Frågor & svar

Får jag adekvat vård och uppföljning?

2021-11-02
Jag genomgick en sektor op vä bröst 2012 (Paget´s disease) med efterföljande strålning. Vid mammografikontroll 2021 upptäcktes en ny tumör i samma bröst och grovnålsbiopsi visade lobulär cancer grad 2 med ER 100%, PR 100% Her2 0 och Ki-67 30%. Jag genomgick en mastektomi av vänster bröst 24 augusti 2021. Operationen gick bra utan komplikationer. 15 september var jag på återbesök för kontroll på Bröstmottagningen och hen (en annan läkare än kirurgen som opererade mig) som tittade på mitt ärr att allt var i sin ordning förutom lite serom. Jag fick i samband med detta en besökstid till onkologen 5 oktober för vidare kontroll och behandlingsplanering. Vid besöket på onkologen kändes det som om onkologläkaren och jag pratade om olika saker vad gällde fortsatt behandling. Vi var överens om att jag skulle hormonbehandlas 5 år, men vad gällde den planerade mammografin av mitt vänstra bröst kunde jag inte förstå hur det skulle gå till; det skulle ju inte finnas något att ”klämma ihop” för mammografi, men läkaren försäkrade mig om att det även med väldigt små bröst går att genomföra mammografi. Då påpekade jag att eftersom det var en mastektomi av mitt bröst; hur kan det då finnas något att klämma ihop?, och jag var väldigt envis med att jag genomgått en mastektomi! Då började onkologläkaren ändra sig vad gällde fortsatt mammografi och kom fram till att det inte behövdes. Jag frågade om mitt högra bröst och fortsatt mammografi, men eftersom jag är över 75 år fick jag beskedet att jag ej kommer att kallas till mammografi i framtiden. Jag lämnade onkologdoktorn med mycket funderingar och oro; jag pratade med min kontaktsköterska på onkologen om mina funderingar angående mammografi eller inte. Hen hade också förstått att jag skulle fortsätta med mammografi, men hen skulle fråga lite mer och återkomma till mig. (Det gjorde hen inte) När jag kom hem satte jag mig vid min dator och kollade mina journaler och vad som då stack ut som felaktig journalanteckning, vilket förmodligen var vad onkologen grundat sina beslut på, var den journalanteckning återbesöksläkaren gjort 15 september 2021. I journalen redogör hen först om min sektoroperation och strålbehandling under 2012 och tillägger sedan ang senaste operationen 2021 ordagrant ”nu reopererad med sektor samt sentinel node…”. Sektoroperation har helt andra förutsättningar vad gäller behandling jämfört med mastektomi, och det var hens journalanteckningar som förmodligen lade grunden för onkologens missuppfattning! Om jag inte hade varit så välinformerad om mitt kirurgiska ingrepp och vågat hävda att jag genomgått mastektomi hade det kunnat gå i helt annan riktning! Att hen dessutom anger tumörstorlek 6mm i stället för 16mm är av mindre betydelse; allt gick att ta bort med marginal, och det förekommer alltid småfel i journalerna, men så länge de inte får några konsekvenser för den fortsatta behandlingen är det lätt att bortse från sådana felaktigheter. En notering i min journal gjord av bröstkirurgen (inte samma läkare som jag träffade vid återbesöket och som skrev fel i min journal) är: Frågeställning Standardiserat vårdförlopp: Patienten ej inkluderad i Standardiserat vårdförlopp Vad betyder detta? Finns det ett standardförfarande ang behandling och uppföljning som jag ej kan få ta del av? Är detta något som min ålder utesluter mig från? På internetmedicin.se går att läsa ( Källa se länken nedan): Definitionsmässigt räknas alla nya bröstcancrar i det tidigare behandlade bröstet som lokalrecidiv, men återfall i det kontralaterala bröstet räknas som ny cancer. Återfall i lymfkörtlar definieras som regionala recidiv. Vid diagnos av lokoregionalt recidiv förordas metastasstaging med åtminstone CT-thorax/buk/bäcken. https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/onkologi/brostcancer-recidiv-och-palliativ-behandling/ Är det endast vid samtidigt recidiv i bröst OCH lymfkörtlar som ovanstående rekommendationer gäller? Jag är orolig att jag ej får adekvat vård och uppföljning. Jag har väldigt dåliga erfarenheter vad gäller min mors behandling och uppföljning efter recidiverande bröstcancer med åtföljande strålning. Hon avled pga levermetastaser, som ej upptäcktes förrän 2 månader efter avslutad strålning. Hon avled sedan 3 veckor efter upptäckten av metastaserna.
Svar:
Hej, jag vet inte vilka rekommendationer som gäller avseende mammografier efter tidigare cancerbehandling i din region. Det kan skilja sig åt litet grann. Vi talade nyligen om det på det sk SOTA-mötet där bröstcancerläkare och sköterskor träffas och talar om var som gäller. Jag tror det finns möjlighet till en likriktning i framtiden. Detta är ett exempel på att man helt enkelt inte riktigt vet vad som är det allra bästa och att det därför kan bli litet olika. Det hade ofta varit bra om man kom överens om en gemensam strategi i dessa fall, inte minst för att jag i så fall skulle kunna ge ett bättre svar på din fråga ;-). Det som blev fel i detta fall var ju att din onkologläkare inte hade läst journalen tillräckligt noga, så att hen inte upptäckte att en läkare på kirurgen råkat skriva att man fortfarande hade gjort en bröstbevarande operation (vilket man kunnat tänka sig) och inte mastektomi. Du måste nästan be dem förklara en gång till vad som gäller i ditt fall efter mastektomi. JAg uppfattar inte att det standardiserade vårdförloppet har med detta att göra utan det handlar med om hur man upptäckte ditt lokalrecidiv och hur man handlade dig inför den nyligen utförda operationen. Det är bra att du var uppmärksam och att du stod på dig, men det hade ju upptäckts av mammografisköterskorna ifall du kom till mammografi utan ett bröst. Om jag tolkar dig rätt verkar det vara så att man mammograferar mellan 75 och 80 ifall det varit bröstbevarande operation. Det finns regioner där man mammograferar det kvarvarande bröstet efter en canceroperation vid 75 års ålder. När det gäller metastasscreening tolkar vi hos oss instruktionen så att om det är ett lokalt ELLER regionalt recidiv så gör vi metastasscreening.
Niklas Loman
Niklas Loman
Överläkare, diagnosansvarig bröstcancer, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Kod 4 oregelbunden lågekogen förändring

