Frågor & svar

Frågor kring uppföljning och screening mm

2021-08-21
Hej,, här är lite blandade frågor som jag funderar på och tack för att denna möjlighet finns. Om man är bröstcancerpatient och har stor risk för återfall, är det möjligt att få ta be om att få ta prov CA 15-3(även om man inte har jätteont någonstans eller andra besvär) för att kolla om det finns indikation för metastaser. Om man inte kan få det via sjukvården, är det möjligt att själv få bekosta det och låta något "privat" bolag göra testet. Eller måste man ha remiss även om man själv betalar? och om man behöver remiss, finns det någon anledning att neka patienten det, då ingen kostnad faller på det allmänna? Hur ligger det till med samma sak när det gäller t ex UL - undersökningar. Jag har försökt hitta svar, men svårt att få grepp om detta. Tänker att detta är ett bra sätt att kanske en gång om året få en koll på läget och inte behöva vara så orolig. Dessutom, om det visar på höga värden så kan man kanske komma in i ett tidigare stadium och då få en bättre prognos. En annan fråga- om man har lågt Ki67.. låt säga 3%, har man då samma ki67 värde på eventuella metastaser eller kan de ha ett helt annat ki67-värde? Ytterligare en - hur stora cancerceller tar Cytostatikabehandling död på? och varför tror man inte att cytostatikabehandling har lika bra effekt på lobulär cancer som på andra t ex ductal bc? Jag har lobulär cancer och blev feldiagnostiserad från början. Jag hade två tumörer på 35mm + 18 mm + 7 mindre på mellan 1-5 mm. Totalt extent 10.5 cm. Samt att det fanns mycket neoplasi i övrig vävnad. Spridning portvakt 1 makro + 1 mikro - ingen annan påverkan lymfkörtlar. Jag skulle vilja ha en skiktröntgen på "hela" mig innan de släpper mig, då det är enda sättet för mig att kunna känna mindre ångest och oro. Hur ser bedömningarna och riktlinjerna ut när det gäller att "bevilja" detta. Min cancer har funnits länge och var spridd till portvakt, torde finnas en stor risk för spridning och därmed också ett underlag för att bevilja en genomgång och aktuell status. Vad tycker ni? Slutligen - efter direktrekonstruktion så är mina bröst olika stora (märkbart), har jag "rätt" till att få operation av det större friska bröstet för att få en symmetri? Tack på förhand!
Svar:
Hej, det är viktiga frågor du tar upp. De har belysts tidigare i detta forum, och jag lovar inte att du blir belåten med mitt svar. Men först vill jag kommentera att du skriver att du har lobulär bröstcancer. När jag läser får jag snarare uppfattningen att du är frisk efter att ha haft lobulär bröstcancer. ENligt mitt synsätt är du frisk sedan det du opererats framgångsrikt och man tagit bort tumörcellerna som fanns i bröstet och armhålan. Du är frisk, men det är klart att det finns en risk för allvarligt återfall. Och det är den risken som den medicinska tilläggsbehandlingen syftar till att minimera. Och det gör den genom att hantera sk mikrometastaser, alltså sådana som är för små för att se på röntgen. Litet grovt sett kan man säga att om man ser metastaser på röntgen (Datortomografi) så är de för stora för att kunna botas av medicinsk behandling. Nu till frågan om att "leta" efter metastaser med röntgen. Man skulle kunna tänka sig att göra det på de sätt som du diskuterar. Problemet är dock inte att man inte skulle kunna göra det, utan att det inte finns stöd för att det är till långsiktig nytta för individer som är friska efter bröstcancer att identifiera metastaser. Jag brukar säga att den minoritet som drabbas av allvarliga återfall har inte ett bättre utfall efter att man identifierat återfallet på röntgen än om man finner det på annat sätt. Och detta är baserat på ett par studier där man låtit en grupp genomgå olika undersökningar under uppföljningen och en grupp där man inte gjort det, och utfallet är alltså att man inte i högre grad kunde bota dem som hade röntgenfynd vid "screeningundersökning" jämfört med dem som upptäcktes på annat sätt. Detta kan tyckas konstigt och svårsmält, men det är så det ser ut. Man kan alltså inte rekommendera att ta Ca15-3 för att leta återfall. Det jag skriver här innebär förstås inte att man aldrig ska röntga en tidigare bröstcancerpatient. Vid besvär som skulle kunna bero på ett återfall, smärtor eller andra besvär, kan förstås t ex en CT ingå som led i utredningen. När det gäller asymmetri kan jag inte värdera detta såhär, men jag tänker att det beror på graden av asymmetri. Du vet hur det kan vara om man har ett bord där ett ben är för kort, om man börjar såga i benen är risken förstås att man åstadkommer en situation där man förkortar för mycket och får en ny asymmetri. Jag tänker att det kan vara den typen av resonemang som gör att man år tveksam till en ny operation om det inte är en väldigt påtaglig skillnad i bröstvolym. Slutligen, ja man kan se att t ex Ki67 skiljer sig åt i metastas jämfört med den primära tumören i bröstet, det är bl a därför man vill ta prov om man misstänker ett återfall, men skillnad i Ki67 är därvid inte de mest informativa analyserna, bl a för att det inte finns någon standardisering vad gäller hur man mäter Ki67 i metastasvävnad. Det är troligen viktigare att se om det finns en förändring i hormonreceptorer eller HER2. HOppas detta ganska långa svar ända kan hjälpa till att få en förståelse för varför man gör som man gör.
Niklas Loman
Niklas Loman
Överläkare, diagnosansvarig bröstcancer, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Kod 4 oregelbunden lågekogen förändring

