Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Frågor & svar

Fundering kring strålbehandling.

2021-09-15
Jag hade Radiologisk komplett remission på min Her2 positiva ER 78% brösttumör och även på en axillmetastas adenocarcinom 23mm men det finns kvarvarande cancerceller i det som opererats bort i den bröstbevarande operationen. Inget ingrepp eller axillutrymning i armhålan. Behandlingsrekommendation är(postneo)adjuvant Kadcyla X 14 Strålbehandling mot vänster bröst och lokala lymfkörtelstationer med 2,67 Gy x 15 fraktioner, antihormonell behandling i tio år och Zometa i tre år. Nu undrar jag om jag kan avstå strålbehandlingen eftersom jag gjort 6 cytostatikabehandlingar, bröstbevarande operation och efter det blir det Kadcyla x 14 antihormonell behandling i tio år och Zometa i tre år. Jag är reumatiker och är därför rädd för biverkningarna av strålbehandlingen. Min tanke är att Kadcyla samt hormonerna och Zometan ger ett positivt resultat. Hur ser min prognos ut iom kvarvarande celler och behandling. Tacksam för er mening om detta.
Svar:
Det som underar mig är om det ändå inte utförts ett ingrepp i armhålan, efter din kemoterapi och antikroppsbehandling, har man inte gjprt en sentinel node. Jag har svårt att ge siffror på förväntat utfall efter peroperativ kemoterapi. Jag hade i ditt fall, om det var så att du har haft körtelpositiv sjukdom, inte avstått från strålbehandlingen. Den är en viktig dei din behandling. LIksom Kadcyla och zometan. Vart och ett av dessa steg bidrar till att förebygga allvarliga återfall och man kan inte säga att de kan ersätta varandra. Så är det även om du är reumatiker. Man talar ofta om att reumatiker kan få en mer uttalad hudreaktion än andra, det är i så fall ett övergående problem. Om du tar metotrexat är det något man måste pausa med inför men även efter strålningen då kombinationen strålning och metotrexat leder till en ökad risk för reaktion i lungvävnaden efter strålningen. Recallfenomen kallar man det. Sammanfattningsvis hade jag inte tackat nej till strålningen i ditt fall.
Niklas Loman
Niklas Loman
Överläkare, diagnosansvarig bröstcancer, Skånes universitetssjukhus, Lund

Funderingar kring mammografi

2021-09-17
Hej Jag undrar om mammografi är 100% säker? Jag upptäckte att min ena bröstvårta helt plötsligt blev indragen, var på mammografi 12/7 där jag även upplyste om detta. Mammografin visade ingenting. Jag trodde jag skulle bli kallad till ultraljud men har inte hänt. Bröstvårtan går ej att ens dra ut till normal så blir lite orolig. Känner inga knölar, kliar i armhålan men inget knöligt. Kan det vara cancer? Jag är inte bekväm med vårdcentralen så vill gärna gå direkt till bröstmottagningen. Jag är 57 år, har haft cancer i livmodern 2010, borttagen. Mamma har haft bröstcancer. Tack
Visa svar
Funderingar kring mammografi

Vad betyder de olika bokstäverna i diagnosen?

2021-09-17
I benmärgen är jag diagnosticerad som ER positiv och PR positiv. I ena bröstet är diagnosen, invasiv lobulär cancer HER2-neg,NHG2,ER90%,PR knappt 10%,M1B1 1% I det andra bröstet: ER 100%, HER2-neg, M1B12%,PR30%,NHG-2 Sen undrar jag kan cancercellerna mutera och kan jag få också få den trippelnegativa sorten?
Visa svar
Vad betyder de olika bokstäverna i diagnosen?

Komplettering: Hur vet man status i övriga bröstet?

2021-09-17
Jag glömde säga att jag har duktal trppelnegativ cancer och att jag är 47 år.
Visa svar
Komplettering: Hur vet man status i övriga bröstet?

Hur vet man status i övriga bröstet?

2021-09-17
Hej! Jag har fått diagnosen trippelnegativ bröstcancer. I somras opererades cancertumörer bort i mitt ena bröst och även i armhålans lymfkörtlar och de ska ha tagits bort med marginal. Just nu får jag adjuvant cytostatikabehandling och därefter blir det strålning. Jag undrar hur man kan veta att det inte finns fler tumörer i brösten? Den/de knölar jag känt i mitt bröst var svåra att upptäcka med mammografi och därför undersöktes detta område med ultraljud. Då upptäcktes en 1,2 cm stor tumör. Vid operationen upptäcktes dock en tumör på 2 cm, en på 0,9 cm, en på 0,5 cm och och två på 0,2-0,3 cm. Jag undrar, när utfallet skiljde så mycket jämfört med ultraljudet (det var ca 2 v emellan). Borde man inte försäkra sig om att undersöka hela brösten mer noggrant? Vad är i så fall en lämplig metod för det? Med tanke på att återfallsrisken sägs vara högre för trippelnegativ Bc och att min variant verkar vara aggressiv, känner jag en stark oro inför framtiden. Hur ska jag på effektivt sätt upptäcka ett ev återfall av cancer i brösten i tid? Jag känner mig inte alls trygg med mammografi (det som nu föreslagits är 1 gång per år).
Visa svar
Hur vet man status i övriga bröstet?

