Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Frågor & svar

Risk för lymfödem

2021-01-23
Hej! Jag har gjort en axillutrymning där man tog bort 17 lymfkörtlar. Jag grubblar nu kring den förhöjda risken att få lymfödem eller liknande besvär med armen om jag strålbehandlas. Jag får nu cytostatika, som man ju hävdar tar allt och att man nu gör studier för att troligen frångå en del av de axillutrymningsoperationer som nu görs troligen i onödan. Jag gick med i den studien men blev tyvärr lottad till att opereras. Jag ska också få hormonbehandling i tio år samt skelettstärkande. Jag har hittills inte lyckats få några bra svar kring vilken skillnad man bedömer att strålningen ger vad gäller risken för återfall. Jag har inte heller funnit någon information kring risken för lymfödem efter axillutrymning av så många lymfkörtlar som jag tog bort samt hur mycket risken ökar med strålbehandling. Jag har bara fått som svar att de siffror jag tagit del av (1 av 4 - 1 av 5 efter axillutrymning) har förbättrats. Jag förstår att det inte går att få några exakta svar men jag vore ändå väldigt tacksam om det gick att få veta mer än att man "rekommenderar strålbehandling".
Svar:
Hej, kloka funderingar. Förekomsten av lymfödem har visserligen minskat, men samtidigt anger kring hälften av kvinnor besvär med armen efter axillutrymning, även utan att det finns en mätbar svullnad. Jag vet inte hur många sjuka lymfkörtlar du hade, och det vore avgörande för att kunna bedöma nyttan av strålbehandling. Det är en mycket omdebatterad fråga huruvida man ska ge strålning mot lymfkörtelregionerna ifall man hittade 1-3 sjuka lymfkörtlar. Hittade man fler än så är evidensen rätt entydig för strålbehandling. Hittade man bara 1-3 kan tilläggsvärdet definitivt diskuteras. Det finns inte väldigt mycket evidens i denna fråga, men t ex AMAROS-studien (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25439688/) visade att det gick lika bra för patienter som bara strålade armhålan efter borttagning av 1-2 sjuka portvaktskörtlar som efter utrymning av lymfkörtlarna (fast utan strålning mot armhålan). Lymfödem var betydligt vanligare efter kirurgi än efter strålning. I Sverige har man inte riktigt anammat dessa forskningsresultat (än), men man öppnar upp för att strålbehandla patienter med sjuka portvaktskörtlar istället för att utrymma armhålan - så om du passar in i den gruppen som i AMAROS så kan du möjligtvis diskutera med din onkolog huruvida man i ditt fall kan avstå strålning som i den studien. Fråga efter evidens och statistik på riskminskning i ditt fall så kan du bättre värdera läget och komma fram till ett beslut!
Jana de Boniface
Jana de Boniface
Överläkare och bröstkirurg, Capio S:t Görans Sjukhus AB, Stockholm

För lång HRT och försäkring

2021-03-04
Hej Aina, läste dit svar om lång HRT och känner igen min situation. Min läkare tog upp "risker och fördelar" med fortsatt HRT efter 7 års behandling. Vad jag mins handlade risker om påverkan på livmoderns slemhinna, ej bröstcancer. Hen fortsatte skriva ut Evorel och Gestapuran i 4 år till för att jag klagade på blodvallningar och störd sömn. Vari består mitt ansvar, att jag borde ha vetat bättre, respektive läkarens att inte rekommenderade andra sätt att hantera klimakteriska besvär, utan fortsatte skriva ut Östrogen?
Visa svar
För lång HRT och försäkring

Bröstcancer- förstår inte diagnos?

2021-03-04
Hej! Jag har nyligen opererats för bröstcancer. Jag hade två tumörer i ena bröstet , den ena 16 mm och den andra 23 mm. Ingen spridning till lymfkörtlarna. Man tog bort hela bröstet och 8 st sk portvakts körtlar som visade sig vara friska. Jag fick följande prognos: ER status positiv, HER2 status negativ, Ki-67 status positiv Tumör grad 3, detected by symptoms, positiv nodes 0. Jag är 46 år. Kan ni hjälpa mig att förklara de olika delar i diagnosen? Vilka tumörgrader finns och vad innebär dem? Läste i en läkarbok att om tumörernas storlek är under 2cm , om det är inte spridd till lymfkörtlarna och är inte av någon aggressiv sort så borde det räcka med enbart operation. Betyder tumörgrad 3 att cancer är aggressiv och hur man kom fram till den bedömningen om cancer är inte spridd dvs alla lymfkörtlarna visade ingen cancer? Sen har jag en fråga angående överlevnadsprognos där det står 55% överlevnad efter 15 år med enbart operation, med hormon terapi ytterligare 10% och med cytostatika med ytterligare 9 %: innebär det att efter 15 år enligt den här statistiken lever 55 av 100 kvinnor som enbart opererade bröst, 65 kvinnor som opererade och genomgick hormon terapi och 74 kvinnor som opererades samt fick hormon och cytostatikabehandling? Hur säkra är man när man bestämmer tumörgraden ? Vad är skillnad mellan tumörgrad 2 och 3? Tacksam om ni kan svara så detaljerat som möjligt. Det är viktigt för mig för att förstå min diagnos och hur den ställs. Tack på förhand. Mvh Marina
Visa svar
Bröstcancer- förstår inte diagnos?

