Frågor & svar

Nytta/risk behandling Luminal A

2023-02-27
Hej! 50-årig kvinna som opererats för en vänstersidig bröstcancer med partiell mastektomi + sentinel node där PAD visar en invasiv duktal cancer grad II, 9 mm, DCIS grad II, total extent 16 mm. Sentinel node 1 mikrometastas av 3 (0.7mm) undersökta lymfkörtlar, HER2 negativ, Ki67 12%. Man har pga komorbitet (mb crohn samt 40 fistelop) enats om att nyttan med tillägg av cytostatika är mindre än 3%, därav kan man avstå den adjuvanta cytostatikabehandlingen. Planering följer med strålning mot bröst + boost samt endokrin behandling med GnRH-analog + AI i 5 år, följt av Tamoxifen i 5 år, bisfosfonatbehandling adjuvant var sjätte månad i 3 år. Hur stor är nyttan efter 10 år med enbart operation? Operation plus strålning? Hur stor är nyttan med enbart hormonbehandling postop? Vad menas med ”överlevnad”? Hur vanligt är det med ev metastasering vid denna typ av bröstcancer? Vilka är de vanligaste områdena? Vilka undersökningar kan man göra för att kontrollera att inga metastaser spridits? Finns det blodprover att ta på just bröstcancer, (cancermarkörer)? Ser fram emot återkoppling, Pernilla
Svar:
Hej, Modellen kan inte skilja på bara operation från operation + strålning. Det är mycket angeläget att du tar strålningen, det är en enkel och viktig behandling som inte kostar dig speciellt mycket möda tänker jag. Överlevnad betyder just det. Att inte dö (!), eller i detta fallet att inte dö inom en viss tid (10 år). Man kan även räkna på överlevnad utan återfall, men det blir mycket osäkrare i en sådan här beräkning. Därför är det bättre att räkna med det man även kallar total överlevnad. Det kan tyckas krasst och litet hårt, men strängt taget är målsättningen med onkologisk behandling endera förlängt liv, eller förbättrad livskvalitet. Det förra är enklast att mäta. Antingen lever man eller så är man död. Det ger den säkraste vinken om hur effektiv behandlingen är. Jag får också effekten av kemoterapi till 3% efter tio år, och om man kalkylerar med att din tarm är känsligare för komplikationer, även allvarliga komplikationer är det med all sannolikhet så att nyttan sjunker under 3 %. Hormonbehandling ger 4 % och överlevnaden efter 10 år kan uppskattas till 87%, om man sedan räknar bort de som dör av något annat än bröstcancer blir den bröstcancerspecifika överlevnaden efter 10 år 91 %, mindre än en av tio kommer att råka illa ut (=dö) till följd av bröstcancern. Din andra fråga uppfattar jag handlar om vilja undersökningar som ska göras under uppföljningen. Det är viktigt att mammografera för att hitta en eventuell ny bröstcancer. Däremot har det inte visat sig att den minoritet som drabbas av allvarligt återfall, t ex skelettmetastas har ett bättre utfall om man hittar återfallet på röntgen snarare än genom att man har besvär som leder till att man upptäcker spridningen. Det kan tyckas konstigt, men kom ihåg att man kan inte förebygga återfall genom att röntga, man kan bara påvisa ett återfall på det sättet. Hormonbehandlingen däremot förebygger återfall hos den kvinna som är frisk efter att ha opererats för en hormonkänslig bröstcancer. Detta betyder inte att man aldrig ska röntga, bara att man inte ska leta efter spridning hos symtomfria individer efter bröstcancer. Det är hos dessa kvinnor bättre att man tillåter dem att känna sig friska och inte röntga i onödan.
Niklas Loman
Niklas Loman
Överläkare, diagnosansvarig bröstcancer, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Kod 4 oregelbunden lågekogen förändring

2023-06-02
Går och väntar på svar från biopsi och känner mig väldigt orolig - förekommer det att fynd enligt nedan kan visa sig vara ofarligt eller bör jag förbereda mig på att det med största sannolikhet är cancer? Remitterad p.g.a. knöl höger axill. Mammografi höger bröst visar kl. 11 på 9 cm mammillavstånd en 8 mm nytillkommen oval förtätning, suspekt fynd. Höger axill ua. Kod dx 4. Ultraljud höger bröst visar förenligt med ovan fynd en 6 mm oregelbunden lågekogen suspekt förändring. Ultraljudsledd 18 G nålbiopsi utförd utan bedövning då patienten uppgav överkänslighet mot bedövningsmedel. Bedömning: Misstänkt tumör höger bröst.
Visa svar
Kod 4 oregelbunden lågekogen förändring

