal A och Luminal B

Grad respektive stadie?

2023-06-02
Vad är det för skillnad på grad och stadie när det gäller cancer? Eller är det samma sak? I journalen står det grad 3. Är det samma sak som stadie 3? Stadie 4 är obotlig?
Visa svar
Grad respektive stadie?

Förebyggande mastektomi

2023-06-02
Jag är 39 år gammal. Jag har en fråga om förebyggande mastektomi. Min mamma fick diagnosen bröstcancer när hon var 59-60. Jag har ingen möjlighet att veta vilken typ av cancer hon fick diagnosen. Jag skulle vilja göra både mastektomi och rekonstruktion samtidigt. Kan denna operation utföras i Sverige, och kan den utföras på offentliga sjukhus?
Visa svar
Förebyggande mastektomi

Orolig

2023-06-02
Hej! Jag har en knöl under nyckelbenet som efter MR visat sig vara en cysta med benpåväxt. Jag har haft ont i bröstet, framförallt i vänster bröst till och från, ibland ett par gånger i månaden och ibland flera gånger per vecka. Det har varit så i 1 1/2 år, snart 2år. När det gör ont ömmar det i hela bröstet och bröstvårta och känns som ett tryck/sprängkänsla, ungefär som när jag ammade och det var överfullt med mjölk om det gick lite för lång tid mellan amningarna. Jag har nu fått ett blåmärke högst upp mellan brösten. När jag har försökt förklara för sjukvården kring smärtan i bröstet får jag till svar att de inte vet vad det beror på och att det inte är en hjärtattack då jag är för ung (37 år). Jag tror inte heller att det är en hjärtattack men vet inte hur jag ska förklara så det jag säger är förståeligt. Det gör alltså ont i vänster bröst/bröstvårta inte i hjärtat. Jag vet inte om jag ska vara orolig och ta kontakt med sjukvården igen nu när jag fått ett blåmärke som jag inte vet vart det kommer från och igen försöka förklara kring smärtan. De var snabba att kolla knölen vid nyckelbenet eftersom den var så tydlig och ganska stor men har svårt att förstå vad jag menar med bröstsmärtan. Har ni tips på vad jag kan göra och om jag bör vara orolig. Tack på förhand!
Visa svar
Orolig

Förstår inte journalen

2023-06-02
Jag är 67 år och har genomgått strålbehandling och äter aromathämmare. Blir fundersam vad nedanstående betyder i min journal, Är orolig för återfall. Är aktiv motionär och äter bra kost. Dricker något glas vin ibland men aldrig i större mängder. AD/CYT Bröst PAD - radikalt op 6 x 4 mm invasiv duktal cancer NHG2, kolmarkerad. Hormonpositiv med ER 95%, PR 35%, Ki-67 8%, pr"oliferation (pre op i biopsi 18% proliferation), HER2 negativitet med SISH immunhistokemiskt och 2+ således HER2 low. 3 friska lymfkörtlar i sentinel node. Även avlägsnat en marginalbit som var benign
Visa svar
Förstår inte journalen

Uppkomna symptom från knöl i väntan på mammografi

2023-06-02
Hej! Tack för att ni finns <3 Har en fråga: Jag var på VC för två veckor sedan då jag upptäckt en lite långsmal knöl/utbuktning på ena revbenet nära bröstbenet (vänster bröst). Ca 2x1 cm lång. Läkaren konstaterade den men var osäker på om det är en knöl, men jag fick ändå remiss till mammografi. I övrigt inget avvikande på bröstets utseende eller andra kännbara knölar. Medan jag nu väntar på min remiss har jag börjat få symptom från knölen, vilket jag inte hade innan. Ibland som mindre kramper och ibland som ihållande ilningar. Dessa känningar är centrerat till området vid knölen och känns inte som om de kommer från hjärtat (tycker mig veta hur det känns). På grund av detta har jag blivit lite orolig, dels för att jag ännu inte fått min remiss men också över att jag troligen kommer få vänta länge på undersökning då jag har lägre prio i kön än mer akuta fall. Behöver jag oroa mig? Ska jag agera på något? Vänligen Sara
Visa svar
Uppkomna symptom från knöl i väntan på mammografi