Frågor & svar

Frågor om tid

2020-08-19
Jag är 38 år och genomgick i juni sektor och sentinel node. Patologisvar visade 100% ER, 0% PR, HER2 neg, Grad 2, Ki67 19%. Tumören var invasiv lobulär cancer och har klassificerats som Luminal A och mätte 7 mm (invasiv del) med 2 satelliter av LCIS. Ingen spridning till lymfkörtlar. Min behandling (utöver operationen) är tamoxifen 5 år och strålning med boost. Jag har nu lite frågor omkring min behandling och uppföljningen. 1. Jag opererades 37 dagar efter första ultraljudet (där ultraljud gav stark misstanke på malignitet, dvs U5). Börjar SVF den dagen eller när i så fall och har jag fått behandling inom tidsramen för SVF? 2. Den invasiva delen av tumören var liten och att det inte var spridning via lymfan. Jag är dock jätteorolig för blodspridning. Hur stor är risken för att celler hunnit spridas med blodet i mitt fall? Jag är såklart orolig eftersom jag inte ska ha cytostatika. Har dessutom läst att just lobulär cancer har lite sämre prognos än duktal och min cancer var ju heller inte alls positiv för progesteron, vilket också är förbundet med lite sämre prognos? 3. Min strålning ska först börja 14 veckor efter operationen (jag ska strålas i Lund). Jag tycker det är väldigt länge att vänta? Kommer detta att försämra min prognos? Borde jag få tid till strålning tidigare? 4. Jag har läst på framförallt amerikanska hemsidor att just LCIS är förbundet med 8-12x ökad risk för bröstcancer (också i det bröstet där man inte hittat LCIS) och att man i USA bla rekommenderar årlig kontroll livet ut och till och med profylaktisk mastektomi i vissa fall. Det verkar inte finnas några bra riktlinjer i Sverige. Jag ska följas 10 år, vad händer sen? Jag är då 48 år (vilket ändå också är ganska ungt) och risken för bröstcancer är väl fortsatt förhöjd även då? Borde jag inte få lov att fortsätta följas?
Svar:
Hej Charlie, detta var en delvis svår fråga som jag inte kommer att kunna besvara riktigt tillfredsställande. Vi tar en sak i sänder: 1) Nej, man kan inte säga att vi klarade inte målet enligt SVF i ditt fall, 80 % av patienterna ska opereras inom 28 dagar. 2) Lobulär cancer har inte sämre prognos än duktal cancer, cet viktiga är att titta på övriga egenskaper. I ditt fall talar det faktum att tumören var liten, saknade spridning till armhålan och var av Luminal A-typ till din fördel. 3) Ja, det är en otillfredsställande väntetid till start av strålbehandling, inte tu tal om saken. Jag skulle föreslå att du börjar ta tamoxifen redan nu om du inte redan gjort det. 4) Den svåraste delen av din fråga att besvara. LCIS är en knepig sak. Man ska inte riktigt uppfatta det som ett förstadium till cancer, de flesta menar att det snarare ska uppfattas som en markör för risk att utveckla cancer, och man har också ändrat namnet på tillståndet från "lobulär cancer in situ" till "lobulär neoplasi" (LN), för att ta bort "cancerstämpeln" från tillståndet. Det är t ex inte nödvändigt att vid operation få bort hela härden av LN, och det är rätt som du säger att det finns studier som visar att om en kvinna har lobulär neoplasi så har hon en ökad risk att i framtiden insjukna i bröstcancer, inte bara nödvändighetsvis i den sida som neoplasin satt i utan faktiskt i båda brösten. Detta gäller i alla fall individer som har "bara" lobulär neoplasi. För att beskriva en sådan kvinnas framtida risk vill man hellre ha en siffra på den absoluta cancerrisken, snarare än den relativa som du förtjänstfullt fått fram. Absolut risk säger t ex att risken 20 år fram i tiden är t ex 20 %, d v s en av fem kommer att få ny cancer, vilket någon studie antyder. Att risken är si eller så många gånger förhöjd tycker jag är svårare att förhålla sig till. MEN, och det är det viktigaste! Jag har inte kunnat hitta studier där man tittar på hur det förhåller sig i ett fall där man finner lobulär neoplasi tillsammans med en invasiv cancer som i ditt fall. Det är inte alls säkert att det är riktigt på samma sätt där. Man kan t ex vara rätt säker på att behandlingen (tamoxifen) påverkar den risk för ny cancer som kan vara förenad med LN. Men jag ska fortsätta att leta. Din tamoxifenbehandling kommer alltså inte endast minska risken för återfall i den cancer som du haft, utan även leda till en halvering i risken för ny bröstcancer. När det gäller uppföljningen kommer du att vara föremål för uppföljning inom mammografiscreeningprogrammet även om 10+ år. Du kommer alltså inte att sakna uppföljning då. Screeningprogrammet fortgår till 75 års ålder. Oaktat de otillfredställande ledtiderna kan man inte annat än säga att din prognos avseende den nu aktuella cancern är god. För att värdera din framtida cancerrisk skulle jag föreslå att man även väger in eventuell förekomst av en ärftlig bröstcancervariant, och jag skulle tro att du fått möjlighet att genomgå en sådan analys, eftersom du fått en bröstcancer före 40 års ålder. Om inte, så kan man arrangera med det i samband med besöket på onkologen.
Niklas Loman
Niklas Loman
Överläkare, diagnosansvarig bröstcancer, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Ny knöl efter mammografi