2023-06-02
Går och väntar på svar från biopsi och känner mig väldigt orolig - förekommer det att fynd enligt nedan kan visa sig vara ofarligt eller bör jag förbereda mig på att det med största sannolikhet är cancer? Remitterad p.g.a. knöl höger axill. Mammografi höger bröst visar kl. 11 på 9 cm mammillavstånd en 8 mm nytillkommen oval förtätning, suspekt fynd. Höger axill ua. Kod dx 4. Ultraljud höger bröst visar förenligt med ovan fynd en 6 mm oregelbunden lågekogen suspekt förändring. Ultraljudsledd 18 G nålbiopsi utförd utan bedövning då patienten uppgav överkänslighet mot bedövningsmedel. Bedömning: Misstänkt tumör höger bröst.
Visa svar
Kod 4 oregelbunden lågekogen förändring

Ärftlighet

2023-06-02
Hej! Min mormor fick bröstcancer strax innan 40 års ålder, slutet av 60-talet. Varken min mamma eller morbror som idag är i 65-års åldern har fått cancer men jag börjar fundera på och har läst på ärftlighet. Jag är idag 33 år gammal och har en syster som är 37 år. Mormor gick bort 1988 så det finns ingen möjlighet att undersöka ärftliga gener via blodprov. Jag läste att man kan undersöka gamla tumörer för att se på ärftlighet. Finns denna möjlighet att göra en utredning trots att det var så länge sedan? Känner mig väldigt orolig och skulle vilja veta var jag kan vända mig för att prata mer om detta.
Visa svar
Ärftlighet

Opererades 2021

2023-06-02
2023-03-14, 08:32 TOMOSYNTES OCH ULTRALJUD HÖGER BRÖST Status efter sektorresektion i övre laterala kvadranten. För övrigt fettomvandlat bröst utan malignitet suspekta fokala fynd. Inget nytillkommet jämfört med 2022-04-12. I axillen inga patologiskt förstorade lymfkörtlar. (II) Är det så att lymfkörtlarna förblir förstorade efter tidigare operation dom avlägsnades inte bara portvakten identifierades inget malignt undrar varför det står lymfkörtlar III i svaret
Visa svar
Opererades 2021

Smärta 10 år efter mastektomi

2023-06-02
Hej Gjorde en mastektomi 2010. Senaste året haft mycket smärta, var och varannan dag . På en skala 6-7. Alvedon hjälper inte. Läst att det gjorts en studie just på smärta lång tid efter op.Undrar vad det är?nervsmärta? Strålningsskada? Finns ngt att göra?
Visa svar
Smärta 10 år efter mastektomi

Luminal A och Luminal B

2023-06-02
Vad är det för skillnad mellan Luminal A respektive Luminal B? Vilken av dem har bäst prognos?
Visa svar
Luminal A och Luminal B

Grad respektive stadie?

