Frågor & svar

Inflammatorisk bröstcancer

2021-11-09
Hej, Jag fick diagnosen inflammatorisk bröstcancer HER2 pos med spridning i mars 2021. Anamnes, undersökningar och behandling se nedan. Jag har förstått att inflammatorisk bröstcancer är ovanligt och jag hittar ingen information om min sjukdom och får heller inte så mycket information av den onkologklinik som jag tillhör. Jag har läst online om behandling med antibiotika och operation, men hittar inga nya rön kring sjukdomen. Kan ni hjälpa mig med vilka behandling som rekommenderas idag? Får jag den behandling som finns att få? Finns det någon forskningsstudie att delta i med den här diagnosen? Jag har läst att det pågår en studie med läkemedlet Enhertu, kan det vara en möjlig behandling för mig? Anamnes: 2021-03-17 Opererad för benign tumör i vänster bröst 2001. Därefter hormonreceptiv bröstcancer i höger bröst 2007. Opererad och strålbehandlad i Singapore. Adjuvant cytostatikabehandling i Sverige.
2021 diagnos vänstersidig inflammatorisk bröstcancer, ingen tumör vid biospi. Biopsi från vänster axill visar metastaser från misstänkt HER2+ bröstcancer. Spridning till lever, skelett lgll. Har behandlats sedan mars 2021 med PAC och dubbelblockad samt Zoledronsyra. Kvarstående svullnad, ömhet i vänster bröst trots behandling PADsvar: 2021-03-19 Ickeopererad vänstersidig inflammatorisk bröstcancer med metastaser till axill, lever och skelett.  Vid ultraljudsledd biopsi av levermetastas visar PAD metastas av lågt differentierad högt prolifererande cancer väl förenligt med metastas av bröstcancer. Positiva för cytokeratin, GATA3, E-cadherin. Tumören är HER2-positiv samt ER- och PR-negativ. Ki-67 visar 40%. Immunhistokemiskt förenligt med immunhistokemin på lymfkörtelmetastasen i vänster axill. DT utlåtande 2021-10-09: 
Det finns inga lungmetastaser och inga förstorade lymfkörtlar i mediastinum, hili eller i bägge axiller.
Liksom är känt från föregående undersökning från 2021-08-16 finns multipla sklerotiska metastaser i thoraxskelettet som är oförändrade i utbredning och storlek. Levermetastas i segment 8 mäter vid dagens undersökning drygt 5 mm jämför med tidigare 8 mm.
Den andra metastasmisstänkta förändringen i segment 4b kan ej med säkerhet avgränsas.
Oförändrat är en hypodens lymfkörtel medialt om cardia - 10 mm.
Det finns inga förstorade retroperitoneala lymfkörtlar och inga körtlar i lilla bäckenet.
I ländryggsskelettet, bäckenet/sacrum och i collum femoris dx finns oförändrat multipla sklerotiska metastaser. Mammografi utlåtande: 2021-10-28 Status väsentligen oförändrat jämfört föregående undersökningar
2021-06-03 respektive 2021-02-18. Liksom tidigare ses ingen avgränsbar
tumör i bröstet utan endast hudförtjockning som förefaller vara
bildmässigt väsentligen oförändrad jämfört tidigare.
Sin 3
Ultraljud vänster bröst och axill
Väsentligen oförändrat jämfört föregående undersökning 2021-06-03 ses
ödem i bröstet, mest uttalat i nedre mediala kvadranten. Ingen
avgränsbar tumör. Inga patologiska lymfkörtlar i vänster axill. Något
svårbedömt i anslutning till axillärret men inget
malignitetsmisstänkt. Ingen patologiska lymfkörtlar heller
infraklavikulärt vänster sida.
sin 3 Tack för en fantastiskt bra frågespalt! Jag hoppas få svar på mina frågor.
Svar:
Hej, jag uppfattar att du lever med spridd HER2-positiv bröstcancer. I det perspektivet spelar det inte så stor roll (!) att man kallade den inflammatorisk vid diagnos. Inflammatorisk bröstcancer är sådan som växer i hudens ytliga lymfbanor. Det brukar se ut på liknande sätt som en bakterieinfektion i huden, erysipelas eller mastit. Jag anser inte att antibiotika har någon plats vid behandling av inflammatorisk bröstcancer, däremot är det inte ovanligt att man initialt uppfattar det som en bakterieinfektion och ger antibiotika innan man går vidare och tar hudbiopsier som ställer diagnosen. Det är viktigt att man inte ger sig på att operera en inflammatorisk bröstcancer med rodnad i huden eftersom det är stor risk att man då skär genom lymfbanor med aktiva cancerceller. Inflammatorisk bröstcancer ska alltid behandlas med medicinsk behandling före operation. I ditt fall är det inte säkert att man behöver operera bröstet, det finns studier som visar att det inte i sig medför någon avgörande nytta om det inte är så att det finns ett sår på bröstet som man har svårt att få att läka. Det låter som du får den bästa behandlingen vid spridd HER2-positiv bröstcancer med kemoterapi, dubbelblockad och zoledronsyra för att stärka skelettet. I händelse av att den behandling du nu får inte längre hjälper kommer annan behandling att vara aktuell, idag ger man vanligen Kadcyla, men i framtiden kommer man sannolikt att hellre ge enhertu som visat sig vara effektivare än kadcyla. Men nu ska du tuffa på med den pågående behandlingen!
Niklas Loman
Niklas Loman
Överläkare, diagnosansvarig bröstcancer, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Kod 4 oregelbunden lågekogen förändring