2023-06-02
Går och väntar på svar från biopsi och känner mig väldigt orolig - förekommer det att fynd enligt nedan kan visa sig vara ofarligt eller bör jag förbereda mig på att det med största sannolikhet är cancer? Remitterad p.g.a. knöl höger axill. Mammografi höger bröst visar kl. 11 på 9 cm mammillavstånd en 8 mm nytillkommen oval förtätning, suspekt fynd. Höger axill ua. Kod dx 4. Ultraljud höger bröst visar förenligt med ovan fynd en 6 mm oregelbunden lågekogen suspekt förändring. Ultraljudsledd 18 G nålbiopsi utförd utan bedövning då patienten uppgav överkänslighet mot bedövningsmedel. Bedömning: Misstänkt tumör höger bröst.
Visa svar
Kod 4 oregelbunden lågekogen förändring

Ärftlighet

2023-06-02
Hej! Min mormor fick bröstcancer strax innan 40 års ålder, slutet av 60-talet. Varken min mamma eller morbror som idag är i 65-års åldern har fått cancer men jag börjar fundera på och har läst på ärftlighet. Jag är idag 33 år gammal och har en syster som är 37 år. Mormor gick bort 1988 så det finns ingen möjlighet att undersöka ärftliga gener via blodprov. Jag läste att man kan undersöka gamla tumörer för att se på ärftlighet. Finns denna möjlighet att göra en utredning trots att det var så länge sedan? Känner mig väldigt orolig och skulle vilja veta var jag kan vända mig för att prata mer om detta.
Visa svar
Ärftlighet

Opererades 2021

2023-06-02
2023-03-14, 08:32 TOMOSYNTES OCH ULTRALJUD HÖGER BRÖST Status efter sektorresektion i övre laterala kvadranten. För övrigt fettomvandlat bröst utan malignitet suspekta fokala fynd. Inget nytillkommet jämfört med 2022-04-12. I axillen inga patologiskt förstorade lymfkörtlar. (II) Är det så att lymfkörtlarna förblir förstorade efter tidigare operation dom avlägsnades inte bara portvakten identifierades inget malignt undrar varför det står lymfkörtlar III i svaret
Visa svar
Opererades 2021

Smärta 10 år efter mastektomi

2023-06-02
Hej Gjorde en mastektomi 2010. Senaste året haft mycket smärta, var och varannan dag . På en skala 6-7. Alvedon hjälper inte. Läst att det gjorts en studie just på smärta lång tid efter op.Undrar vad det är?nervsmärta? Strålningsskada? Finns ngt att göra?
Visa svar
Smärta 10 år efter mastektomi

Luminal A och Luminal B

2023-06-02
Vad är det för skillnad mellan Luminal A respektive Luminal B? Vilken av dem har bäst prognos?
Visa svar
Luminal A och Luminal B

Grad respektive stadie?