2023-06-02
Vad är det för skillnad på grad och stadie när det gäller cancer? Eller är det samma sak? I journalen står det grad 3. Är det samma sak som stadie 3? Stadie 4 är obotlig?
Visa svar
Grad respektive stadie?

Förebyggande mastektomi

2023-06-02
Jag är 39 år gammal. Jag har en fråga om förebyggande mastektomi. Min mamma fick diagnosen bröstcancer när hon var 59-60. Jag har ingen möjlighet att veta vilken typ av cancer hon fick diagnosen. Jag skulle vilja göra både mastektomi och rekonstruktion samtidigt. Kan denna operation utföras i Sverige, och kan den utföras på offentliga sjukhus?
Visa svar
Förebyggande mastektomi

Orolig

2023-06-02
Hej! Jag har en knöl under nyckelbenet som efter MR visat sig vara en cysta med benpåväxt. Jag har haft ont i bröstet, framförallt i vänster bröst till och från, ibland ett par gånger i månaden och ibland flera gånger per vecka. Det har varit så i 1 1/2 år, snart 2år. När det gör ont ömmar det i hela bröstet och bröstvårta och känns som ett tryck/sprängkänsla, ungefär som när jag ammade och det var överfullt med mjölk om det gick lite för lång tid mellan amningarna. Jag har nu fått ett blåmärke högst upp mellan brösten. När jag har försökt förklara för sjukvården kring smärtan i bröstet får jag till svar att de inte vet vad det beror på och att det inte är en hjärtattack då jag är för ung (37 år). Jag tror inte heller att det är en hjärtattack men vet inte hur jag ska förklara så det jag säger är förståeligt. Det gör alltså ont i vänster bröst/bröstvårta inte i hjärtat. Jag vet inte om jag ska vara orolig och ta kontakt med sjukvården igen nu när jag fått ett blåmärke som jag inte vet vart det kommer från och igen försöka förklara kring smärtan. De var snabba att kolla knölen vid nyckelbenet eftersom den var så tydlig och ganska stor men har svårt att förstå vad jag menar med bröstsmärtan. Har ni tips på vad jag kan göra och om jag bör vara orolig. Tack på förhand!
Visa svar
Orolig

Förstår inte journalen

2023-06-02
Jag är 67 år och har genomgått strålbehandling och äter aromathämmare. Blir fundersam vad nedanstående betyder i min journal, Är orolig för återfall. Är aktiv motionär och äter bra kost. Dricker något glas vin ibland men aldrig i större mängder. AD/CYT Bröst PAD - radikalt op 6 x 4 mm invasiv duktal cancer NHG2, kolmarkerad. Hormonpositiv med ER 95%, PR 35%, Ki-67 8%, pr"oliferation (pre op i biopsi 18% proliferation), HER2 negativitet med SISH immunhistokemiskt och 2+ således HER2 low. 3 friska lymfkörtlar i sentinel node. Även avlägsnat en marginalbit som var benign
Visa svar
Förstår inte journalen

Uppkomna symptom från knöl i väntan på mammografi

2023-06-02
Hej! Tack för att ni finns <3 Har en fråga: Jag var på VC för två veckor sedan då jag upptäckt en lite långsmal knöl/utbuktning på ena revbenet nära bröstbenet (vänster bröst). Ca 2x1 cm lång. Läkaren konstaterade den men var osäker på om det är en knöl, men jag fick ändå remiss till mammografi. I övrigt inget avvikande på bröstets utseende eller andra kännbara knölar. Medan jag nu väntar på min remiss har jag börjat få symptom från knölen, vilket jag inte hade innan. Ibland som mindre kramper och ibland som ihållande ilningar. Dessa känningar är centrerat till området vid knölen och känns inte som om de kommer från hjärtat (tycker mig veta hur det känns). På grund av detta har jag blivit lite orolig, dels för att jag ännu inte fått min remiss men också över att jag troligen kommer få vänta länge på undersökning då jag har lägre prio i kön än mer akuta fall. Behöver jag oroa mig? Ska jag agera på något? Vänligen Sara
Visa svar
Uppkomna symptom från knöl i väntan på mammografi