Frågor & svar

Hur se på prognos hormonell cancer x 2

2022-05-16
Hej! Jag skulle vilja höra någon av er överläkares resonemang kring prognoser - som "second opinion" - för mina två olika hormonella bröstcancer nedan. Vad gäller cancrarna är jag mycket påläst och jag har full insikt om att en enskild person inte återspeglar statistiken. Samtidigt vet jag att risken för att få en ny, oberoende cancer i det andra bröstet är mycket låg (möjligtvis 0,4-0,8 procent per år) och ändå fick jag den så som det kan det vara i livets roulette. Mars 2017 fick jag vid 47 år diagnosen IDC Luminal B höger bröst, grad 2, Ki-67, ER 100%, PR 30%, Her-2 neg. Mått mammografi 30 mm, ultraljud 23 mm, för hand 39x39 mm. Behandling i ordningsföljd: sentinental node med negativt svar, 3 ggr EC, 10 ggr paklitaxel, bröstbevarande kirurgi, 16 strålningar och 8 boost. Patologisvar kirurgi: Ki-67 5%, ER 70%, PR 0%, Her-2 neg, ärrig fibrosering med kvarvarande IDC och en DCIS grad 3 inom ett område 21x11 mm, minsta marginal kaudal resektionsrand 0,8 mm och djup resektionsyta 5 mm. Tamoxifen i 6 mån från okt 2017. Kraftiga biverkningar med insomni och värmevallningar från senommaren (paklitaxel, stress att cancern inte krympte av cytostatikan och möjlig tamoxifen) så test av utsättning tamoxifen april 2018. Vid försök till insättning tamoxifen dec 2018 inträffade en allvarlig arbetsmiljöhändelse, medicinering fick avvakta, började igen dec 2019 men fick avsluta jan 2021 pga ny diagnos med ILC som tenderar att vara resistent mot tamoxifen. Januari 2021 fick jag vid 51 år diagnosen ILC Luminal A vänser bröst, grad 2, Ki-67 10%, ER 80%, PR 70%, Her-2 neg. Storlek mammografi ca 15-20 mm och MRI 90x55x90 mm. Spridning till 1 lymfknutna som var ca 10 mm vid MRI. Genmutationsanalys: ingen mutation påvisad. Behandling i ordningsföljd: 5 ggr EC, masketomi och 7 lymfkörtlar borttagna, 15 strålningar mot bröst och axill. (Ej paklitaxel pga lite kvarvarande neuropati i tårna sedan 2017.) MRI före masketomin i maj 2021: 60 x 50 mm och lymfkörtel normaliserad. Patologisvar kirurgi: uppskattat tumörområde 85 x 75 mm med multipla, små tumörhärdar av kvarvarande ILC med mellanliggande fibros, minsta marginal till sidoresektonsyta 7 mm kaudalt och övrig yta 14 mm medialt, ingen påvisad intravasal tumörväxt, Ki-67 4%, ER 85%, PR 5%, Her-2 neg, 2 positiva axillära lymfknutor med storlek största metastas 4 mm (den andra knutan enstaka mindre tumörscellstromber), radikal excision. Efterbehandling: Anastrozol minst 5 år troligen 10 år och Zoledronsyra 2 ggr per år i 3 år. Utifrån statistiken 2017 (utifrån T2N0M0 som blickar 10 år tillbaka i tiden och då fick inte IDC Luminal B cytostatika) visar att risken för återfall i min IDC är 60% på 10 år - om jag inte missminner mig. Å andra sidan borde kvarvarande cancerceller från min aggressivare cancer 2017 inte ha mått så bra av en ny cellgiftsomgång 2017. Utifrån statistiken 2021 visar statistiken återfall i min ILC (utifrån T3AN2M0) på 60% och risken för återfall mycket långt fram i tiden (20 år efter prognos) är högre i ILC än andra undergrupper i BC. ILC blir på så vis en slags "kronisk" cancer (å andra sidan har alla som har celldelningar risk för cancer hela tiden om sådana celler går under immunförsvarets radar). Jag vet att kvarvarande låg Ki-67 och hög ER är positivt för prognosen, men jag vet också att ILC T3A med spridning till lymfknutor (dock inte fler än två) och IDC Luminal B är mindre bra (fast Luminal minskar över tid). I er syn kring prognos utifrån mina diagnoser och behandlingar vill jag gärna höra er syn om längd på Anastrozolbehandlingen i relation till benskörhet och forskningsläge om ytterligare nytta efter 7 år. Skälet till det är att jag har blivit behandlad sedan 2017 för cancer och jag skulle vilja bli fri från biverkningarna av Anastrozolen efter 5-7 år och inte först 2031. Tack för ert resonerande svar i förväg!
Svar:
Hej. Jag vågar mig i denna litet komplexa situation på att ange prognos i %. Den modell jag använder förutsätter att man får reda på tumörens utbredning och egenskaper i form av att man opererar först. Du har ju fått kemoterapi först. Dock har jag mycket svårt att tro att risken för återfall efter den första cancern skulle vara så hög som du anger, 60 %. Den är klart lägre. Sen anger du att den andra tumören ska klassas som T3 N2, det är fel, siffran efter "N" anger inte hur många sjuka körtlar det var utan är en klassifikation där 1-3 körtlar kallas N1. Jag förstår att du vill resonera om det hela och funderar på vad "dina cancerceller" varit med om och hur de kan tänkas reagera på behandling. Det är begripligt, men kan kanske även vara litet stressande. Jag gillar din fråga, hur länge bör du hålla på med anastrozol, det är ett ställningstagande som du förstås måste göra tillsammans med din doktor. Evidensläget är sådant att man inte kan se någon tilläggsnytta av att fortsätta efter 7-8 år. Jag för min del hade föreslagit att du tar dem i 8 år. Du är frisk efter bröstcancer och måste tillåta dig att känna det. Det finns förstås en viss risk för allvarliga återfall, men även en stor chans för att du fortsätter att vara frisk efter bröstcancer. Du har gjort stora investeringar i din framtida hälsa genom att genomgå operationer och onkologisk tilläggsbehandling. Ja, du har gjort allt du har kunnat, mer kan man faktiskt inte begära av sig.
Niklas Loman
Niklas Loman
Överläkare, diagnosansvarig bröstcancer, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Kod 4 oregelbunden lågekogen förändring