2023-06-02
Vad är det för skillnad på grad och stadie när det gäller cancer? Eller är det samma sak? I journalen står det grad 3. Är det samma sak som stadie 3? Stadie 4 är obotlig?
Visa svar
Grad respektive stadie?

Förebyggande mastektomi

2023-06-02
Jag är 39 år gammal. Jag har en fråga om förebyggande mastektomi. Min mamma fick diagnosen bröstcancer när hon var 59-60. Jag har ingen möjlighet att veta vilken typ av cancer hon fick diagnosen. Jag skulle vilja göra både mastektomi och rekonstruktion samtidigt. Kan denna operation utföras i Sverige, och kan den utföras på offentliga sjukhus?
Visa svar
Förebyggande mastektomi

Orolig

2023-06-02
Hej! Jag har en knöl under nyckelbenet som efter MR visat sig vara en cysta med benpåväxt. Jag har haft ont i bröstet, framförallt i vänster bröst till och från, ibland ett par gånger i månaden och ibland flera gånger per vecka. Det har varit så i 1 1/2 år, snart 2år. När det gör ont ömmar det i hela bröstet och bröstvårta och känns som ett tryck/sprängkänsla, ungefär som när jag ammade och det var överfullt med mjölk om det gick lite för lång tid mellan amningarna. Jag har nu fått ett blåmärke högst upp mellan brösten. När jag har försökt förklara för sjukvården kring smärtan i bröstet får jag till svar att de inte vet vad det beror på och att det inte är en hjärtattack då jag är för ung (37 år). Jag tror inte heller att det är en hjärtattack men vet inte hur jag ska förklara så det jag säger är förståeligt. Det gör alltså ont i vänster bröst/bröstvårta inte i hjärtat. Jag vet inte om jag ska vara orolig och ta kontakt med sjukvården igen nu när jag fått ett blåmärke som jag inte vet vart det kommer från och igen försöka förklara kring smärtan. De var snabba att kolla knölen vid nyckelbenet eftersom den var så tydlig och ganska stor men har svårt att förstå vad jag menar med bröstsmärtan. Har ni tips på vad jag kan göra och om jag bör vara orolig. Tack på förhand!
Visa svar
Orolig

Förstår inte journalen

2023-06-02
Jag är 67 år och har genomgått strålbehandling och äter aromathämmare. Blir fundersam vad nedanstående betyder i min journal, Är orolig för återfall. Är aktiv motionär och äter bra kost. Dricker något glas vin ibland men aldrig i större mängder. AD/CYT Bröst PAD - radikalt op 6 x 4 mm invasiv duktal cancer NHG2, kolmarkerad. Hormonpositiv med ER 95%, PR 35%, Ki-67 8%, pr"oliferation (pre op i biopsi 18% proliferation), HER2 negativitet med SISH immunhistokemiskt och 2+ således HER2 low. 3 friska lymfkörtlar i sentinel node. Även avlägsnat en marginalbit som var benign
Visa svar
Förstår inte journalen

Uppkomna symptom från knöl i väntan på mammografi

2023-06-02
Hej! Tack för att ni finns <3 Har en fråga: Jag var på VC för två veckor sedan då jag upptäckt en lite långsmal knöl/utbuktning på ena revbenet nära bröstbenet (vänster bröst). Ca 2x1 cm lång. Läkaren konstaterade den men var osäker på om det är en knöl, men jag fick ändå remiss till mammografi. I övrigt inget avvikande på bröstets utseende eller andra kännbara knölar. Medan jag nu väntar på min remiss har jag börjat få symptom från knölen, vilket jag inte hade innan. Ibland som mindre kramper och ibland som ihållande ilningar. Dessa känningar är centrerat till området vid knölen och känns inte som om de kommer från hjärtat (tycker mig veta hur det känns). På grund av detta har jag blivit lite orolig, dels för att jag ännu inte fått min remiss men också över att jag troligen kommer få vänta länge på undersökning då jag har lägre prio i kön än mer akuta fall. Behöver jag oroa mig? Ska jag agera på något? Vänligen Sara
Visa svar
Uppkomna symptom från knöl i väntan på mammografi