Spridning i kroppen metastaserad bröstcancer

2021-03-04
Hej ! Opererades för bröstcancer 2003. Först togs en bit bort, sedan hela bröstet samt alla körtlar man "hittade" i armhålan. Därefter rekonstruktion av bröstet 2004, Tamoxifen i 5 år samt mammografi vartannat år. För ca 1 1/2 år sedan upptäcktes av en slump att min cancer spridit sig till äggstockar, skelett och senare utanpå urinblåsa. Då var CA 15-3 620 men gick snabbt ner till 120 efter behandling med Kisqali och Letrozol. Äter även Gabapentin och Alvedon 3ggr/dag samt morfin till natten. Nu har nya metastaser upptäckts utanpå tolvfingertarmen och behandlingen har ändrats till Faslodex. CA15-3 har stigit igen, först till 150 nu 180. Ny genomgång väntar och regimbyte skall ske. Hur orolig ska jag vara över detta? Förstår att min prognos inte är så bra. Mår dock fysiskt bra, promenerar, yogar, vinterbadar och fixar det mesta själv!
Visa svar
Spridning i kroppen metastaserad bröstcancer

Biverkning Anastrosole Sömn

2021-03-04
Hej! Jag har för ett år sedan fått diagnosen bc. Har genomgått op (tårtbit),cyto strålning. Jag har testats som efter klimakteriet o ska äta medicinering i 5-7 år. Började i november m Anastrosole o det har gått bra förutom att jag fått sömnbesvär. Alltid sovit bra i mitt liv tidigare t o m i livskriser. Vill komma till bukt med det utan medicinering såsom Imovane mm som jag nu har ätit av o till. Min onkolog sa att jag skulle sluta tillfälligt med Anastrosole för att se om det kan vara den. O tråkigt nog kan det nog varade för efter 12 dagar så var sömnen tilllbaka. Vad har ni för förslag på annan medicinering som skulle kunna hjälpa mig istället för Anastrosole? Är denna den bästa ändå? Vanlig biverkan med sömnen? Hjälper det ev att jag tar den på morgonen istället för som jag nu har gjort på kvällen? Tacksam för svar!!
Visa svar
Biverkning Anastrosole Sömn

Hur får man hjälp med rehab

2021-03-03
Min fru drabbades av bröstcancer hon genomgick 3 operationer, cellgiftsbehandling samt strålningsbehandlingar relativt fort men vägen med efter medicinering har varit oerhört jobbig hon mår jättedåligt av medicinerna har värk som flyttar sig i hela kroppen samt oerhörda sömnproblem har varken erbjudits någon form av rehab eller fått sitta ner i lugn och ro med någon läkare för att få prata ut om alla oroande funderingar som kommer upp Hur kommer hon vidare var kan vi söka efter hjälp??
Visa svar
Hur får man hjälp med rehab

Avstå endokrin behandling?

2021-03-03
Hej! Jag är 41 år och har nyligen gjort en bröstbevarande operation och har nu fått svar efter analys av tumören. Jag är så oerhört glad och tacksam att det visat sig att jag inte kommer behöva någon cytostatikabehandling och att bedömningen är att jag ”bara” behöver strålning och endokrin behandling (tamoxifen) under 5 år. Att jag tycks ha fått en ”snällare” variant. I min journal står: I preparatet ser man 2 stycken tumörer med 10 mm frisk vävnad däremellan. Extent på 20 mm. Tumör nummer 1 mäter 10x8 mm, ER 100 %, PR 100 %, Elstongrad 1, HER-2 1+ det vill säga negativ och proliferation på 5 %. Tumör nummer 2 mäter 4x3 mm, ER 100 %, PR 100 %, Elstongrad 1, HER-2 2+, skickat för SISH, proliferation på 5 %.Båda tumörerna av duktal variant.I sentinel node 1 körtel där man ser 1 cell med metastas. Således isolerad tumörcell i 1 av 3 analyserade körtlar. Radikal operation Bedömningen: Således T1b bilfokal M0 luminal A lik cancer än så länge. Inväntar HER-2 analys gällande den lilla tumörkroppen som var mindre än 5 mm i storlek. Jag väntar nu på tid till onkologen. Min fråga är: -Vad händer i kroppen efter avslutad endokrin behandling om 5 år. Återkommer min menstruation och östrogenhalten blir som innan behandling? Kommer jag då komma in i klimakteriet en gång till vid högre ålder? -Hur stor är risken att cancern återkommer efter avslutad endokrin behandling om 5 år. -Hur stor är risken (eller överlevnadschansen) om jag helt avstår från den endokrina behandlingen? Att få klimakteriebesvär redan som 41 åring känns som en rejäl försämring av livskvalitet för mig. Givetvis vill jag såklart inte riskera att cancern återkommer. Tacksam för svar!
Visa svar
Avstå endokrin behandling?