2023-06-02
Går och väntar på svar från biopsi och känner mig väldigt orolig - förekommer det att fynd enligt nedan kan visa sig vara ofarligt eller bör jag förbereda mig på att det med största sannolikhet är cancer? Remitterad p.g.a. knöl höger axill. Mammografi höger bröst visar kl. 11 på 9 cm mammillavstånd en 8 mm nytillkommen oval förtätning, suspekt fynd. Höger axill ua. Kod dx 4. Ultraljud höger bröst visar förenligt med ovan fynd en 6 mm oregelbunden lågekogen suspekt förändring. Ultraljudsledd 18 G nålbiopsi utförd utan bedövning då patienten uppgav överkänslighet mot bedövningsmedel. Bedömning: Misstänkt tumör höger bröst.
Visa svar
Kod 4 oregelbunden lågekogen förändring

Ärftlighet

2023-06-02
Hej! Min mormor fick bröstcancer strax innan 40 års ålder, slutet av 60-talet. Varken min mamma eller morbror som idag är i 65-års åldern har fått cancer men jag börjar fundera på och har läst på ärftlighet. Jag är idag 33 år gammal och har en syster som är 37 år. Mormor gick bort 1988 så det finns ingen möjlighet att undersöka ärftliga gener via blodprov. Jag läste att man kan undersöka gamla tumörer för att se på ärftlighet. Finns denna möjlighet att göra en utredning trots att det var så länge sedan? Känner mig väldigt orolig och skulle vilja veta var jag kan vända mig för att prata mer om detta.
Visa svar
Ärftlighet

Opererades 2021

2023-06-02
2023-03-14, 08:32 TOMOSYNTES OCH ULTRALJUD HÖGER BRÖST Status efter sektorresektion i övre laterala kvadranten. För övrigt fettomvandlat bröst utan malignitet suspekta fokala fynd. Inget nytillkommet jämfört med 2022-04-12. I axillen inga patologiskt förstorade lymfkörtlar. (II) Är det så att lymfkörtlarna förblir förstorade efter tidigare operation dom avlägsnades inte bara portvakten identifierades inget malignt undrar varför det står lymfkörtlar III i svaret
Visa svar
Opererades 2021

Smärta 10 år efter mastektomi

2023-06-02
Hej Gjorde en mastektomi 2010. Senaste året haft mycket smärta, var och varannan dag . På en skala 6-7. Alvedon hjälper inte. Läst att det gjorts en studie just på smärta lång tid efter op.Undrar vad det är?nervsmärta? Strålningsskada? Finns ngt att göra?
Visa svar
Smärta 10 år efter mastektomi

Luminal A och Luminal B

2023-06-02
Vad är det för skillnad mellan Luminal A respektive Luminal B? Vilken av dem har bäst prognos?
Visa svar
Luminal A och Luminal B

Grad respektive stadie?

