Frågor & svar

Behandling i palliativ syfte?

2020-09-08
Min mamma har två tumörer i lymfkörtlarna och en tumör på halsen. Fick sin diagnos för 5 år sedan. Har sedan dess fått hormonhämmande tabletter i några år sen cytostatika, strålning och får nu faslodex och kisqali. Har även nyligen fått problem med vätska i lungorna efter en lång tids hostande, svårt att gå (antagligen efter taxan-baserad cytostiatika) och behöver morfin mot smärta. Vet inte om behovet av morfin betyder att cancern är långt gången eller om det är pga biverkningar av strålning för 2 månader sedan? Allt försämrades drastiskt för ca 2 månader sedan med smärta, trötthet, och ben som började domna bort. Försöker blir klok på hur lång tid hon kan ha kvar och om det finns fler alternativ kvar att testa om inte nuvarande behandling heller hjälper. Senaste röntgen visade att tumören på halsen hade växt något. Och vad innebär det när man skriver att man får behandlingen i palliativ syfte, "kur 1 fas B". Menar man att själva cancern är palliativ eller är det att man påbörjat palliativ vård och därför inte har lång tid kvar? Just ordet palliativ får mig att tänka att tiden kvar är kort! Känner att jag har många frågor men få svar. Hoppas kunna få svar på några.
Svar:
Hej Jag tycker att "palliativ" är ett vackert ord, men jag förstår att många inte känner så. Det betyder för mig "lindra"- Syftet vid palliativ behandling är att förlänga patientens liv med god livskvalitet. För mig betyder det när man ger palliativ behandling att man behandlar en patient (=medmänniska) som har en sjukdomsbild som gör att det är osannolikt eller till och med omöjligt att tänka sig att man ska kunna bli av med sjukdomen och hen ska leva frisk utan behandling i resten av sitt liv med cancern som ett avslutat kapitel. Ibland är det lätt att förstå när så är fallet, det kan vara när man har en situation med många metastaser av bröstcancer i kroppen. Ibland är det svårare att veta riktigt säkert. I din mammas fall verkar det vara så att sjukdomen numera har en utbredning som gör att det är svårt att tänka sig att den kan opereras eller behandlas bort. Hon kan således inte få "kurativ" behandling där syftet är bot, utan behöver palliativ behandling. När jag läser din fråga får jag känslan av att situationen nog varit sådan under ett tag. Om det var så att hon fick hormonbehandling efter sin operation och man senare gått över på cytostatika så kan det tyda på att så varit fallet. Vanligen måste man i en palliativ situation tänka så att man ska ge en behandling som patienten kan klara att genomföra under en lång tid. Detta till skillnad från cytostatika efter operation som håller på 4,5-6 månader, vilket förvisso kan kännas som en lång tid, men ändå har en ände. I den palliativa situationen vill man kunna hålla på längre eftersom sjukdomen är kronisk. Det gör att man t ex ofta använder litet lägre doser och ofta använder med mediciner som har begränsade biverkningar. Det är också viktigt att ta hänsyn till aktuella behandlingsbara symtom. Ibland kan det vara aktuellt att ge en smärtlindrande strålfraktion mellan varven t ex, och arbeta aktivt med den medicinska smärtlindringen t ex. Man ska inte glömma att en patient som har symtom av sik sjukdom många gånger kan få en bättre livskvalitet med mindre besvär även med en medicin som kostar på i form av biverkningar, om sjukdomen drivs tillbaka och symtomen t ex smärta därigenom minskar. En palliativ behandling kan vid bröstcancer hålla på under lång tid och bestå av olika aktiva åtgärder, som hormonterapi, kemoterapi, strålning och ibland även operativa ingrepp. Hur lång tid? Ja, det finns förstås forskning som redovisar hur länge folk i genomsnitt lever i den eller den situationen. Men det är omöjligt, i alla fall i början att ge en prognos avseende hur länge man kan leva för den enskilda individen. Statistik gäller för grupper. Det man vill ha när man frågar om "hur länge" är en upplysning om individen. Jag tycker man ska undvika att ge tidsbestämda förutsägelser, det blir nämligen alltid fel. Jag brukar fråga mina patienter om jag får skoja om en allvarlig sak när jag får frågan om hur länge livet ska fortsätta. De flesta säger att det är OK. Då säger jag till dem att de lika gärna kan fråga mig om vilken lottorad som kommer att vara den rätta i nästa veckas dragning. Jag kan förstås komma med ett förslag, och det skulle ju kunna råka vara rätt, men sannolikheten är mycket liten. Det finns vidare mycket stora möjligheter att missförstå varandra. Personligen tycker jag att det är bättre att se till att försöka se till att den det gäller och hens omgivning uppfattar att sjukdomen är allvarlig och att rimligen kommer att begränsa personens livslängd. Det kan vara en bra idé att fråga dem vad de själva tror, ofta kan det vara en väl så god uppskattning som den jag kan göra. Det som kanske skrämmer när man talar som palliativ behandling är att det ju också finns en tidpunkt vid vilken man måste bestämma att det inte är rimligt att ge behandling som syftar till att trycka tillbaka eller begränsa tumörsjukdomens fortsatta framfart. En situation då man helt måste övergå till att satsa på kortsiktigt gynnsamma åtgärder, men inte längre t ex ge cytostatikabehandling. Ibland kallas det "det palliativa brytpunkten" eller att man passerar den palliativa brytpunkten. Det är ju viktigt att man inte missförstår detta. Jag kan tycka att uttrycket är litet olyckligt, eftersom det palliativa omhändertagandet fortsätter och syftet är fortsatt att förbättra livskvaliteten och därigenom livstiden med förbättrad livskvalitet. Det kan vara olika svårt för olika människor att passera den palliativa brytpunkten, ibland kan det kännas rätt naturligt tror jag, ibland kan det vara svårt och ångestskapande särskilt om man inte tidigare riktigt förstått sjukdomens allvarlighetsgrad. Jag uppfattar att det i din mors fall inte är så att man passerat den palliativa brytpunkten då man hoppas att den palliativa cytostatikan ska kunna förbättra hennes tillstånd en smula. Tack för din fråga. Den väcker som du märker många tankar.
Niklas Loman
Niklas Loman
Överläkare, diagnosansvarig bröstcancer, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Ang CDS5-risknivå

