Frågor & svar

Frågor om tid

2020-08-19
Jag är 38 år och genomgick i juni sektor och sentinel node. Patologisvar visade 100% ER, 0% PR, HER2 neg, Grad 2, Ki67 19%. Tumören var invasiv lobulär cancer och har klassificerats som Luminal A och mätte 7 mm (invasiv del) med 2 satelliter av LCIS. Ingen spridning till lymfkörtlar. Min behandling (utöver operationen) är tamoxifen 5 år och strålning med boost. Jag har nu lite frågor omkring min behandling och uppföljningen. 1. Jag opererades 37 dagar efter första ultraljudet (där ultraljud gav stark misstanke på malignitet, dvs U5). Börjar SVF den dagen eller när i så fall och har jag fått behandling inom tidsramen för SVF? 2. Den invasiva delen av tumören var liten och att det inte var spridning via lymfan. Jag är dock jätteorolig för blodspridning. Hur stor är risken för att celler hunnit spridas med blodet i mitt fall? Jag är såklart orolig eftersom jag inte ska ha cytostatika. Har dessutom läst att just lobulär cancer har lite sämre prognos än duktal och min cancer var ju heller inte alls positiv för progesteron, vilket också är förbundet med lite sämre prognos? 3. Min strålning ska först börja 14 veckor efter operationen (jag ska strålas i Lund). Jag tycker det är väldigt länge att vänta? Kommer detta att försämra min prognos? Borde jag få tid till strålning tidigare? 4. Jag har läst på framförallt amerikanska hemsidor att just LCIS är förbundet med 8-12x ökad risk för bröstcancer (också i det bröstet där man inte hittat LCIS) och att man i USA bla rekommenderar årlig kontroll livet ut och till och med profylaktisk mastektomi i vissa fall. Det verkar inte finnas några bra riktlinjer i Sverige. Jag ska följas 10 år, vad händer sen? Jag är då 48 år (vilket ändå också är ganska ungt) och risken för bröstcancer är väl fortsatt förhöjd även då? Borde jag inte få lov att fortsätta följas?
Svar:
Hej Charlie, detta var en delvis svår fråga som jag inte kommer att kunna besvara riktigt tillfredsställande. Vi tar en sak i sänder: 1) Nej, man kan inte säga att vi klarade inte målet enligt SVF i ditt fall, 80 % av patienterna ska opereras inom 28 dagar. 2) Lobulär cancer har inte sämre prognos än duktal cancer, cet viktiga är att titta på övriga egenskaper. I ditt fall talar det faktum att tumören var liten, saknade spridning till armhålan och var av Luminal A-typ till din fördel. 3) Ja, det är en otillfredsställande väntetid till start av strålbehandling, inte tu tal om saken. Jag skulle föreslå att du börjar ta tamoxifen redan nu om du inte redan gjort det. 4) Den svåraste delen av din fråga att besvara. LCIS är en knepig sak. Man ska inte riktigt uppfatta det som ett förstadium till cancer, de flesta menar att det snarare ska uppfattas som en markör för risk att utveckla cancer, och man har också ändrat namnet på tillståndet från "lobulär cancer in situ" till "lobulär neoplasi" (LN), för att ta bort "cancerstämpeln" från tillståndet. Det är t ex inte nödvändigt att vid operation få bort hela härden av LN, och det är rätt som du säger att det finns studier som visar att om en kvinna har lobulär neoplasi så har hon en ökad risk att i framtiden insjukna i bröstcancer, inte bara nödvändighetsvis i den sida som neoplasin satt i utan faktiskt i båda brösten. Detta gäller i alla fall individer som har "bara" lobulär neoplasi. För att beskriva en sådan kvinnas framtida risk vill man hellre ha en siffra på den absoluta cancerrisken, snarare än den relativa som du förtjänstfullt fått fram. Absolut risk säger t ex att risken 20 år fram i tiden är t ex 20 %, d v s en av fem kommer att få ny cancer, vilket någon studie antyder. Att risken är si eller så många gånger förhöjd tycker jag är svårare att förhålla sig till. MEN, och det är det viktigaste! Jag har inte kunnat hitta studier där man tittar på hur det förhåller sig i ett fall där man finner lobulär neoplasi tillsammans med en invasiv cancer som i ditt fall. Det är inte alls säkert att det är riktigt på samma sätt där. Man kan t ex vara rätt säker på att behandlingen (tamoxifen) påverkar den risk för ny cancer som kan vara förenad med LN. Men jag ska fortsätta att leta. Din tamoxifenbehandling kommer alltså inte endast minska risken för återfall i den cancer som du haft, utan även leda till en halvering i risken för ny bröstcancer. När det gäller uppföljningen kommer du att vara föremål för uppföljning inom mammografiscreeningprogrammet även om 10+ år. Du kommer alltså inte att sakna uppföljning då. Screeningprogrammet fortgår till 75 års ålder. Oaktat de otillfredställande ledtiderna kan man inte annat än säga att din prognos avseende den nu aktuella cancern är god. För att värdera din framtida cancerrisk skulle jag föreslå att man även väger in eventuell förekomst av en ärftlig bröstcancervariant, och jag skulle tro att du fått möjlighet att genomgå en sådan analys, eftersom du fått en bröstcancer före 40 års ålder. Om inte, så kan man arrangera med det i samband med besöket på onkologen.
Niklas Loman
Niklas Loman
Överläkare, diagnosansvarig bröstcancer, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Ang CDS5-risknivå

