Frågor & svar

Återfallsrisk HER 2 pos

2020-12-31
Hej! Undrar över återfallsrisk och när man pratar om att ”tumören kommit tillbaka”. Har man högre risk att få cancer igen dvs återfall om man haft bröstcancer en gång? Varierar det med vilken sort man har och vad med påverkar återfallsrisk? När man tagit bort cancern och anses frisk men sedan säger att tumören är tillbaka då är det väl en ny tumör man menar? Vad är risken för återfall vid en liten tumör, icke spridd, HER 2 positiv, ev medvind ärftlig faktor?
Svar:
Hej, det var en bra och viktig fråga. Jag brukar säga att det inte är farligt att ha cancer i bröstet, och inte heller att ha cancer i armhålan. Det går bra att åtgärda kirurgiskt. Det som är farligt med cancer är att den i vissa fall kan sprida sig till andra organ. Spridd sjukdom kallar vi det, eller metastatisk sjukdom. När man talar om återfall efter bröstcancer eller att tumören kommit tillbaka menar man att det är celler från bröstcancern som slunkit ut i lymbanorna eller blodkärlen och slagit sig ner på andra håll i kroppen. Det kan t ex vara i skelettet (eller troligen vanligare i benmärgen), i lymfkörtlar eller i lungan. Detta har alltså skett tidigt, innan man opererat bort tumören i bröstet. Sådana celler kan ligga vilande i många år innan de av någon anledning senare växer till och leder till besvär. Det är svårt att veta i ett enskilt fall ifall det finns sådana celler ute i kroppen, men genom att titta på egenskaperna i tumören i bröstet får man en uppfattning om risken att sådana celler ska finnas. Tumörer med Grad 3 har t ex större risk än Grad 1, liksom de som har spridning till lymfkörtlar. Baserat på sådan information rekommenderar vi medicinsk tilläggsbehandling, t ex hormonmedicin, cytostatika, HER2-riktade antikroppar och strålning mot lymfkörtlarna. Den medicinska behandlingen kan ges före eller efter operationen, det viktiga är i båda fallen att utplåna eventuella spridda celler. Ett återfall är alltså inte en "ny" cancer utan den gamla som kommer tillbaka. Tyvärr kan man dessutom förstås drabbas av en ny cancer, t ex en ny bröstcancer i det andra bröstet. Hur stor den risken är beror ffa på om man har en ärftlig risk, t ex en ärftlig mutation i BRCA1 eller BRCA2, men även ålder vid det första insjuknandet spelar roll. Vi övervakar alltid det andra bröstet med mammografi och ibland andra metoder efter en tidigare bröstcancerresa. Det finns även en liten risk att drabbas av återfall i samma bröst som den första cancern satt, det kallar vi "lokalrecidiv". Det kan antingen röra sig om celler från den "gamla" cancern, eller utgörs ibland av en ny bröstcancer som uppstått senare. Det kan ibland vara svårt vilket av dessa två det rör sig om. Strålbehandling mot bröstet minskar effektivt denna risk, och antalet lokalrecidiv är till följd av det och medicinsk behandling idag lågt. De flesta som haft en bröstcancer tidigare har däremot inte en ökad risk för annan ny cancer, som uppstår på nytt i ett annat organ på samma sätt som jag beskrev för bröstet ovan. T ex tjocktarmscancer eller melanom som kan uppstå på liknande sätt i de organen. Men det finns undantag, det viktigaste är kanske just de som har en ärftlig bröstcancerrisk med mutation i BRCA1 eller BRCA2 där ffa de som har en BRCA1 -mutation har ökad risk för äggstocks eller äggledarcancer. Sådana kvinnor kan rekommenderas att operera bort sina äggstockar och äggledare i förebyggande syfte. Prognosen vid en liten HER2-positiv bröstcancer utan lymfkörtelspridning är vanligen god med modern behandling. Jag hoppas att det klarnat litet.
Niklas Loman
Niklas Loman
Överläkare, diagnosansvarig bröstcancer, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Kod 4 oregelbunden lågekogen förändring

2023-06-02
Går och väntar på svar från biopsi och känner mig väldigt orolig - förekommer det att fynd enligt nedan kan visa sig vara ofarligt eller bör jag förbereda mig på att det med största sannolikhet är cancer? Remitterad p.g.a. knöl höger axill. Mammografi höger bröst visar kl. 11 på 9 cm mammillavstånd en 8 mm nytillkommen oval förtätning, suspekt fynd. Höger axill ua. Kod dx 4. Ultraljud höger bröst visar förenligt med ovan fynd en 6 mm oregelbunden lågekogen suspekt förändring. Ultraljudsledd 18 G nålbiopsi utförd utan bedövning då patienten uppgav överkänslighet mot bedövningsmedel. Bedömning: Misstänkt tumör höger bröst.
Visa svar
Kod 4 oregelbunden lågekogen förändring

Ärftlighet

2023-06-02
Hej! Min mormor fick bröstcancer strax innan 40 års ålder, slutet av 60-talet. Varken min mamma eller morbror som idag är i 65-års åldern har fått cancer men jag börjar fundera på och har läst på ärftlighet. Jag är idag 33 år gammal och har en syster som är 37 år. Mormor gick bort 1988 så det finns ingen möjlighet att undersöka ärftliga gener via blodprov. Jag läste att man kan undersöka gamla tumörer för att se på ärftlighet. Finns denna möjlighet att göra en utredning trots att det var så länge sedan? Känner mig väldigt orolig och skulle vilja veta var jag kan vända mig för att prata mer om detta.
Visa svar
Ärftlighet