Oro kring svullnad, knölar och färg trots undersökningar.

2021-09-17
Hej, Jag skrev för ett tag sedan angående körtlar som svullnad upp i samband med covid vaccin. Körtlar har minskat, men svullnaden i armhåla/nyckelben kvarstår jag har varit hos 4 olika läkare med detta, varav två läkare på bröstmottagningen då jag känt knölar i bröstet. Nu har mina bröst och armhålor undersökts 2 gånger av 2 olika läkare. Visst höll läkaren med om att jag hade knöliga bröst, men han tyckte allt kändes normalt och gick därför inte vidare med ultraljud. Min ena vårtgård är mörkare än på andra bröstet, samt kanske lite mer ojämn och känns torr ibland.. Men det finns inga tillstymmelser till sår eller rodnad. Som sagt, brösten är väl undersökta 2 gånger på bröstmott. Men jag har svårt att komma till ro eftersom svullnaden kring armhåla kvarstår, den lite mörkare vårtgården samt mina generellt knöliga bröst?, trots den senaste doktorn bedömde att svullnaden (som inte är så häpnandsväckande, men fortf finns där) måste vara pga Vaccinationen då det uppkom i samband med detta. Vad gör jag med denna oro? Ska jag be om ett ultraljud eller lita på doktorernas undersökning? Ang färgen på mina vårtgårdar har jag inte noterat om det alltid varit så eller om det är nytt. Jag har fött 2 barn och är 30 år. tacksam för svar!
Visa svar
Oro kring svullnad, knölar och färg trots undersökningar.

Finnålspunktion

2021-09-17
Hej, Jag har gjort finnålspunktion två gånger på grund av upptäckt DCIS grad 3 med suspekt mikroinvasion. Första svaret efter provet var att det var ”svårbedömt material med oklar lymfoid cellbild. Inga hållpunkter för metastasväxt”. Andra punktionen som gjordes visade ”reaktiv förändrad lymfkörtel”. Vad betyder dessa uttryck? Enligt kirurg här finnålspunktion en osäker metod. Ultraljud hade visat reaktiva körtlar. Vad betyder det? Hur stor är sannolikheten att finnålspunktion ger felaktig svar? Förstår i så fall inte syftet med att det görs eller fångar det endast upp tillräckligt stora förändringar i armhålan? Tack för att ni finns och delar med er av kunskap och erfarenhet.
Visa svar
Finnålspunktion

Öm

2021-09-17
Hej, jag är 17 och har sen mina bröst började växa (ungefär) varit öm när jag trycker. Jag vet inte om det här är något som är vanligt. Jag har också lite ojämnheter och är osäker på om det är här är normalt eller inte.
Visa svar
Öm

Knöl under bröstet

2021-09-15
Hej. Jag har under några år nu haft en knöl under högra bröstet precis där bhn går. Den har emellanåt gjort ont å vuxit lite sen har den gått tillbaka till lite mindre och inte göra ont. Jag undrar vad det kan vara och om jag behöver titta upp den. Jag ber om ursäkt om detta är fel ställe att fråga på.
Visa svar
Knöl under bröstet

Knöl i armhåla - orsak att vara orolig?

2021-09-15
Hej gjorde masektomi september 2017, utbredd DCIS samt 2 invasiva foci, 7,2 respektive 1 mm stora. Sentinel node benign. Sedan masektomi av det odraddade bröstet dec 2018. Ålder 37 vid cancerbeskedet. Mamma som hade spridd bröstcancer, fick besked i 40-års ålder. Nu har man upptäckt en knöl i högra armhålan vid ett läkarbesök (sidan som inte tidigare hade cancer). Väcktes oro såklart att det kan vara cancer. Väntar på att bli undersökt med ultraljud.
Visa svar
Knöl i armhåla - orsak att vara orolig?

en knöl i bröstet.

2021-09-15
har under några veckors tid börjat känna ömhet i vänstra bröstet. känner också en knöl. min moster har bröstcancer. och vet att fler i min släkt fått likaså. borde jag vara orolig att det är cancer???? har också börjat få blåmärken mitt från ingenstans och känner smärtor i vissa kroppsdelar lite då och då. måste även tillägga att jag är en tonåring. tacksam för svar :).
Visa svar
en knöl i bröstet.