2024-06-23
Hej! Hade nyligen ett jättefint telefonsamtal, 5-årskontroll, med läkare, och han hade matat in mina data i ett riskanalysprogram som angav CDS5-risknivå som 12%, utifrån tumörbiologin. Glömde fråga om 12% inkluderade redan gjord adjuvant behandling som operation, cyto, strålning, Zoledronsyra och 5 år Letrozol. Tackade nej till ytterligare 3 år med Letrozol pgr av biverkningarna, men funderar naturligtvis över konsekvenserna. Tacksam för ett klargörande om vad riskanalysprogrammet egentligen säger!
Visa svar
Ang CDS5-risknivå

Tumörgrad - lymfkörtel metastaser

2024-06-23
Hej! Stort tack för all er expertis! Läst många bra frågor och svar. Jag känner viss förvirring i att min tumör var grad 1, luminal A men ändå hunnit sprida sig till samtliga tre SN som togs ut. 7mm, 4mm och <2mm var metastasernas storlek. Tumören 18mm, radikalt opererad. ER 90%. PgR 90%. Ki67 7%. Ska få adjuvant cytostatika men oklar startdatum. Medtanke på metastaserna vill ja ju komma igång omedelbart och känner krypande oro kring att inte bli prioriterad för start utifrån tumör histologin. Tacksam för svar om hur ni ser på mitt fall. Mvh Christina
Visa svar
Tumörgrad - lymfkörtel metastaser

Följdfråga till svar ang Torra slemhinnor

2024-06-23
Renske Altena (?) du skriver "hormonreceptorpositiv bröstcancer," och det betyder....? Jag är helt novis när det gäller medicinska termer så jag förstår inte de enklaste saker du skriver, tydligen. En sak till om jag är torr utvärtes också - hjälper Replens då också? Eller kan man köpa vad som helst på Apoteket.
Visa svar
Följdfråga till svar ang Torra slemhinnor

Förändring som undersökts med biopsi och ultraljud

2024-06-18
Hej! Jag har precis gjort en kompletterande mammografi med ultraljud och då såg man två förändringar som de gjordes 3 biopsier på. De säger inte mer än att de behöver undersökas vidare. Men jag är fruktansvärt rädd. Hur ofta är de/ är det inte chanser när man gör en sådan undersökning?
Visa svar
Förändring som undersökts med biopsi och ultraljud

