Frågor & svar

Tillväxthastighet forts.

2021-11-11
Hej igen! Angående min fråga om hur mycket en hormonberoende bröstcancer växer då den har 2% tillväxthastighet före behandling med letrozol och ibrance och ändå växer förändringen i vänster bröst "markant" ( 2-3 cm) på 1,5 år. Jag tänker att 2% skulle betyda max någon millimeter även utan behandling. Jag tolkar det som att antingen är den ej hormonberoende från början eller så har den snabbt muterat. Kanske har man ej tagit tillräckligt många biopsier ?
Svar:
Hej, jag tänker att det som avgör tillväxt under pågående behandling är i första hand om bröstcancern är känslig för den givna behandlingen, eller om den har resistens mot behandlingen. Om den är känslig för behandlingen ska den inte växa alls under pågående behandling. Jag tror inte att det skulle hjälpa med flera biopsier för att klargöra detta.
Niklas Loman
Niklas Loman
Överläkare, diagnosansvarig bröstcancer, Skånes universitetssjukhus i Lund.

En journalfundering

2023-09-21
Hej! Jag samtyckte till sammanhållen journalföring när jag fick bröstcancerdiagnos och behandling i sjukhuset i annan region än där jag bor. Jag berättade även för min nya primärvårdsläkare på hemmaplan att jag var canceropererad, det kändes naturligt. Men hon antecknade mer detaljer I journalen än jag hade berättat och även annat från min hälsohistoria, utan att fråga om lov. Uppgifterna är sanna men det känns ändå olustigt att någon tittar i journaler utan att fråga. Eller kanske man får titta i NPÖ (tror jag det heter) utan tillstånd om patienten har haft cancer?
Visa svar
En journalfundering

Fråga om mammografi

2023-09-18
Den 19:de augusti fyllde jag 40 år. Jag fick inte än kallelsen att göra mammografin.  Därför var jag tvungen att göra det via Vårdcentralen. Det står på ert hemsidan att kallelse kommer varje 18-24 månader. Om jag blev inte kallat den första gången, hur vet jag om jag står i listan till nästa undersökning?
Visa svar
Fråga om mammografi

Knöl i bröstet

2023-09-18
Jag är 22 år och fick ont i mitt högra bröst för ca 1 månad sedan. Inte jätteont men ömt om man råkat stöta till. Jag kände då igenom båda brösten och då var det inga knölar. För ca 1 vecka sedan kände jag en avlång knöl i de högra bröstet. Under bröstvårtan och snett upp mot armhålan. Jag har en precis likadan knöl i de vänster bröstet men den är mindre och lite mjukare. Jag slutade med mina minipiller för en vecka sedan och väntar på att få tillbaka min mens. Borde jag vara orolig? Kan jag avvakta tills mensen kommer och söka vård om knölen är kvar eller borde jag söka vård direkt?
Visa svar
Knöl i bröstet

Otillräckligt material

2023-09-18
Jag är 28 år och hittade en knöl i mitt bröst för cirka en månad sedan. VC remitterade mig till mammografi och ultraljud. De tog också ett prov med finnål. Idag hörde de av sig och sa att jag måste göra om provet pga otillräckligt material. Vad betyder det?
Visa svar
Otillräckligt material

Stickande känsla

2023-09-18
Hej Hade hormonell cancer för 10 år sedan hade ej spridit sig till lymfarna åt hormonella tabletter i 5 år Har nu fått en stickande, svidande känsla på vänster sida av bröstet som kommer och går haft i en vecka ( vet att det är kort tid men blir orolig vad det kan vara) Mvh Anneli
Visa svar
Stickande känsla

Konstiga symptomer?

2023-09-18
Hej! Har något som liknar en knöl som växer på vänster sida av bröstet ifråga. - den är fullt synlig - har olika färger (gröngul) - skiftar i storlek om jag har menstruation (växer till sig) - har en viss inbuktning runtomkring - samt svullnar till övriga områden Vid senaste menstruationen hade jag samtliga symptomer. Mellan varje menstruation är det en fullt, synlig knöl som du kan ta på samt se med blotta ögat. Vad kan du tro att det är?
Visa svar
Konstiga symptomer?

Stel i skulderbladet eft Strålning?