2024-06-23
Hej! Hade nyligen ett jättefint telefonsamtal, 5-årskontroll, med läkare, och han hade matat in mina data i ett riskanalysprogram som angav CDS5-risknivå som 12%, utifrån tumörbiologin. Glömde fråga om 12% inkluderade redan gjord adjuvant behandling som operation, cyto, strålning, Zoledronsyra och 5 år Letrozol. Tackade nej till ytterligare 3 år med Letrozol pgr av biverkningarna, men funderar naturligtvis över konsekvenserna. Tacksam för ett klargörande om vad riskanalysprogrammet egentligen säger!
Visa svar
Ang CDS5-risknivå

Tumörgrad - lymfkörtel metastaser

2024-06-23
Hej! Stort tack för all er expertis! Läst många bra frågor och svar. Jag känner viss förvirring i att min tumör var grad 1, luminal A men ändå hunnit sprida sig till samtliga tre SN som togs ut. 7mm, 4mm och <2mm var metastasernas storlek. Tumören 18mm, radikalt opererad. ER 90%. PgR 90%. Ki67 7%. Ska få adjuvant cytostatika men oklar startdatum. Medtanke på metastaserna vill ja ju komma igång omedelbart och känner krypande oro kring att inte bli prioriterad för start utifrån tumör histologin. Tacksam för svar om hur ni ser på mitt fall. Mvh Christina
Visa svar
Tumörgrad - lymfkörtel metastaser

Följdfråga till svar ang Torra slemhinnor

2024-06-23
Renske Altena (?) du skriver "hormonreceptorpositiv bröstcancer," och det betyder....? Jag är helt novis när det gäller medicinska termer så jag förstår inte de enklaste saker du skriver, tydligen. En sak till om jag är torr utvärtes också - hjälper Replens då också? Eller kan man köpa vad som helst på Apoteket.
Visa svar
Följdfråga till svar ang Torra slemhinnor

Förändring som undersökts med biopsi och ultraljud

2024-06-18
Hej! Jag har precis gjort en kompletterande mammografi med ultraljud och då såg man två förändringar som de gjordes 3 biopsier på. De säger inte mer än att de behöver undersökas vidare. Men jag är fruktansvärt rädd. Hur ofta är de/ är det inte chanser när man gör en sådan undersökning?
Visa svar
Förändring som undersökts med biopsi och ultraljud