Lungproblem efter strålning & rekonstruktion av friskt bröst

2024-06-16
Jag opererades 5 juli 2023, vid 71 års ålder, för bröstcancer i höger bröst med resultat pT1cN1Mx (KRADA 1). Huvuddiagnos bröstcancer och bidiagnos lymfkörtelmetastas axill. Tumörstorlek 20,5 mm varav invasiv del 15 mm. Ki-67: 84% PAD: 1 och 2: tumörfri bröstvävnad (KRADA 1). Mucinös adenomacarcinom med DCIS grad 3, grad 2 för invasiva delen, luminal A-cancer, 1 av fyra lymfkörtlar med metastas. ER 100 %; PR 100%. Hercep-test 0, negativt. Slutsats av läkare: Extramarginaler tagna har inte visat någon cancer. Alltså en radikalt avlägsnad cancer med lågrisk profil trots axillmetastasen. Behandling 15 dagars strålning i mitten av september 2023, samt Anastrozole att intas i 7 år (tyvärr m biverkningar). Under november 2023 fick jag inflammation i lungorna, och under våren 2024 en ytterligare inflammation i lungorna (båda via CT-röntgen). Lungspecialisten (jag bodde då i utomlands, april 2024) såg förändringar i höger lunga jämfört med höstens röntgen, och ville göra biopsi, men då jag precis var på väg att flytta hem överlämnade han motvilligt ärendet till läkarna i Sverige. I Sveige, där jag behandlades 2023, beställdes en röntgen med prioritet, men pga strejk mm har jag fått tid först 28 juni. Jag är givetvis orolig och vet inte när resultatet kan komma pga semestrar mm. Även om jag är mycket tacksam till teamet i Sverige, har jag en del frågor, som jag hoppas ni kan besvara: 1.Utifrån min diagnos ovan, hur hög är risken för spridning? 2. Kan det vara skuggor i lungorna efter strålningen som inte är spridd cancer? 3. Har erbjudits att justera mitt vänstra, friska bröst men ombads tänka över riskerna – det nämndes några namn på risker men förstod dom inte riktigt, kan ni vänligen förklara. Med det cancersjuka bröstet hade jag inga problem öht och gör fortfarande den sjukkgymnastik som ordinerades. Tacksam för svar.
Visa svar
Lungproblem efter strålning & rekonstruktion av friskt bröst

Torra slemhinnor - bröstcancer?

2024-06-16
Hoppas ni kan eller får hjälpa mig med vilken sorts kräm jag kan använda för torra slemhinnor. Har frågat på apoteket men dom kunde inte svara eftersom jag inte kunde svara på vilken sorts bröstcancer jag opererats för? Om den är hormonkänslig eller inte?? Hjälp - det vet jag ju inte? I journalen står "... en pT1N1 luminal HER2 negativ bröstcancer. HER2 2+ men ISH negativ." Jag behöver veta förstås vad jag kan eller får använda. Underlig fråga att ställa här men jag vet ju inte riktigt vart jag ska vända mig. Min kontaktsjuksköterska är lite svår att komma i kontakt med.
Visa svar
Torra slemhinnor - bröstcancer?

Mens

2024-06-16
Hejhej! Fick min mens tillbaka efter avslutad cyto (tnbc) sedan två veckor senare alltså 3e veckan kom den igen.. nu har det gått tre veckor och inte fått någon mens? Kan det vara oregelbundet i början?
Visa svar
Mens

Prognos på gruppnivå

2024-06-16
Hej, jag vet att ni inte kan ge prognos på individnivå men sett att ni kan svara på gruppnivå. Hur ser det ut för enligt nedan Her2 +, er+, pr+, ki67 30%. Ålder 34 85 mm stor i bröstet + mellan 1-3 sjuka lymfkörtlar. Neoadjuvant behandling enhertu x6. Masektomi vänster bröst plus axilutrymning. Pad visar ingen invasiv cancer i bröst men dcis. I lymfkörtlar visar 1/6 körtlar 10 st atypiska celler på ett område om 0.1 mm (de var för små för att kunna testa ki67 etc). Rcb1. Adjuvant behandling: strålning 15 ggr plus kadcyla 14 ggr. Anastrozole plus zoladex i 5-10 år, zoledronsyra 3 år och kalcium tabletter livet ut. Hur ser risken ut på gruppnivå för ovan individ för att få återfall? Tack för allt ni gör Kram
Visa svar
Prognos på gruppnivå

Furadantin samtidigt som Anastrozol och Zoledron

2024-06-16
Kan man ta dessa mediciner samtidigt
Visa svar
Furadantin samtidigt som Anastrozol och Zoledron

Taxaner och permanent håravfall

2024-06-16
Premenopausal kvinna med hormonkänslig bröstcancer, ska få adjuvant EC x 3 och därefter Docetaxel x 3. Fick information om att jag kommer tappa håret men att det kommer växa ut igen, inget tal om att håravfallet kan bli permanent. Men nu efter påbörjad behandling har jag sett flera studier som säger att att taxaner, och särskilt Docetaxel ger kraftigt ökad risk för permanent delvis eller komplett alopeci. Har dessutom läst på många forum att patienter tolererar veckovis Pacliataxel mycket bättre än Docetaxel. Risken för permanent håravfall verkar dessutom mycket lägre med Pacliataxel. Är det en resursfråga (12 behandlingar vs 3) att man i min region erbjuder Docetaxel istället för Pacliataxel, eller vad finns det för fördelar med Doc istället för P?
Visa svar
Taxaner och permanent håravfall