2023-06-02
Vad är det för skillnad på grad och stadie när det gäller cancer? Eller är det samma sak? I journalen står det grad 3. Är det samma sak som stadie 3? Stadie 4 är obotlig?
Visa svar
Grad respektive stadie?

Förebyggande mastektomi

2023-06-02
Jag är 39 år gammal. Jag har en fråga om förebyggande mastektomi. Min mamma fick diagnosen bröstcancer när hon var 59-60. Jag har ingen möjlighet att veta vilken typ av cancer hon fick diagnosen. Jag skulle vilja göra både mastektomi och rekonstruktion samtidigt. Kan denna operation utföras i Sverige, och kan den utföras på offentliga sjukhus?
Visa svar
Förebyggande mastektomi

Orolig

2023-06-02
Hej! Jag har en knöl under nyckelbenet som efter MR visat sig vara en cysta med benpåväxt. Jag har haft ont i bröstet, framförallt i vänster bröst till och från, ibland ett par gånger i månaden och ibland flera gånger per vecka. Det har varit så i 1 1/2 år, snart 2år. När det gör ont ömmar det i hela bröstet och bröstvårta och känns som ett tryck/sprängkänsla, ungefär som när jag ammade och det var överfullt med mjölk om det gick lite för lång tid mellan amningarna. Jag har nu fått ett blåmärke högst upp mellan brösten. När jag har försökt förklara för sjukvården kring smärtan i bröstet får jag till svar att de inte vet vad det beror på och att det inte är en hjärtattack då jag är för ung (37 år). Jag tror inte heller att det är en hjärtattack men vet inte hur jag ska förklara så det jag säger är förståeligt. Det gör alltså ont i vänster bröst/bröstvårta inte i hjärtat. Jag vet inte om jag ska vara orolig och ta kontakt med sjukvården igen nu när jag fått ett blåmärke som jag inte vet vart det kommer från och igen försöka förklara kring smärtan. De var snabba att kolla knölen vid nyckelbenet eftersom den var så tydlig och ganska stor men har svårt att förstå vad jag menar med bröstsmärtan. Har ni tips på vad jag kan göra och om jag bör vara orolig. Tack på förhand!
Visa svar
Orolig

Förstår inte journalen

2023-06-02
Jag är 67 år och har genomgått strålbehandling och äter aromathämmare. Blir fundersam vad nedanstående betyder i min journal, Är orolig för återfall. Är aktiv motionär och äter bra kost. Dricker något glas vin ibland men aldrig i större mängder. AD/CYT Bröst PAD - radikalt op 6 x 4 mm invasiv duktal cancer NHG2, kolmarkerad. Hormonpositiv med ER 95%, PR 35%, Ki-67 8%, pr"oliferation (pre op i biopsi 18% proliferation), HER2 negativitet med SISH immunhistokemiskt och 2+ således HER2 low. 3 friska lymfkörtlar i sentinel node. Även avlägsnat en marginalbit som var benign
Visa svar
Förstår inte journalen

Uppkomna symptom från knöl i väntan på mammografi

2023-06-02
Hej! Tack för att ni finns <3 Har en fråga: Jag var på VC för två veckor sedan då jag upptäckt en lite långsmal knöl/utbuktning på ena revbenet nära bröstbenet (vänster bröst). Ca 2x1 cm lång. Läkaren konstaterade den men var osäker på om det är en knöl, men jag fick ändå remiss till mammografi. I övrigt inget avvikande på bröstets utseende eller andra kännbara knölar. Medan jag nu väntar på min remiss har jag börjat få symptom från knölen, vilket jag inte hade innan. Ibland som mindre kramper och ibland som ihållande ilningar. Dessa känningar är centrerat till området vid knölen och känns inte som om de kommer från hjärtat (tycker mig veta hur det känns). På grund av detta har jag blivit lite orolig, dels för att jag ännu inte fått min remiss men också över att jag troligen kommer få vänta länge på undersökning då jag har lägre prio i kön än mer akuta fall. Behöver jag oroa mig? Ska jag agera på något? Vänligen Sara
Visa svar
Uppkomna symptom från knöl i väntan på mammografi