2023-10-02
Hej. Jag är 32 år gammal. Den 28/8 gjorde jag mammografi och ultraljud på båda mina bröst och armhålor efter ett fynd i vänster armhåla. Allt såg fint ut och mammografibilderna var oförändrade sedan mammografi okt-22. Nu för en vecka sedan fann jag en ny liten knöl till höger om vänster bröstvårta. Hur skall jag ställa mig till detta? Är orolig men vågar heller inte ringa vården igen om denna nya knölen då jag varit på 2 undersökningar på 1 år. Hur länge kan jag gå med denna innan jag söker? Och ”borde” man inte ha sett den på undersökningen den 28/9? Idag är det den 28/10.
Visa svar
Ny knöl efter mammografi

Barnönskan

2023-10-01
Hej! 29 år gammal fick jag hormonell bröstcancer 2015, pga metastaser kan jag inte avsluta behandlingen men svarar bra på den. Jag undrar om ni vet om det finns någon läkare som är lite mer inriktad på graviditet och cancer och kan prata alternativ. Med vänlig hälsning, Sigrid
Visa svar
Barnönskan

B-ca 125

2023-10-01
Hej jag har känt något i mitt ena bröst och igår va jag hos läkaren som bekräftade att jag har som en mandel hård knöl i mitt bröst och min fråga är kan man ha bröstcancer fast ens B-ca 125 är väldigt lågt
Visa svar
B-ca 125

Her2 3+ positiv

2023-10-01
Screeningselekterad på grund av diffus förändring vänster bröst klockan 2. M5 4 cm stor diffus distorsion med malignt utseende, således M5. Ultraljud 30 mm stor förändring, således U5. Vänster axill med upp till fem stycken patologiska lymfkörtlar. Corebiopsi mot förändring vänster bröst med bild av invasiv mammarcancer, således B5. ER varierande cirka 50%, PgR 0, HER2 3+ positiv, Ki67 28% global. Finnålspunktion med cancermetastas, C5.
Visa svar
Her2 3+ positiv

Östradiol känslig - riktvärde

2023-10-01
Hej, Tacksam att ha funnit denna sida. Jag fick hormonpoaitiv HER2+ BC sommaren 2022. Cellgifter, op, strålning samt Kadcyla 3 ggr som fick avbrytas pga biverkningar. Fick därmed även avbryta antikroppsbehandlingen efter 10 av planerade 17 omgångar. Står sedan i januari på Zoladex och sedan april även på Anatrazol. Mina hormoner var lite svårnedtryckta och bla låg Östradiol Könslig från början på ca 180-190. Detta gick i mars ner till 16 och i juli var det 12. Målvärdet som meddelats mig är att detta ska under 10. Senaste veckorna har jag haft lite småblödningar och senaste provet visar ett ökat värde om 14. Är det normalt att Östradiol känslig kan variera? Hur viktigt är det att ligga under 10? Finns det risk att Zoladex inte lyckas trycka ner mina äggstockar tillräckligt? Vad är alternativet? Kan jag göra ngt själv för att påverka detta? Jag är 47 och inte i naturligt klimakterie. Stort tack.
Visa svar
Östradiol känslig - riktvärde