Lungproblem efter strålning & rekonstruktion av friskt bröst

2024-06-16
Jag opererades 5 juli 2023, vid 71 års ålder, för bröstcancer i höger bröst med resultat pT1cN1Mx (KRADA 1). Huvuddiagnos bröstcancer och bidiagnos lymfkörtelmetastas axill. Tumörstorlek 20,5 mm varav invasiv del 15 mm. Ki-67: 84% PAD: 1 och 2: tumörfri bröstvävnad (KRADA 1). Mucinös adenomacarcinom med DCIS grad 3, grad 2 för invasiva delen, luminal A-cancer, 1 av fyra lymfkörtlar med metastas. ER 100 %; PR 100%. Hercep-test 0, negativt. Slutsats av läkare: Extramarginaler tagna har inte visat någon cancer. Alltså en radikalt avlägsnad cancer med lågrisk profil trots axillmetastasen. Behandling 15 dagars strålning i mitten av september 2023, samt Anastrozole att intas i 7 år (tyvärr m biverkningar). Under november 2023 fick jag inflammation i lungorna, och under våren 2024 en ytterligare inflammation i lungorna (båda via CT-röntgen). Lungspecialisten (jag bodde då i utomlands, april 2024) såg förändringar i höger lunga jämfört med höstens röntgen, och ville göra biopsi, men då jag precis var på väg att flytta hem överlämnade han motvilligt ärendet till läkarna i Sverige. I Sveige, där jag behandlades 2023, beställdes en röntgen med prioritet, men pga strejk mm har jag fått tid först 28 juni. Jag är givetvis orolig och vet inte när resultatet kan komma pga semestrar mm. Även om jag är mycket tacksam till teamet i Sverige, har jag en del frågor, som jag hoppas ni kan besvara: 1.Utifrån min diagnos ovan, hur hög är risken för spridning? 2. Kan det vara skuggor i lungorna efter strålningen som inte är spridd cancer? 3. Har erbjudits att justera mitt vänstra, friska bröst men ombads tänka över riskerna – det nämndes några namn på risker men förstod dom inte riktigt, kan ni vänligen förklara. Med det cancersjuka bröstet hade jag inga problem öht och gör fortfarande den sjukkgymnastik som ordinerades. Tacksam för svar.
Visa svar
Lungproblem efter strålning & rekonstruktion av friskt bröst

Torra slemhinnor - bröstcancer?

2024-06-16
Hoppas ni kan eller får hjälpa mig med vilken sorts kräm jag kan använda för torra slemhinnor. Har frågat på apoteket men dom kunde inte svara eftersom jag inte kunde svara på vilken sorts bröstcancer jag opererats för? Om den är hormonkänslig eller inte?? Hjälp - det vet jag ju inte? I journalen står "... en pT1N1 luminal HER2 negativ bröstcancer. HER2 2+ men ISH negativ." Jag behöver veta förstås vad jag kan eller får använda. Underlig fråga att ställa här men jag vet ju inte riktigt vart jag ska vända mig. Min kontaktsjuksköterska är lite svår att komma i kontakt med.
Visa svar
Torra slemhinnor - bröstcancer?

Mens

2024-06-16
Hejhej! Fick min mens tillbaka efter avslutad cyto (tnbc) sedan två veckor senare alltså 3e veckan kom den igen.. nu har det gått tre veckor och inte fått någon mens? Kan det vara oregelbundet i början?
Visa svar
Mens

Prognos på gruppnivå

2024-06-16
Hej, jag vet att ni inte kan ge prognos på individnivå men sett att ni kan svara på gruppnivå. Hur ser det ut för enligt nedan Her2 +, er+, pr+, ki67 30%. Ålder 34 85 mm stor i bröstet + mellan 1-3 sjuka lymfkörtlar. Neoadjuvant behandling enhertu x6. Masektomi vänster bröst plus axilutrymning. Pad visar ingen invasiv cancer i bröst men dcis. I lymfkörtlar visar 1/6 körtlar 10 st atypiska celler på ett område om 0.1 mm (de var för små för att kunna testa ki67 etc). Rcb1. Adjuvant behandling: strålning 15 ggr plus kadcyla 14 ggr. Anastrozole plus zoladex i 5-10 år, zoledronsyra 3 år och kalcium tabletter livet ut. Hur ser risken ut på gruppnivå för ovan individ för att få återfall? Tack för allt ni gör Kram
Visa svar
Prognos på gruppnivå

Furadantin samtidigt som Anastrozol och Zoledron

2024-06-16
Kan man ta dessa mediciner samtidigt
Visa svar
Furadantin samtidigt som Anastrozol och Zoledron