2023-09-17
Hej! Två frågor: Jag har op. för bröstcancer i januari. En bit av bröstet och några lymfkörtlar togs bort. Nu har jag börjat få lite ont och är stel i skulderbladet på den sidan jag opererats. Jag har också strålats. Kan det här vara en biverkning av strålningen? Eller är det här något jag ska söka husläkaren för?? Fråga två: Jag ska ta bort två ganska stora födelsemärken på ryggen. De ska "skäras" bort och för säkerhets skull frågar jag om det ev. kan krocka med min medicinering för bröstcancern? Anastrozole, Calcichew och Zoledronsyrebehandling? Zoledron ska jag få den 29 september.
Visa svar
Stel i skulderbladet eft Strålning?

I väntan på magnetröntgen och provsvar

2023-09-17
Hej! Är 38 år och var häromdagen på mammografi då jag hade upptäckt en knöl i ena bröstet. Ultraljud gjordes i direkt anslutning till mammografi och det visade sig att det var två knölar i samma bröst. En på 8 mm, den andra på 14 mm. Biopsi gjordes. Läkaren sa att hon misstänker cancer. Remiss till magnetröntgen om en vecka och därefter remiss till bröstkirurg om två veckor. Om det skulle vara bröstcancer, är det tidigt stadium med tanke på storleken på knölarna eller finns risk att den är spridd? Måste bröstet opereras bort helt om det är cancer eller tas en mindre yta bort? Hur stor chans till överlevnad om det är cancer? Är så orolig över detta och tycker att väntan på svar är outhärdlig.
Visa svar
I väntan på magnetröntgen och provsvar

Trippelnegativ brörstcancer - Adjuvant behandling vid kvarvarande sjukdom – Bisfosfonater, PARP-hämmare, annat?

2023-09-17
Jag är för närvarande under behandling för trippelnegativ bröstcancer i Belgien, där jag bor och arbetar sedan 1995, se sammanfattning nedan; ingen germline BRCA1- eller BRCA2-mutation identifierad. Efter neoadjuvant behandling med cytostatika och immunterapi får jag nu, efter strålning, även adjuvant behandling med kapecitabin, då det fanns kvarvarande sjukdom vid kirurgi. Jag har tre frågor inför eventuell ytterligare adjuvant behandling: 1) Jag får uppfattningen från det nationella vårdprogrammet att ni i Sverige skulle ge bisfosfonater till patienter i liknande situation som min (trippelnegativ, postmenopausal vid diagnos) efter avslutad kapecitabinbehandling, t. ex. zoledronsyra var sjätte månad i tre år, för att minska risken för spridning till skelettet. Stämmer det? Min onkolog hade inte tänkt ge det, men är beredd att göra det om jag så önskar (jag fick uppfattningen att hon kanske brukade göra det vid hormonkänslig, men inte trippelnegativ). 2) Vad jag kan förstå finns det i nuläget ingen evidens för PARP-hämmare till patienter i liknande situation som min, men jag undrar om det finns pågående reflektioner som tyder på att det kanske skulle kunna komma att ändras framöver? I OlympiA-studien ser det ut som att den var öppen även för deltagare utan germline BRCA1- eller BRCA2-mutation, men jag ser bara 5 deltagare, varav 2 fick olaparib och 3 fick placebo, och inga slutsatser tycks kunna dras om denna population? Är ni möjligen medvetna om någon annan studie som har undersökt eller för närvarande undersöker PARP-hämmare även för patienter med tidig trippelnegativ bröstcancer utan germline-mutation? 3) Ser ni i nuläget evidens för ytterligare någon adjuvant behandling som jag skulle kunna överväga för att minska risken för åࣝterfall och spridning? Bakgrund – Sammanfattning av min diagnos och behandling • Kvinna född 1969, tre barn (födda mellan 2001 och 2007), diagnostiserad med trippelnegativ bröstcancer maj 2022, postmenopausal vid diagnos • cT2N1M0, bifokal, enligt MR sammanlagt 30x56x41 mm, grad III, Ki67 90%, TILs 20%, PDL1 positiv (CPS 45) • Genetiskt test BRCA1, BRCA2, CHEK2, m. fl. juni 2022 visade inga anomalier; ingen historia av bröstcancer i närmaste familjen • Neoadjuvant behandling påbörjad juni 2022: cytostatika 12 x paclitaxel/carboplatin följt av 4 x epirubicin/cyklofosfamid + immunterapi pembrolizumab (totalt 7 veckors förseningar och dosminskningar pga neutropeni) • Bröstbevarande operation + axilliarutrymning januari 2023 (MR/ultraljud/DT vid diagnos tydde på minst 3-4 förstorade lymfkörtlar i axillen, analys efter operation visade dock att bara den som hade varit föremål för biopsi varit angripen, med komplett svar); återoperation (fortfarande bröstbevarande) februari 2023 pga bristande marginal (inga fler cancerceller identifierade denna gång) • ypT1cN0, 13mm + 2 mm, grad III, Ki67 95%, RCB score 1,964 = klass II, TILs 80% • Strålbehandling mars-april 2023, bröst, inkl. boost + lokoregional (lymfkörtlar upp mot nyckelben/parasternala) • Adjuvant kapecitabin 8 cykler påbörjat april 2023 (försening och dosminskning efter cykel 1 pga neutropeni) • Adjuvant pembrolizumab avslutad juni 2023 (totalt 18 omgångar, var tredje vecka)
Visa svar
Trippelnegativ brörstcancer - Adjuvant behandling vid kvarvarande sjukdom – Bisfosfonater, PARP-hämmare, annat?