Om efterbehandling

2023-10-01
Hej, enligt min vårdplan har jag haft en duktal tumör på 16mm, mikroskopisk grad 3, en spridning till lymfkörtlarna, 4 uttagna varav 3 innehöll cancerceller. Tumören var hormonkänslig (östrogen, progesteron), tillväxttakt 50%. Jag har nu fått cellgiftsbehandling (3 EC, 9 paklitaxel) och påbörjat min strålning (5 gånger av 15 gjorda) samt i snart 6 veckor intagit anastrazole ( som jag ska ta i minst 5 år). Jag ska också få skelettstärkande behandling. Har nu varit hos onkologen och "blivit rekommenderad" verzenios. Jag ska börja med 50gr för att sedan gå upp i dos. Onkologen var inte alldeles övertygande och jag funderar på att välja bort denna medicin då jag tycker att jag vill "vara mig själv" ett tag. Läste i någon studie att det för äldre kvinnor räckte med 50gr. Min frågor blir; - Varför ska man absolut upp i dos om det räcker med lägre dos? - Vad riskerar jag om jag avstår? - Varför är det så viktigt att börja denna medicinering exakt två veckor efter avslutad strålning? (Varför kan man inte få lite förberedelsetid?) - Hur viktig kan den vara då många får avsluta på grund av dåliga värden? Efter min operation sa kirurgen att cancern är nu borta och vi ska bara hindra återfall. Det är svårt att ta in att man måste må så dåligt för att inte må dåligt. /Lena
Visa svar
Om efterbehandling

Verzenios

2023-10-01
Funderar mycket på om det är aktuellt med Verzenios? Jag hade en tumör som var 14 mm grad 3 Luminal b och även en mikrometastas i lymfkörteln och KI på 26%? Känner att jag läser så mycket olika om det.
Visa svar
Verzenios

Biverkningar av Tamoxifen, forskning

2023-10-01
Hej! Jag behandlas sedan ca ett år med antihormoner. Jag är under 40 år gammal, och det har för mig varit en mycket tuff behandling på många sätt, både fysiskt och psykiskt. Jag har haft en paus nu och började då må bättre. Nu har jag nyligen startat upp med Tamoxifen igen och började efter några dagar må sämre psykiskt. Min fråga är, bedrivs det någon slags forskning på biverkningar och mående hos patienter med antihormonell behandling, och då kanske främst premenupausala kvinnor? Det känns oerhört tufft att genomgå denna behandling i många år till. Och det känns också tufft att det inte verkar finnas så mycket att göra åt det, utan att det till stor del handlar om att acceptera läget. Jag tänker att det måste finnas många kvinnor som har endokrin behandlig som ger sänkt livskvalitet, och att det därmed också finns ett behov av att se hur man kan förbättra livskvaliteten för dessa kvinnor under behandlingsperioden.
Visa svar
Biverkningar av Tamoxifen, forskning

Dosering av Verzenios

2023-10-01
Hej, jag är 68 år och genomgått tårtbitsoperation, EC x3, Paklitaxel x 9 och slutligen strålning 15 gånger. Började med Anastrazole vid strålningsstart och har nu intagit denna tablett i sex veckor. Skall nu börja med Verzenios och har, efter samtal med onkologen, fått lov att starta med låg dos 50mg, för att senare öka på upp till 150mg. Jag läste någon studie där man kommit fram till att låg dos, 50mg, var tillräckligt för äldre kvinnor och undrar nu varför jag absolut måste upp till den höga nivån. Jag förstår syftet med medicinen, men min oro inför biverkningar gör att jag måste ta ställning till hur jag ska forma mitt resterande liv. Vid 68 års ålder är ju två år ganska lång tid om det innebär att man tappar livslusten. Min fråga blir således; - Varför är verzenios så viktig över huvud taget? - Varför kan man inte nöja sig med den lägre dosen. 50mg? - Varför propsar ni från läkarhåll på att man ska upp i den högsta dosen om det faktiskt är bevisat att den lägre dosen räcker? Tar tacksamt emot råd och rekommendationer med hänsyn tagen till min ålder / Lena
Visa svar
Dosering av Verzenios