Aromatashämmare och kärlpåverkan

2021-03-03
Hej, Jag är 56 år och använder Examestan efter bröstcancer 2017, och har för några månader sedan haft en hjärtinfarkt. Den kom väldigt överraskande och jag har egentligen varken högt blodtryck eller högt LDL. Nu har jag läst att ny forskning tyder på att aromatashämmare kan ha en skadlig effekt på kärlväggen och därmed öka risken för hjärtinfarkt. Samtidigt har jag en del biverkningar av Examestan; viktökning och ledvärk t ex, och vikten är ju betydelsefull både när det gäller cancer och hjärt- och kärlsjukdommar. Efter hjärtinfarkten medicinerar jag med Trombyl och en låg dos (5 mg ) statin. Båda dessa har i studier visat på positiv effekt som skydd mot cancer. Frågan är. Hur väger jag dessa för och nackdelar mot varandra. Min cancer: Invasiv duktal canser i hö bröst, 43 mm, ER+ 90%, PgR 3 %, HER2 3+, Ki67 40%. Macrotumör i en av 17 bortopererade lymfkörtlar. Tårtbitsoperation i juni 2017. Deltagit i Predix1-studien i Lund och fått både Kadzyla och Docetaxel, samt EC x 3, Herceptin x 17, Perjeta x 4, Zometa x 6, samt strålning x 25. Tacksam för svar!
Visa svar
Aromatashämmare och kärlpåverkan

Östrogentablett Activelle orsak tll min bröstcancer?

2021-03-03
Hej, Jag är 56 år. Det har upptäckts en 7 mm hormonkänslig tumör i mitt vänstra bröst efter mammografi. Ultraljud visar inte på spridning. Den ska opereras bort nästa vecka. Därefter får jag räkna med strålning 3 veckor och därefter flera år med Tamoxifen har de berättat (om analys efter operation inte visar på annat). När jag frågar om tumören kan ha uppstått genom att jag sedan 2019 ätit östrogentablett så säger läkaren att det kan det inte vara efter så kort tid. Men jag tänker ändå att det kan bero på att jag tagit östrogentabletter. Vad tror du? Nu när jag fått cancerdiagnosen har jag naturligtvis slutat. Det känns förskräckligt att jag ätit dessa östrogentabletter och därmed säkert orsakat denna cancer och jag fasar för att behöva Tamoxifen. Ska det inte räcka med att jag slutat med östrogentabletter- ska Tamoxifen verkligen vara nödvändig. Känns som det kommer förstöra hela livskvaliteten för många år framåt. Vad löper jag för risk för återfall om jag inte tar Tamoxifen
Visa svar
Östrogentablett Activelle orsak tll min bröstcancer?

Behandling vid Trippel negativ BC

2021-03-02
Hej, hur kommer det sig att man inte behandlar en TNBC som en spridd cancer eftersom det är relativt stor risk för återfall under de första 3-5 åren om jag har förstått det rätt..? Jag tänker då om man skulle ge flera omgångar med cellgifter och vila där emellan under 3-5 år eller är det för tufft för kroppen?
Visa svar
Behandling vid Trippel negativ BC

Prognos och risk för spridning samt återfall - trippelnegativ tumör

2021-03-02
Jag är 44 år och fick konstaterad trippelnegativ BC i oktober 2020. Första biopsin visade konstigt nog inga cancerceller men MR och ultraljud såg tumör malign ut, så först gjordes operation för att ta bort tumören för analys. Resultatet visade då en 10x8 mm stor trippelnegativ tumör, grad 3 med SKI-67 91 %. Efter detta skulle ny operation genomföras för att avlägsnas större del runt tumör samt sentinel node. Jag valde då att utföra mastektomi av rädsla för återfall. Vid analys efter mastektomi påvisades inga kvarvarande cancerceller i bröstvävnad, det fanns heller inga cancerceller i sentinel node - frisk SN. I december påbörjades adjuvant behandling med cytostatika som pågår nu - 3 doser docetaxel och 3 doser EC90 var tredje vecka. Min mamma fick bröstcancer vid samma ålder som jag 1986 och igen i andra bröstet 1991 (olika sorters cancer där den första var aggressiv), lever idag. Jag har gjort genanalys och bär inte på Brca-gen. Jag är mycket orolig och rädd, och har svårt att släppa tanken på återfall och spridning. De frågor jag har: hur ser min prognos ut avseende risk för återfall och spridning? Samt prognos för överlevnad. Speciellt med tanke på den höga celldelningen? Jag har läst om zoldronsyra. Jag har hamnat i klimakteriet av cytostatikan bör jag få sprutor även om jag hade mens innan påbörjad behandling? Jag ska inte få strålning, bör jag vara orolig över utebliven strålbehandling? Stort tack för svar!
Visa svar
Prognos och risk för spridning samt återfall - trippelnegativ tumör