Taxaner och permanent håravfall

2024-06-16
Premenopausal kvinna med hormonkänslig bröstcancer, ska få adjuvant EC x 3 och därefter Docetaxel x 3. Fick information om att jag kommer tappa håret men att det kommer växa ut igen, inget tal om att håravfallet kan bli permanent. Men nu efter påbörjad behandling har jag sett flera studier som säger att att taxaner, och särskilt Docetaxel ger kraftigt ökad risk för permanent delvis eller komplett alopeci. Har dessutom läst på många forum att patienter tolererar veckovis Pacliataxel mycket bättre än Docetaxel. Risken för permanent håravfall verkar dessutom mycket lägre med Pacliataxel. Är det en resursfråga (12 behandlingar vs 3) att man i min region erbjuder Docetaxel istället för Pacliataxel, eller vad finns det för fördelar med Doc istället för P?
Visa svar
Taxaner och permanent håravfall

Färga håret

2024-06-16
Hej, jag är 35 år gammal och behandlats för cancer. Nu när håret börjat växa ut har jag så mycket grå hårstrå. Det tar emot lite att färga för jag är orolig att det kan leda till återfall.. massa kemikalier etc i hårfärg. Vad skulle ni säga om det?
Visa svar
Färga håret

Börja om med endokrin behandling - AHDH

2024-06-16
Hej, Jag var 39 år när biopsi visade bröstcancer grad 3 med ER 50 %, PR-negativ KI-67 80% och HER2-negativ. Det var 2 år sedan jag hade endokrin behandling, fick sluta för att jag mådde så psykiskt dåligt. Då var det också i samband med operation, cellgifter och strålning. Då fick jag Zoladex var 3:e månad och Tamoxifen. Nu har jag bestämt mig för att ge det ett nytt försök. Jag har ADHD och adhd blir visst värre av brist på östrogen. Jag ska börja med endokrin behandling imorgon, ska få Zoladex en gång i månaden och denna gång ska man efter tre månader sätta in aromatashämmare istället för Tamoxifen. Jag fick veta av min nya onkolog (bytt sjukhus) att min cancertyp svarar bäst på endokrin behandling och att aromatashämmare i mitt fall är effektivare än Tamoxifen. Onkologen tänker också att Zoladex en gång i månaden kan bli mildare för måendet än en tremånaders injektion. Vad tror ni? Finns det något jag kan göra för att inte må dåligt denna gång? Är det bra att börja igen trots uppehåll i 2 år? Är denna behandling mest effektiv mot den cancertyp jag hade? Hur kan jag hjälpa mig själv?
Visa svar
Börja om med endokrin behandling - AHDH

Adhd och endokrin behandling

2024-06-16
Jag har adhd och mådde fruktansvärt dåligt av aanaztrazol och Zolodex. Fick sluta. Förstått att det har med östrogen att göra, adhd blir värre av brist. Varför får kvinnor bröstcancer när östrogenet sjunker i kroppen, om de nu är sån bidragande orsak. De flesta får ju Bc i förklimakteriet eller klimakteriet? Alla läkare och sköterskor blev tokstressade och ville att jag skulle fortsätta till varje pris. Varför är det så viktigt för dom, när effekten är så liten? Är det inte bättre att må bra? Fattar inte? Har ångest varje dag för att jag slutade och känner självmordstankar.
Visa svar
Adhd och endokrin behandling

Neuropati

2024-06-16
Hej! Jag har fått brinnande känsla under fötterna efter genomgången cytostatikabehandling. Förstår att det är vanligt med neuropati. Det är främst när jag promenerar som det gör ont. Jag har fått rådet att sluta gå när det gör ont. Nu gör det det från första steget vilket gör att jag försöker hålla promenerar till under 1 km (oundvikligt att inte gå alls ju). I vanliga fall går jag flera mil i veckan samt springer vilket jag även undvikit under behandlingen för att inte riskera att skada mer. Kan jag skada nerverna och fötterna om jag fortsätter gå när jag har den brinnande känslan? Hur länge ska man vara så försiktig? Jag har förstått att besvären kan bli bestående men då måste man väl kunna utmana och fortsätta gå trots besvär? Fick sista dosen för 1,5 v sedan.
Visa svar
Neuropati