Färga håret

2024-06-16
Hej, jag är 35 år gammal och behandlats för cancer. Nu när håret börjat växa ut har jag så mycket grå hårstrå. Det tar emot lite att färga för jag är orolig att det kan leda till återfall.. massa kemikalier etc i hårfärg. Vad skulle ni säga om det?
Visa svar
Färga håret

Börja om med endokrin behandling - AHDH

2024-06-16
Hej, Jag var 39 år när biopsi visade bröstcancer grad 3 med ER 50 %, PR-negativ KI-67 80% och HER2-negativ. Det var 2 år sedan jag hade endokrin behandling, fick sluta för att jag mådde så psykiskt dåligt. Då var det också i samband med operation, cellgifter och strålning. Då fick jag Zoladex var 3:e månad och Tamoxifen. Nu har jag bestämt mig för att ge det ett nytt försök. Jag har ADHD och adhd blir visst värre av brist på östrogen. Jag ska börja med endokrin behandling imorgon, ska få Zoladex en gång i månaden och denna gång ska man efter tre månader sätta in aromatashämmare istället för Tamoxifen. Jag fick veta av min nya onkolog (bytt sjukhus) att min cancertyp svarar bäst på endokrin behandling och att aromatashämmare i mitt fall är effektivare än Tamoxifen. Onkologen tänker också att Zoladex en gång i månaden kan bli mildare för måendet än en tremånaders injektion. Vad tror ni? Finns det något jag kan göra för att inte må dåligt denna gång? Är det bra att börja igen trots uppehåll i 2 år? Är denna behandling mest effektiv mot den cancertyp jag hade? Hur kan jag hjälpa mig själv?
Visa svar
Börja om med endokrin behandling - AHDH

Adhd och endokrin behandling

2024-06-16
Jag har adhd och mådde fruktansvärt dåligt av aanaztrazol och Zolodex. Fick sluta. Förstått att det har med östrogen att göra, adhd blir värre av brist. Varför får kvinnor bröstcancer när östrogenet sjunker i kroppen, om de nu är sån bidragande orsak. De flesta får ju Bc i förklimakteriet eller klimakteriet? Alla läkare och sköterskor blev tokstressade och ville att jag skulle fortsätta till varje pris. Varför är det så viktigt för dom, när effekten är så liten? Är det inte bättre att må bra? Fattar inte? Har ångest varje dag för att jag slutade och känner självmordstankar.
Visa svar
Adhd och endokrin behandling

Neuropati

2024-06-16
Hej! Jag har fått brinnande känsla under fötterna efter genomgången cytostatikabehandling. Förstår att det är vanligt med neuropati. Det är främst när jag promenerar som det gör ont. Jag har fått rådet att sluta gå när det gör ont. Nu gör det det från första steget vilket gör att jag försöker hålla promenerar till under 1 km (oundvikligt att inte gå alls ju). I vanliga fall går jag flera mil i veckan samt springer vilket jag även undvikit under behandlingen för att inte riskera att skada mer. Kan jag skada nerverna och fötterna om jag fortsätter gå när jag har den brinnande känslan? Hur länge ska man vara så försiktig? Jag har förstått att besvären kan bli bestående men då måste man väl kunna utmana och fortsätta gå trots besvär? Fick sista dosen för 1,5 v sedan.
Visa svar
Neuropati

Tamoxifen och sänkta vita blodkroppar

2024-06-16
Hej, Under hösten 2023 drabbades jag av mucinös bröstcancer med spridning till 2 lymfkörtlar. Jag genomgick en mastektomi och sentinel node. Då mucinös bröstcancer inte verkar svara särskilt effektivt på cytostatika beslutades det att jag skulle genomgå strålning och få antihormonbehandling i form av Tamoxifen. Jag påbörjade min Tamoxifenbehandling i oktober 2023. Efter jul och fram till nu har mina vita blodkroppar gått stadigt nedåt, från ett värde över 3,5 och nu senast till 2,5. Man funderar om det kan vara Tamoxifen-behandlingen som orsakar detta. Hur vanligt är det egentligen? Jag ska ta nya värden inom kort, och det pratas om att jag eventuellt måste pausa min behandling. Men det vill jag helst inte (trots ganska många biverkningar) då jag är rädd för återfall. Kan den stadiga säkningen bero på något annat, exempelvis metastaser? Jag har inte varit sjuk i några infektioner under de senaste månaderna. Jag skulle vara tacksam att få era tankar kring detta.
Visa svar
Tamoxifen och sänkta vita blodkroppar