2023-06-02
Går och väntar på svar från biopsi och känner mig väldigt orolig - förekommer det att fynd enligt nedan kan visa sig vara ofarligt eller bör jag förbereda mig på att det med största sannolikhet är cancer? Remitterad p.g.a. knöl höger axill. Mammografi höger bröst visar kl. 11 på 9 cm mammillavstånd en 8 mm nytillkommen oval förtätning, suspekt fynd. Höger axill ua. Kod dx 4. Ultraljud höger bröst visar förenligt med ovan fynd en 6 mm oregelbunden lågekogen suspekt förändring. Ultraljudsledd 18 G nålbiopsi utförd utan bedövning då patienten uppgav överkänslighet mot bedövningsmedel. Bedömning: Misstänkt tumör höger bröst.
Visa svar
Kod 4 oregelbunden lågekogen förändring

Ärftlighet

2023-06-02
Hej! Min mormor fick bröstcancer strax innan 40 års ålder, slutet av 60-talet. Varken min mamma eller morbror som idag är i 65-års åldern har fått cancer men jag börjar fundera på och har läst på ärftlighet. Jag är idag 33 år gammal och har en syster som är 37 år. Mormor gick bort 1988 så det finns ingen möjlighet att undersöka ärftliga gener via blodprov. Jag läste att man kan undersöka gamla tumörer för att se på ärftlighet. Finns denna möjlighet att göra en utredning trots att det var så länge sedan? Känner mig väldigt orolig och skulle vilja veta var jag kan vända mig för att prata mer om detta.
Visa svar
Ärftlighet

Opererades 2021

2023-06-02
2023-03-14, 08:32 TOMOSYNTES OCH ULTRALJUD HÖGER BRÖST Status efter sektorresektion i övre laterala kvadranten. För övrigt fettomvandlat bröst utan malignitet suspekta fokala fynd. Inget nytillkommet jämfört med 2022-04-12. I axillen inga patologiskt förstorade lymfkörtlar. (II) Är det så att lymfkörtlarna förblir förstorade efter tidigare operation dom avlägsnades inte bara portvakten identifierades inget malignt undrar varför det står lymfkörtlar III i svaret
Visa svar
Opererades 2021

Smärta 10 år efter mastektomi

2023-06-02
Hej Gjorde en mastektomi 2010. Senaste året haft mycket smärta, var och varannan dag . På en skala 6-7. Alvedon hjälper inte. Läst att det gjorts en studie just på smärta lång tid efter op.Undrar vad det är?nervsmärta? Strålningsskada? Finns ngt att göra?
Visa svar
Smärta 10 år efter mastektomi

Luminal A och Luminal B

2023-06-02
Vad är det för skillnad mellan Luminal A respektive Luminal B? Vilken av dem har bäst prognos?
Visa svar
Luminal A och Luminal B

Grad respektive stadie?