Opererades 2021

2023-06-02
2023-03-14, 08:32 TOMOSYNTES OCH ULTRALJUD HÖGER BRÖST Status efter sektorresektion i övre laterala kvadranten. För övrigt fettomvandlat bröst utan malignitet suspekta fokala fynd. Inget nytillkommet jämfört med 2022-04-12. I axillen inga patologiskt förstorade lymfkörtlar. (II) Är det så att lymfkörtlarna förblir förstorade efter tidigare operation dom avlägsnades inte bara portvakten identifierades inget malignt undrar varför det står lymfkörtlar III i svaret
Visa svar
Opererades 2021

Smärta 10 år efter mastektomi

2023-06-02
Hej Gjorde en mastektomi 2010. Senaste året haft mycket smärta, var och varannan dag . På en skala 6-7. Alvedon hjälper inte. Läst att det gjorts en studie just på smärta lång tid efter op.Undrar vad det är?nervsmärta? Strålningsskada? Finns ngt att göra?
Visa svar
Smärta 10 år efter mastektomi

Luminal A och Luminal B

2023-06-02
Vad är det för skillnad mellan Luminal A respektive Luminal B? Vilken av dem har bäst prognos?
Visa svar
Luminal A och Luminal B

Grad respektive stadie?

2023-06-02
Vad är det för skillnad på grad och stadie när det gäller cancer? Eller är det samma sak? I journalen står det grad 3. Är det samma sak som stadie 3? Stadie 4 är obotlig?
Visa svar
Grad respektive stadie?

Förebyggande mastektomi

2023-06-02
Jag är 39 år gammal. Jag har en fråga om förebyggande mastektomi. Min mamma fick diagnosen bröstcancer när hon var 59-60. Jag har ingen möjlighet att veta vilken typ av cancer hon fick diagnosen. Jag skulle vilja göra både mastektomi och rekonstruktion samtidigt. Kan denna operation utföras i Sverige, och kan den utföras på offentliga sjukhus?
Visa svar
Förebyggande mastektomi

Orolig

2023-06-02
Hej! Jag har en knöl under nyckelbenet som efter MR visat sig vara en cysta med benpåväxt. Jag har haft ont i bröstet, framförallt i vänster bröst till och från, ibland ett par gånger i månaden och ibland flera gånger per vecka. Det har varit så i 1 1/2 år, snart 2år. När det gör ont ömmar det i hela bröstet och bröstvårta och känns som ett tryck/sprängkänsla, ungefär som när jag ammade och det var överfullt med mjölk om det gick lite för lång tid mellan amningarna. Jag har nu fått ett blåmärke högst upp mellan brösten. När jag har försökt förklara för sjukvården kring smärtan i bröstet får jag till svar att de inte vet vad det beror på och att det inte är en hjärtattack då jag är för ung (37 år). Jag tror inte heller att det är en hjärtattack men vet inte hur jag ska förklara så det jag säger är förståeligt. Det gör alltså ont i vänster bröst/bröstvårta inte i hjärtat. Jag vet inte om jag ska vara orolig och ta kontakt med sjukvården igen nu när jag fått ett blåmärke som jag inte vet vart det kommer från och igen försöka förklara kring smärtan. De var snabba att kolla knölen vid nyckelbenet eftersom den var så tydlig och ganska stor men har svårt att förstå vad jag menar med bröstsmärtan. Har ni tips på vad jag kan göra och om jag bör vara orolig. Tack på förhand!
Visa svar
Orolig

Förstår inte journalen

2023-06-02
Jag är 67 år och har genomgått strålbehandling och äter aromathämmare. Blir fundersam vad nedanstående betyder i min journal, Är orolig för återfall. Är aktiv motionär och äter bra kost. Dricker något glas vin ibland men aldrig i större mängder. AD/CYT Bröst PAD - radikalt op 6 x 4 mm invasiv duktal cancer NHG2, kolmarkerad. Hormonpositiv med ER 95%, PR 35%, Ki-67 8%, pr"oliferation (pre op i biopsi 18% proliferation), HER2 negativitet med SISH immunhistokemiskt och 2+ således HER2 low. 3 friska lymfkörtlar i sentinel node. Även avlägsnat en marginalbit som var benign
Visa svar
Förstår inte journalen

Uppkomna symptom från knöl i väntan på mammografi

2023-06-02
Hej! Tack för att ni finns <3 Har en fråga: Jag var på VC för två veckor sedan då jag upptäckt en lite långsmal knöl/utbuktning på ena revbenet nära bröstbenet (vänster bröst). Ca 2x1 cm lång. Läkaren konstaterade den men var osäker på om det är en knöl, men jag fick ändå remiss till mammografi. I övrigt inget avvikande på bröstets utseende eller andra kännbara knölar. Medan jag nu väntar på min remiss har jag börjat få symptom från knölen, vilket jag inte hade innan. Ibland som mindre kramper och ibland som ihållande ilningar. Dessa känningar är centrerat till området vid knölen och känns inte som om de kommer från hjärtat (tycker mig veta hur det känns). På grund av detta har jag blivit lite orolig, dels för att jag ännu inte fått min remiss men också över att jag troligen kommer få vänta länge på undersökning då jag har lägre prio i kön än mer akuta fall. Behöver jag oroa mig? Ska jag agera på något? Vänligen Sara
Visa svar
Uppkomna symptom från knöl i väntan på mammografi