Antihormonell medicine efter DBS operation

2024-06-16
Hej! Jag har ätit anastrole sedan januari 2023. Har nu fått veta att jag är benskör. Läkarna ska ha en konferens om eventuellt byte av medicin. Jag förmodar att det i så fall blir Tamoxiflen. Har läst att biverkningar kan bland annat vara livmodercancer och stroke samt blodpropp. Har nyligen blivit DBS-opererad för dystoni. Undrar om det finns någon medicinsort som är att föredra då?
Visa svar
Antihormonell medicine efter DBS operation

Frågor om cytostatika hos BRCA2-bärare

2024-06-16
37-årig BRCA2-bärare med en 16mm invasiv bröstcancer grad 2, ER80, PR75, HER2-, ki67 35% och klassas som Luminal B. Benign sentinel node. Op med bilateral mastektomi där man postoperativt i vänster bröst hittat en mindre DCIS grad 3, och i höger bröst en DCIS grad 2 samt en stor DCIS grad 3, samtliga utan invasiva komponenter. Jag planeras nu för cytostatika och ska till onkologen inom några veckor för diskussion. Enligt journalanteckning planeras EC100 x 3 följt av Docetaxel 80-100 x 3. Mina frågor är: Vad räknas som högdos gällande EC och Docetaxel, och vilka patienter bedömer man ska ha detta? Med tanke på mina tumöregenskaper, hur stor vinning ger cellgifter avseende överlevnad jämfört med om man skulle avstå? Jag har läst flera studier som pekar på att BRCA tumörer (studier främst på TNBC samt prostatacancer) oftare är resistenta mot taxaner. Hur ser er erfarenhet ut, svarar BRCA2-bärare med bröstcancer sämre på taxaner än icke-mutationsbärare? Finns det alternativ till Doxetaxel/Paklitaxel? Jag önskar väl mest bara få lite mer info inför besöket med min onkolog, så att jag kan vara bättre förberedd med mina frågor. Tack för att ni möjliggör forumet, fått väldigt mycket nyttig information av att läsa andras frågor och era svar!
Visa svar
Frågor om cytostatika hos BRCA2-bärare

Probiotika och Letrozol

2024-06-16
Hej! Jag ska äta Letrozol i 5 år mot bröstcancer. Jag undrar om man får äta kapslar med probiotika samtidigt som man äter Letrozol? Har förstått att vissa kosttillskott inte är bra att kombinera med Letrozol.
Visa svar
Probiotika och Letrozol

Hittat en knöl i hö bröst

2024-06-14
I journalen står följande: mammografi ut. Med ultraljud beskrivs motsvarande palpationsfynd ett 7 mm förändring kl 11 på 1,5 cm från mammillen som skulle kunna stämma med ett papillom. Axillen beskrivs ua. MNB från ovannämnda förändringen visar papillom med skleros, B3 Huvuddiagnos D486 Tumör av osäker eller okänd natur i bröstkörtel Rekommendation Diagnos excision. Förändringen kan med fördel indikeras med jordborna via ultraljud
Visa svar
Hittat en knöl i hö bröst

Fråga kirurgi

2024-06-14
Hej! Jag skulle jätte gärna vilja få förklarat igen hur en kirurg kan se skillnad på vanlig bröstvävnad och ev cancer knöl om den krympt så mycket att den är obefintlig. Ser man skillnad på vävnaderna med ögat vid operation? Särskilt om metall clipsen sattes in när den inte syntes så bra längre, inte alls på mammon och osäkerhet vid ultraljudet. Tänker om den satts på fel område. Hur fungerar röntgen under operation? Har den bättre skärpa än ultraljud och mammon? Antar att man får veta säkert då om man fått med en bit av cellerna, och man har måtten? Hur vet man exakta måtten via mammografin?
Visa svar
Fråga kirurgi