Frågor & svar

Ont i ljumskarna

2023-03-19
Hej! Jag diagnostiserades med tnbc i juni. Fick cystostatika och därefter operation i november. Tre tumörer i bröstet där den störta var 3 cm. Jag fick komplett patologiskt regress (heter det så?) inga kvarvarande levande cancerceller hittades och ingen spridning till lymfkörtlar. Nu har jag sedan några veckor tillbaka fått ont i ljumskarna. Ingen stor smärtan utan mer en konstig känsla/ obehag. Kan detta vara tecken på spridning?
Visa svar
Ont i ljumskarna

Prognos och överlevnad

2023-03-19
Hej Jag blev opererad för bröstcancer 2018 och trodde att jag blivit botad, dock visade det sig att så inte var fallet. En CT visade metastaser i flera av kotorna i bröst- och ländryggen. Kota th 12 var helt förstörd av metastaser. I augusti 2022 genomgick jag en korpektomi med protes och stabilisering av ryggraden. PAD av den borttagna kotan visade ER 99%, PGR 40 %, HER2-negativ och Ki67 7%. Jag får behandling med Letrozol, Ibrance, D-kalcipos, Zoladex och Zometa. Jag har även genomgått strålbehandling av området för den bortplockade kotan. För närvarande är sjukdomen stabil och senaste DT visade ingen spridning men däremot en del sklerosering. Jag har försökt få ett klarare besked gällande prognos/överlevnad, mycket eftersom jag har en son som är 1,5 år och jag oroar mig mycket över att han ska behöva växa upp utan sin mamma. Så, min fråga är om det går att säga något om prognos? Finns det en möjlighet att få se min son växa upp? Vad innebär en ökad sklerosering av konstaterade metastaser?
Visa svar
Prognos och överlevnad

Biverkningar, hur länge?

2023-03-19
Hej! Är snart 76 år och opererades i juni 2019 för en hormonkänslig tumör i vä bröst. Tumören var väldigt liten och avlägsnades helt. Ingen spridning till lymfkörtlar. Behandlades med cytostatika och strålning. Började med Anaztrosol men pga biverkningar fick jag byta till Exemestan.Har fortsatt svåra biverkningar men försöker stå ut ytterligare 1,5 år. Min fråga, försvinner biverkningarna efter avslutad behandling? Funderar mycket på nytta kontra livskvalitet.
Visa svar
Biverkningar, hur länge?

Att vistas i solen

2023-03-19
Hej, inför stundande vår och sommar har jag en fråga kring att vistas i solen. Jag kommer att opereras nästa vecka och sen få strålbehandling i april. Därefter få antikroppar var tredje vecka fram till december. I mina papper står det att jag ska undvika sol, ha heltäckande kläder och högsolskyddsfaktor. Detta är ju även allmänna råd kring solning då ingen egentligen ska vistas i solen nu för tiden. Att vara i solen är ju inte alltid av ondo då man också bygger vitamin och välbefinnande. Att ligga under parasoll och på så sätt undvika solen, är det ok? Är solen mer farlig för mig som genomgått/genomgår behandling? Mvh Karin
Visa svar
Att vistas i solen

Statiner?

2023-03-19
Hej! Jag ska eventuellt påbörja statinbehandling för att minska blodfetter. Hur ska jag tänka kring Anastrozol som ska tas 2-3 år till? Ingen negativ ”korsverkan”?
Visa svar
Statiner?

Tamoxifen

2023-03-19
Hej. Har provat lezetrol men fick biverkningar så fick byta till Tamoxifen. Har fått biverkningar mest nattetid, vallningar och svårt att sova. Min läkare säger att jag har tre alternativ: härda ut, avsluta eller prova gabapentin… finns det inga andra alternativ? Med vänlig hälsning, Helen
Visa svar
Tamoxifen

Nytta/risk strål Luminal A microspridning

2023-03-19
Hej! 50-årig kvinna som opererats för en vänstersidig bröstcancer med partiell mastektomi + sentinel node där PAD visar en invasiv duktal cancer grad II, 9 mm, DCIS grad II, total extent 16 mm. Sentinel node 1 mikrometastas av 3 (0.7mm) undersökta lymfkörtlar, HER2 negativ, Ki67 12%. Man har pga komorbitet (mb crohn samt 40 fistelop) enats om att nyttan med tillägg av cytostatika är mindre än 3%, därav kan man avstå den adjuvanta cytostatikabehandlingen. Planering följer med strålning mot bröst + boost samt endokrin behandling med GnRH-analog + AI i 5 år, följt av Tamoxifen i 5 år, bisfosfonatbehandling adjuvant var sjätte månad i 3 år. Vad är nyttan med strål postop procentuellt på en 10-årsöverlevnad? Samt med tillägg hormonbehandling? Varmt tack för återkoppling, Pernilla
Visa svar
Nytta/risk strål Luminal A microspridning

Hur vet jag om cancern spritt sig

2023-03-19
Hej Jag gjorde mastektomi och axillutrymning för tre år sedan Därefter strålning Nu tar jag Letrozol Jag drabbades av fatique är fortfarande väldigt trött Har lågt blodvärde som följs upp av hematologen Men hur har man koll på att inte cancern sprider sig till tex lungor och skelett? Gjorde vanlig mammografi på friska sidan i januari Mvh Alda
Visa svar
Hur vet jag om cancern spritt sig

Kalk

2023-03-15
Hej, Har gjort en vakumbiopsi eftersom man funnit en 1cm stor gruppering av mikrokalk och diagnoskoden är misstänkt cancer. Kan det fortfarande vara ofarligt/benignt? Lymfkörtlar mm såg bra ut på ultraljudet men kan det ha spritt sig ändå?
Visa svar
Kalk

Knöl på 1 cm

2023-03-15
Hej! Jag är 36 år gammal. Upptäckte för något år sedan en knöl i bröstet på 1 cm. Viss ömhet och obehag. Fick genomgå trippelundersökning (ultraljud, mammografi och biopsi). Resultatet var ingen bröstcancer. Fick dock inte direkt reda på vad detta var men har inte gått djupare i det eftersom jag kännt att jag släppt det och slutat oroa mig. Knölen finns ju dock kvar och jag har nu börjat oroa mig för den ibland och att man missat något. Hur pass orolig bör jag vara att alla tre undersökningar, ultraljud, mammografi och biopsi, kan ha missat något? Kan jag släppa det och sluta oroa mig?
Visa svar
Knöl på 1 cm