Sena biverkningar av cytostatika

2023-10-01
Jag har behandlats med adjuvant behandling med cytostatika för bröstcancer. 12 behandlingar med nab-Paklitaxel, 1 gång/vecka. Gjorde sista behandlingen för 10 dagar sedan. Har sedan ett par dagar tillbaka haft lite illamående och vattnig diarré. Hade inte så mycket av det under behandlingen. Men kan det komma som en sen biverkning nu efter avslutad behandling?
Visa svar
Sena biverkningar av cytostatika

Anastrazol vs Tamoxifen före klimakteriet?

2023-09-30
Hej, Tack för att ni finns. I början av min BC-resa (Her2+ hormonell Ductal) presenterades en plan om cellgifter, antikroppar, op, strålning och tamoxifen. Efter flera avvikelser på resans väg ändrades även rek av Tamoxifen till Anastrazol och Zoladex. Detta då det skulle vara effektivare. Jag var inte i klimakteriet när jag började resan och är det ff inte. Nu 47 år. Tagit Zoladex i 8 mån och Anatrazol i 5. Östradiol är nere under 70 men Östradiol känsligt vill inte ner under 10. Onkologen föreslår nu ett byte till Tamoxifen pga att det känsliga östradiolet ligger över 10. 1. Känner mig rådvill. Vilken behandling är bäst för mig och hur kritiskt är just nivån 10? Hjälper inte behandlingen när jag ligger strax ovanför? Hur lång tid brukar det ta att pressa ner äggstockarna? 2. Har även myom och är rädd att dessa växer av Tamoxifen? Och även för risken för blodpropp och förhöjd risk för livmodercancer? 3. Om jag byter till Tamoxifen behåller man Zoladexen då? 4. Kan jag göra något för att hjälpa kroppen ta upp Zoladex och Anastrazol bättre? 5. Vad hade ni rekommenderat?
Visa svar
Anastrazol vs Tamoxifen före klimakteriet?

Tamoxifen

2023-09-30
Hej, jag äter Tamoxifen (behandlingstid ca 5år) och har nu ätit det i dryga två månader med en hel del jobbiga biverkningar. Har haft en hormonell cancer, HER2-neg. Har gjort en partiell mastektomi samt strålning. Kan man säga hur mycket större risken för återfall är om man inte tar Tamoxifen jämfört om man tar det hela behandlingstiden?
Visa svar
Tamoxifen

Operation (fråga om tamoxifen)

2023-09-30
Hej, Jag har tidigare frågat om min cdh1 mutation och fick då bra svar. Jag har dock en följdfråga eftersom jag bestämt mig nu för att operera bort min magsäck pga av mutationen. Jag tar Tamoxifen sedan 2020 pga av bröstcancer(lobulär) då jag blev opererad med efterföljande behandlingar. Jag ska ta denna medicin i 10 år. Planen är att så småningom ta bort det andra bröstet. Min undran är hur gör jag med tamoxifen då operationen av magsäcken görs. Enligt information bör jag avsluta medicineringen 1 vecka före operation. Stämmer det?. Men jag kommer inte att kunna ta medicinen på en gång efter operationen då det tar tid att anpassa sig utan magsäck. Vågar man vara utan tamoxifen 1 månad? Kan tamoxifen ges oralt? Det finns en skåra i tabletten, kan jag mosa denna tills mina ät och sväljfunktioner fungerar normalt igen? Jag är förstås oroad att stå utan tamoxifen pga av magsäcksoperationen. Jag behöver ett råd hur jag ska tänka. Är rädd att få återfall i bröstet om jag avstår tamoxifen en månad? Samtidigt kan jag inte ta medicinen då det finns risk för blodproppar i samband med operationen. Bör jag byta medicin tillfälligt? Bör tilläggas att jag är 47 år och försattes i klimakteriet för 3 år sedan, när jag hade cancer. Tacksam för råd. Vänliga hälsningar Erika
Visa svar
Operation (fråga om tamoxifen)

