Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Frågor & svar

Efterbehandling eller inte?

2020-04-01
Hej! Är 62 år och opererades för ospecificerad, malign bröstcancer, 6mm, utan spridning till lymfkörtlar 200325. Man gjorde en sektorresektion med sentinel node där 2 körtlar togs bort. Läkaren sa att det såg ”bra” ut men väntar givetvis på analysen av tumören innan eventuell efterbehandling kan bli aktuell. Vill inte genomgå strålbehandling, cytostatika, antihormonbehandling eller dylikt då det även finns stora risker och biverkningar med det. Hur ser ni på min möjlighet till överlevnad med behandling kontra utan behandling?
Visa svar
Efterbehandling eller inte?

Komplettering fråga ”Hög intra-tumör heterogenitet av ER”

2020-04-01
Ska jag tolka det som att du är tveksam till om det är en lågrisktumör när du skriver: ”Det synes rimligt att i första hand uppfatta den cancer du hade som en lågrisktumör” Skulle du bedöma den som Luminal B istället och har jag då inte fått tillräcklig behandling? Så många hjärnspöken nu
Visa svar
Komplettering fråga ”Hög intra-tumör heterogenitet av ER”

Fundering om graviditet efter cellgift

2020-03-31
Hej! Jag är 37år och har nyligen fått duktal bröstcancer, hormonkänslig. Jag har för 4v sedan gjort en sektorresektion med axilutrymning. Men vid återbesöket berätta de att jag kommer behöva operera bort hela bröstet. Därefter blir det cellgift och strålning. Vi håller nu på och ska plocka ut ägg för nedfrysning pga cellgiftet. Läkarna tycker att vi ska vänta 5år innan vi försöker bli gravida. MÅSTE man vänta 5år? Är en lång tid att vänta och vi hade planerat att försöka bli gravida i år men min cancerdiagnos kom istället..
Visa svar
Fundering om graviditet efter cellgift

Hög intra-tumör heterogenitet av ER

2020-03-31
Hej! Hur vet man om man har en tumör med hög intra-tumör heterogenitet av ER? Jag är 51 år. Jag är nu behandlad enl nedan: opererats för en 16 mm stor duktogen cancer grad 1 utan kärlinvasion, panel 100%, 90%, HER-2 0. Ki-67 38%, N0. Vi bedömde tumören i första hand som en luminal A tumör utifrån att det var en grad 1 trots det förhöjda Ki-67 värdet. Hon rekommenderas hormonell behandling med Tamoxifen då hon är premenopausal och strålbehandling som nu har avslutat 2,67 Gy x 15 mot vänster bröst. Tolererar Tamoxifen väl. Man kan eventuellt överväga att förlänga till 10 år om hon fortfarande tolererar det väl efter 5 års behandling. Oroar mig för återfall. Min tumör räknas väl som en lågrisktumör? Förstår att det är negativt med hög intra-tumör heterogenitet av ER men vet inte vad det är.
Visa svar
Hög intra-tumör heterogenitet av ER

Papillom-risk för cancer?

2020-03-31
Hej! Finns det risk för cancer vid misstänkt papillom? Eller är det helt ofarligt?
Visa svar
Papillom-risk för cancer?

Väntetid för strålning

2020-03-31
Jag blev opererad med bröstbevarande kirurgi 8/11-19. Strålbehandlingen påbörjades 5/2. Alltså 3 mån efter op. Har precis som frågeställare från 30/3 läst max 2 mån. Blev lugnad av onkologläkaren med att jag åt Tamoxifen och det skulle skydda mig i väntan på strålningen (min tumör var hormonkänslig, 100% för både ER och PR!) Hur ser ni på Tamoxifens skyddande effekt i väntan på strålning?
Visa svar
Väntetid för strålning

Återfall

2020-03-31
Hej! Min tumör var multifokal. Den störst ca 20mm. Extenten var 30mm. Två Marco och två Micro i axillen. Tumören var her negativ, grad 3. Östrogen 99 och prg. 5. Jag oroar mig så för att den har spridit sig. Jag har fått dostät behandling 4+4 ec och dc. Och strålning 15ggr. Jag opererades föst så vet inget om hur min behandling har funkat. Ibland får man cellgifter i tablettform efter men jag har inget som styrker detta eftersom jag opererades först. Nu ärter jag letrozol och får zoladex. Jag är 40 år. På grund av så stor spridning i armhålan känner jag att den är så spridningsbenägen. Borde jag inte ha cellgifter i tablettform? Är orolig för återfall. Hur stor är risken? Kan en sådan här cancer kommit på grund av mammografi som jag började med när jag var 30 år.
Visa svar
Återfall

Neutropeni

2020-03-31
Jag genomgår neoadjuvant behandling och har för tillfället lätt neutropeni strax över 1,0 x 109/L och 2 månaders behandling kvar innan operation. Är i övrigt frisk. Är detta att betrakta som riskgrupp? Hur försiktig bör jag i så fall vara och finns det anledning att pausa behandlingen?
Visa svar
Neutropeni

Uppehåll med Letrozol pga biverkningar

2020-03-31
Hej Har nu ätit letrozol sedan sista strålningen 15/1-2020. Hade ett uppföljningssamtal med en onkolog om att göra ett uppehåll på 3v och se om jag märker nån bättring. Sen ska jag byta mot någon annan tablett. Jag är rädd för återfall, kan den öka pga uppehållet? Biverkningarna är dålig sömn, ledvärk, stickningar domningar ont i skelettet, En knöl har blommat upp på ena foten. Känner mig yr mm. Min diagnos var invasiv duktal cancer grad 2 mätande 20mm. DCIS kärnatypi grad 2-3 med nekros. Extent 22 mm. Radikalt. Ingen Ingen lymfovaskulär invasion. ER 99%. PR 70%. HER2 2+ där SISH pågår. Ki67 25%. Tacksam för svar
Visa svar
Uppehåll med Letrozol pga biverkningar

Lymfödem och corona?

2020-03-31
Hej jag har lymfldem i höger arm som utvecklades efter min bröstcancer, när man opererade bort bröstet och lymfkörtlarna i armhålan. Jag får rosfeber i armen ofta( 3 4 gånger per år) och tar 1 mg kåvepenin i förebyggande syfte det sista året. Tillhör jag riskgrupoen för corona? jag är 50 år gammal och frisk för övrigt.
Visa svar
Lymfödem och corona?