HER 2 låg

2023-09-17
Enhertu, godkänt mot HER 2 låg av EMA, när kan det bli godkänt i Sverige, och vilken myndighet avgör det ? Kommer alla som har metastaserad HER 2 låg BC, möjlighet att få Enhertu?
Visa svar
HER 2 låg

täta bröst och orolig

2023-09-14
Hej, jag har täta bröst och är orolig för att mammografi är otillräckligt. Jag kollar mina bröst manuellt också varje månad. Jag vill ta en aktiv approach och se till att jag inte missar en eventuell cancer. vad kan jag göra för ytterligare checkups? jag betalar gärna privat. tack på förhand, Marie
Visa svar
täta bröst och orolig

Mikrokalk

2023-09-14
Är mikrokalk farligt? Vid min mammografi och ultraljud hittade dom mikrokalk men dom säger att mina bröst är friska.
Visa svar
Mikrokalk

Vad händer om man får trippelnegativ igen?

2023-09-13
Hej! Om man tidigare har haft bröstcancer trippelnegativ och om man, mot all förmodan, skulle få samma sorts bröstcancer igen, hur blir det med behandling gällande immunterapi och cyto? Finns det en ökad risk för att cancercellerna är mer resistenta mot de sorters cyto man har fått vid tidigare behandlingar? Kommer immunterapin ha samma effekt?
Visa svar
Vad händer om man får trippelnegativ igen?

Fundering på svar

2023-09-13
Hejsan , jag fick nedanstående svar på en fråga jag ställde igår "Hej. Det första jag tänker är om du fått en ny tillverkare av anastozol. Ibland, men inte alltid, skiljer biverkningarna lite mellan olika tillverkare. Beroende på var man är sin "normala" klimakterieutveckling så kanske det också kan spela roll. Börja med att kolla om du har annan tillverkare. Då kan du be att få den förra från apoteket". Ska inte generika vara exakt som originalläkemedlet? Om svaret är nej på den frågan, undrar man om det även kan finnas skillnader i "efficacy" Med vänlig hälsning,, 55-åring
Visa svar
Fundering på svar

Papillom

2023-09-13
Hej! Jag är en 55 årig kvinna som nyligen opererat två papillom (en på 20 mm och en på 11 mm) som hittades i min vä-bröst för några månader sen efter att jag fick blodig sekretion. De hade tagit biopsi på dem och då hade den visat papillom utan atypi, men de ville ändå ta bort dem. Nu är jag väldigt orolig eftersom de har sagt att de skickar papillomen som de tog bort, till patologen för att kolla igen. Och i journalen står det att de är lesion B3. Varför heter de B3 när man redan vet att det är papillom? Och hur stor är sannolikheten att jag får annan diagnos nu när skickat papillomen till patologen? Är det vanligt att det blir fel vid biopsi?
Visa svar
Papillom

Smärta i ett bröst som vuxit fort

2023-09-13
Jag är gravid i vecka 31. Mitt vänstra bröst har alltid varit lite större och så även fram till ett för ett par veckor sedan. För några dagar sedan började det högra bröstet kännas irriterat och ömt. Det känns som jag skulle behöva tömma det. Jag märker också att det är skönt att lägga något kallt mot det. I samband med det märkte jag att det högra nu är minst lika stort som det vänstra om inte till och med lite större. I övrigt märker jag ingen skillnad i färg eller form. Blir jätterolig att det skulle vara inflammatorisk bröstcancer. Bör jag söka för detta?
Visa svar
Smärta i ett bröst som vuxit fort