Funderingar kring behandling

2023-09-29
Blev opererad och behandlad för bröstcancer. I journalen står det Kvinna opererad 2023-04 med bröstbevarande kirurgi vänster sida och sentinel nodebiopsi. I bröstet återfinns en 10 mm stor bröstcancer NST radikalt opererad, NHG2, ER 99%, PgR 99%, HER2-negativ, Ki67 10%. I axillen 2 friska lymfkörtlar. Breast recurrence score enligt Oncotype 17. Konferensen rekommenderar Tamoxifen i 5 år och lokal strålbehandling. Är opererad och strålbehandlad sedan juni och åter Tamoxifem. Men är fortfarande orolig för att några celler har smitit ut och kommer att bilda metastaser i kroppen. En väninna har grad ett och får extra sprutor (utöver operation och strålning). Skulle du kunna förklara beteckningarna i diagnosen? Fick ingen bra förklaring av min onkolog.
Visa svar
Funderingar kring behandling

Saroten mot värk

2023-09-29
Hej,till nyår sluta jag att äta letrozol efter 5 år / efter läkarkonsultation/då stod jag inte ut längre hade då även provat alternativen,jag mår bra somliga dgr och andra går jag sas in i väggen har värk går med käpp och vid längre promenader använder jag rullator läste i en blogg om pat som fått saroten utskrivet,kan detta ev vara något för mig? Jag är nu snart 81 år gammal
Visa svar
Saroten mot värk

Citalopram för värmevallningar

2023-09-29
Hej. Läst artikel om att Citalopram visat signifikant effekt på minskade värmevallningar i samband med Tamoxifen behandling. Kirurgen på mitt närmaste sjukhus har motvilligt skrivit ut 10 mg vilken verkar vara en väldigt låg dos. Vilken dos är lämplig?
Visa svar
Citalopram för värmevallningar

Avsluta Letrozolbehandling

2023-09-28
Hej! Är en 69 årig kvinna. Har tagit Letrozol i 5 år nu och fått besked att jag nu ska sluta med dem. Kan jag fortsätta med Blissel som jag använt i två år, eller ska jag gå över till östrogenfri kräm som inte hjälpte mig innan. Tänker om östrogenet börjar öka efter avslutet med medicinen. Hur länge är det ok att använda Blissel. Är rädd att det inte är bra att använda för länge pga att jag hade hormonpositiv bc. Hur lång tid tar det innan Letrozol går ur kroppen?
Visa svar
Avsluta Letrozolbehandling

En journalfundering (forts)

2023-09-27
Tack för svaret! En följdfråga: betyder det att om man samtyckt om sammanhållen journalanteckning i Brostcentrummet, så får även primärvården i helt annan regiontitta fritt i alla andra vårdgivarens journaler utan att inhämta samtycke? Trodde att varje vårdgivare skulle behöva fråga först.
Visa svar
En journalfundering (forts)

Svar Biopsi

2023-09-27
Hej, jag var på mammografi för 9 dagar sen och man gjorde också ultraljud och såg något i ena bröstet, möjlig papillom, som man tog prov på. Jag fick lokalbedövning innan biopsin. Undrar hur länge man brukar få vänta på återkoppling? Vanligen brukar jag kunna läsa i min journal på 1177 hur undersökning gått till osv. men inget från besöket finns registrerat. Undrar såklart vad biopsin visade. Med vänlig hälsning, /Kvinna 36 år
Visa svar
Svar Biopsi

Cancermarkör?

2023-09-24
Hej! Jag har hört någonstans att det finns en cancermarkör som heter CA 15.3 eller något liknande. Stämmer det och hur fungerar det i så fall? Jag är under pågående behandling och skulle gärna vad mitt värde på den markören är. Funkar den bara på någon viss typ av bröstcancer eller på alla? Är det något som kan mätas under åren framöver så man har koll på om något ändras i kroppen?
Visa svar
Cancermarkör?