2023-06-02
Vad är det för skillnad på grad och stadie när det gäller cancer? Eller är det samma sak? I journalen står det grad 3. Är det samma sak som stadie 3? Stadie 4 är obotlig?
Visa svar
Grad respektive stadie?

Förebyggande mastektomi

2023-06-02
Jag är 39 år gammal. Jag har en fråga om förebyggande mastektomi. Min mamma fick diagnosen bröstcancer när hon var 59-60. Jag har ingen möjlighet att veta vilken typ av cancer hon fick diagnosen. Jag skulle vilja göra både mastektomi och rekonstruktion samtidigt. Kan denna operation utföras i Sverige, och kan den utföras på offentliga sjukhus?
Visa svar
Förebyggande mastektomi

Orolig

2023-06-02
Hej! Jag har en knöl under nyckelbenet som efter MR visat sig vara en cysta med benpåväxt. Jag har haft ont i bröstet, framförallt i vänster bröst till och från, ibland ett par gånger i månaden och ibland flera gånger per vecka. Det har varit så i 1 1/2 år, snart 2år. När det gör ont ömmar det i hela bröstet och bröstvårta och känns som ett tryck/sprängkänsla, ungefär som när jag ammade och det var överfullt med mjölk om det gick lite för lång tid mellan amningarna. Jag har nu fått ett blåmärke högst upp mellan brösten. När jag har försökt förklara för sjukvården kring smärtan i bröstet får jag till svar att de inte vet vad det beror på och att det inte är en hjärtattack då jag är för ung (37 år). Jag tror inte heller att det är en hjärtattack men vet inte hur jag ska förklara så det jag säger är förståeligt. Det gör alltså ont i vänster bröst/bröstvårta inte i hjärtat. Jag vet inte om jag ska vara orolig och ta kontakt med sjukvården igen nu när jag fått ett blåmärke som jag inte vet vart det kommer från och igen försöka förklara kring smärtan. De var snabba att kolla knölen vid nyckelbenet eftersom den var så tydlig och ganska stor men har svårt att förstå vad jag menar med bröstsmärtan. Har ni tips på vad jag kan göra och om jag bör vara orolig. Tack på förhand!
Visa svar
Orolig

Förstår inte journalen

2023-06-02
Jag är 67 år och har genomgått strålbehandling och äter aromathämmare. Blir fundersam vad nedanstående betyder i min journal, Är orolig för återfall. Är aktiv motionär och äter bra kost. Dricker något glas vin ibland men aldrig i större mängder. AD/CYT Bröst PAD - radikalt op 6 x 4 mm invasiv duktal cancer NHG2, kolmarkerad. Hormonpositiv med ER 95%, PR 35%, Ki-67 8%, pr"oliferation (pre op i biopsi 18% proliferation), HER2 negativitet med SISH immunhistokemiskt och 2+ således HER2 low. 3 friska lymfkörtlar i sentinel node. Även avlägsnat en marginalbit som var benign
Visa svar
Förstår inte journalen

Uppkomna symptom från knöl i väntan på mammografi

2023-06-02
Hej! Tack för att ni finns <3 Har en fråga: Jag var på VC för två veckor sedan då jag upptäckt en lite långsmal knöl/utbuktning på ena revbenet nära bröstbenet (vänster bröst). Ca 2x1 cm lång. Läkaren konstaterade den men var osäker på om det är en knöl, men jag fick ändå remiss till mammografi. I övrigt inget avvikande på bröstets utseende eller andra kännbara knölar. Medan jag nu väntar på min remiss har jag börjat få symptom från knölen, vilket jag inte hade innan. Ibland som mindre kramper och ibland som ihållande ilningar. Dessa känningar är centrerat till området vid knölen och känns inte som om de kommer från hjärtat (tycker mig veta hur det känns). På grund av detta har jag blivit lite orolig, dels för att jag ännu inte fått min remiss men också över att jag troligen kommer få vänta länge på undersökning då jag har lägre prio i kön än mer akuta fall. Behöver jag oroa mig? Ska jag agera på något? Vänligen Sara
Visa svar
Uppkomna symptom från knöl i väntan på mammografi