Hur snabbt utvecklas en tumör

2023-09-13
Hej! Jag har en konstaterad ärftlighet för Bröstcancer (brca2). I juni var jag på mammografi och mr pga av detta. Ska få gå på undersökning en gång om året. Men jag får ju så klart också instruktionen att jag precis som alla andra känna igenom mina bröst en gång i månaden. Det här tycker jag känns jobbigt eftersom jag även lider av hälsoångest och inte riktigt vet vad som känns konstigt i bröstet och inte eftersom jag är så nojjig. Så det jag undrar är egentligen hur långt efter den årliga kontrollen kan det ha utvecklats en tumör som jag kan känna? Jag har ju redan börjat nojja trots att det bara har gått tre månader sedan en grundlig genomgång där allt såg normalt ut. Vore supertacksam för svar.
Visa svar
Hur snabbt utvecklas en tumör

Fundersam

2023-09-13
Hej jag har ett litet besvär med fast vit sörja från bägge bröst, har sätt att det är flera tjejer som har haft liknande problem och ni har svarat att det är normalt och att vit färg absolut får komma speciellt från bägge bröst och att brösten producerar lite oavsett om man är gravid eller inte, jag har dock en följd fråga, ni har nämnt som sagt att det är ofarligt men ibland behöver behandlas om det rinner mycket, jag har ingen vattning konsistens som droppar att jämföra med så jag är lite fundersam, jag vet inte vad jag ska klassas som en stor mängd, är det normalt att det ibland kan synas lite mer och till och med kommit ut från bröstvårtan. Det är bara ibland jag kan se att det kommit ut oprovocerat (inte mycket) jag kan alltid se att det finns något vit i vårtorna men för att det ska komma ut behöver det klämmas. Efter duschen kommer det ut lite som jag antar är normalt men när klassas det som en stor mängd? Är det när man själv känner att det verkligen är ett besvär eller till och med rinner genom plaggen? Har hört att visa tjejer undvikt ljusa plagg för att det läckt oprovocerat så att det ser ut som man spillt lite vatten är det så ni menar med ”stor mängd/ rinner” mycket? Jag har inte sånna problem med mitt besvär ibland går jag månader utan att tänka på det men sen så märker jag att det syns lite och kommer på att det ”besväret” ens existerar hos mig.
Visa svar
Fundersam

Fibroadenom

2023-09-13
Jag är 41 år och har multipla fibroadenom i båda brösten. Som mest har jag fått höra att det finns 7 i det ena och 8 i det andra bröstet men detta var några år sedan. Några har försvunnit medans nya har tillkommit sen dess. I jounalen från UL förra året stod det att jag har "tät, finnodulär, svårundersökt bröstkörtelvävnad bilateralt" och att fibroadenom finns spritt i hela bröstet. Flera av dem har jag fått under de senaste 1-2 åren (första vid 27 år som fortfarande finns kvar). Jag tar inget hormonpreparat. De flesta är små runt 1 cm eller mindre men några är runt 2 cm. Ett av dem har vuxit från 2 till 2,5 cm på ca 9 månader. Finns det då anledning att ta bort det eller bara om det blir ännu större? Jag förstår att fibroadenom är godartade men har läst att multipla fibroadenom ökar risken för bröstcancer. Stämmer det? Min mamma fick bröstcancer när hon var 42 år. Vad rekommenderar ni för uppföljning?
Visa svar
Fibroadenom

DCIS?

2023-09-13
vid mammografi bussen upptäcktes en knöl i mitt vä. bröst. I mitt svar från sjukhuset står det så här: Mammografi vä bröst inklusive tomosyntes inte visar några fokala förändringar. Lite spridd mikrokalk av punktat typ noteras i bröstets ÖLK. Vänster axill ua. Röntgenkod DX:1 SIN:2 Klinisk kod DX:1 SIN:1 Ultraljuds kod DX:X SIN:2 Betyder det att jag har större risk att få cancer? Bör jag gå på tätare mammografi kontroller?
Visa svar
DCIS?