Tamoxifen och sänkta vita blodkroppar

2024-06-16
Hej, Under hösten 2023 drabbades jag av mucinös bröstcancer med spridning till 2 lymfkörtlar. Jag genomgick en mastektomi och sentinel node. Då mucinös bröstcancer inte verkar svara särskilt effektivt på cytostatika beslutades det att jag skulle genomgå strålning och få antihormonbehandling i form av Tamoxifen. Jag påbörjade min Tamoxifenbehandling i oktober 2023. Efter jul och fram till nu har mina vita blodkroppar gått stadigt nedåt, från ett värde över 3,5 och nu senast till 2,5. Man funderar om det kan vara Tamoxifen-behandlingen som orsakar detta. Hur vanligt är det egentligen? Jag ska ta nya värden inom kort, och det pratas om att jag eventuellt måste pausa min behandling. Men det vill jag helst inte (trots ganska många biverkningar) då jag är rädd för återfall. Kan den stadiga säkningen bero på något annat, exempelvis metastaser? Jag har inte varit sjuk i några infektioner under de senaste månaderna. Jag skulle vara tacksam att få era tankar kring detta.
Visa svar
Tamoxifen och sänkta vita blodkroppar

Antihormonell medicine efter DBS operation

2024-06-16
Hej! Jag har ätit anastrole sedan januari 2023. Har nu fått veta att jag är benskör. Läkarna ska ha en konferens om eventuellt byte av medicin. Jag förmodar att det i så fall blir Tamoxiflen. Har läst att biverkningar kan bland annat vara livmodercancer och stroke samt blodpropp. Har nyligen blivit DBS-opererad för dystoni. Undrar om det finns någon medicinsort som är att föredra då?
Visa svar
Antihormonell medicine efter DBS operation

Frågor om cytostatika hos BRCA2-bärare

2024-06-16
37-årig BRCA2-bärare med en 16mm invasiv bröstcancer grad 2, ER80, PR75, HER2-, ki67 35% och klassas som Luminal B. Benign sentinel node. Op med bilateral mastektomi där man postoperativt i vänster bröst hittat en mindre DCIS grad 3, och i höger bröst en DCIS grad 2 samt en stor DCIS grad 3, samtliga utan invasiva komponenter. Jag planeras nu för cytostatika och ska till onkologen inom några veckor för diskussion. Enligt journalanteckning planeras EC100 x 3 följt av Docetaxel 80-100 x 3. Mina frågor är: Vad räknas som högdos gällande EC och Docetaxel, och vilka patienter bedömer man ska ha detta? Med tanke på mina tumöregenskaper, hur stor vinning ger cellgifter avseende överlevnad jämfört med om man skulle avstå? Jag har läst flera studier som pekar på att BRCA tumörer (studier främst på TNBC samt prostatacancer) oftare är resistenta mot taxaner. Hur ser er erfarenhet ut, svarar BRCA2-bärare med bröstcancer sämre på taxaner än icke-mutationsbärare? Finns det alternativ till Doxetaxel/Paklitaxel? Jag önskar väl mest bara få lite mer info inför besöket med min onkolog, så att jag kan vara bättre förberedd med mina frågor. Tack för att ni möjliggör forumet, fått väldigt mycket nyttig information av att läsa andras frågor och era svar!
Visa svar
Frågor om cytostatika hos BRCA2-bärare

Probiotika och Letrozol

2024-06-16
Hej! Jag ska äta Letrozol i 5 år mot bröstcancer. Jag undrar om man får äta kapslar med probiotika samtidigt som man äter Letrozol? Har förstått att vissa kosttillskott inte är bra att kombinera med Letrozol.
Visa svar
Probiotika och Letrozol

Hittat en knöl i hö bröst

2024-06-14
I journalen står följande: mammografi ut. Med ultraljud beskrivs motsvarande palpationsfynd ett 7 mm förändring kl 11 på 1,5 cm från mammillen som skulle kunna stämma med ett papillom. Axillen beskrivs ua. MNB från ovannämnda förändringen visar papillom med skleros, B3 Huvuddiagnos D486 Tumör av osäker eller okänd natur i bröstkörtel Rekommendation Diagnos excision. Förändringen kan med fördel indikeras med jordborna via ultraljud
Visa svar
Hittat en knöl i hö bröst

Fråga kirurgi

2024-06-14
Hej! Jag skulle jätte gärna vilja få förklarat igen hur en kirurg kan se skillnad på vanlig bröstvävnad och ev cancer knöl om den krympt så mycket att den är obefintlig. Ser man skillnad på vävnaderna med ögat vid operation? Särskilt om metall clipsen sattes in när den inte syntes så bra längre, inte alls på mammon och osäkerhet vid ultraljudet. Tänker om den satts på fel område. Hur fungerar röntgen under operation? Har den bättre skärpa än ultraljud och mammon? Antar att man får veta säkert då om man fått med en bit av cellerna, och man har måtten? Hur vet man exakta måtten via mammografin?
Visa svar
Fråga kirurgi