Ärftlighet

2023-06-02
Hej! Min mormor fick bröstcancer strax innan 40 års ålder, slutet av 60-talet. Varken min mamma eller morbror som idag är i 65-års åldern har fått cancer men jag börjar fundera på och har läst på ärftlighet. Jag är idag 33 år gammal och har en syster som är 37 år. Mormor gick bort 1988 så det finns ingen möjlighet att undersöka ärftliga gener via blodprov. Jag läste att man kan undersöka gamla tumörer för att se på ärftlighet. Finns denna möjlighet att göra en utredning trots att det var så länge sedan? Känner mig väldigt orolig och skulle vilja veta var jag kan vända mig för att prata mer om detta.
Visa svar
Ärftlighet

Opererades 2021

2023-06-02
2023-03-14, 08:32 TOMOSYNTES OCH ULTRALJUD HÖGER BRÖST Status efter sektorresektion i övre laterala kvadranten. För övrigt fettomvandlat bröst utan malignitet suspekta fokala fynd. Inget nytillkommet jämfört med 2022-04-12. I axillen inga patologiskt förstorade lymfkörtlar. (II) Är det så att lymfkörtlarna förblir förstorade efter tidigare operation dom avlägsnades inte bara portvakten identifierades inget malignt undrar varför det står lymfkörtlar III i svaret
Visa svar
Opererades 2021

Smärta 10 år efter mastektomi

2023-06-02
Hej Gjorde en mastektomi 2010. Senaste året haft mycket smärta, var och varannan dag . På en skala 6-7. Alvedon hjälper inte. Läst att det gjorts en studie just på smärta lång tid efter op.Undrar vad det är?nervsmärta? Strålningsskada? Finns ngt att göra?
Visa svar
Smärta 10 år efter mastektomi

Luminal A och Luminal B

2023-06-02
Vad är det för skillnad mellan Luminal A respektive Luminal B? Vilken av dem har bäst prognos?
Visa svar
Luminal A och Luminal B

Grad respektive stadie?

2023-06-02
Vad är det för skillnad på grad och stadie när det gäller cancer? Eller är det samma sak? I journalen står det grad 3. Är det samma sak som stadie 3? Stadie 4 är obotlig?
Visa svar
Grad respektive stadie?

Förebyggande mastektomi

2023-06-02
Jag är 39 år gammal. Jag har en fråga om förebyggande mastektomi. Min mamma fick diagnosen bröstcancer när hon var 59-60. Jag har ingen möjlighet att veta vilken typ av cancer hon fick diagnosen. Jag skulle vilja göra både mastektomi och rekonstruktion samtidigt. Kan denna operation utföras i Sverige, och kan den utföras på offentliga sjukhus?
Visa svar
Förebyggande mastektomi

Orolig

2023-06-02
Hej! Jag har en knöl under nyckelbenet som efter MR visat sig vara en cysta med benpåväxt. Jag har haft ont i bröstet, framförallt i vänster bröst till och från, ibland ett par gånger i månaden och ibland flera gånger per vecka. Det har varit så i 1 1/2 år, snart 2år. När det gör ont ömmar det i hela bröstet och bröstvårta och känns som ett tryck/sprängkänsla, ungefär som när jag ammade och det var överfullt med mjölk om det gick lite för lång tid mellan amningarna. Jag har nu fått ett blåmärke högst upp mellan brösten. När jag har försökt förklara för sjukvården kring smärtan i bröstet får jag till svar att de inte vet vad det beror på och att det inte är en hjärtattack då jag är för ung (37 år). Jag tror inte heller att det är en hjärtattack men vet inte hur jag ska förklara så det jag säger är förståeligt. Det gör alltså ont i vänster bröst/bröstvårta inte i hjärtat. Jag vet inte om jag ska vara orolig och ta kontakt med sjukvården igen nu när jag fått ett blåmärke som jag inte vet vart det kommer från och igen försöka förklara kring smärtan. De var snabba att kolla knölen vid nyckelbenet eftersom den var så tydlig och ganska stor men har svårt att förstå vad jag menar med bröstsmärtan. Har ni tips på vad jag kan göra och om jag bör vara orolig. Tack på förhand!
Visa svar
Orolig

Förstår inte journalen

2023-06-02
Jag är 67 år och har genomgått strålbehandling och äter aromathämmare. Blir fundersam vad nedanstående betyder i min journal, Är orolig för återfall. Är aktiv motionär och äter bra kost. Dricker något glas vin ibland men aldrig i större mängder. AD/CYT Bröst PAD - radikalt op 6 x 4 mm invasiv duktal cancer NHG2, kolmarkerad. Hormonpositiv med ER 95%, PR 35%, Ki-67 8%, pr"oliferation (pre op i biopsi 18% proliferation), HER2 negativitet med SISH immunhistokemiskt och 2+ således HER2 low. 3 friska lymfkörtlar i sentinel node. Även avlägsnat en marginalbit som var benign
Visa svar
Förstår inte journalen

Uppkomna symptom från knöl i väntan på mammografi

2023-06-02
Hej! Tack för att ni finns <3 Har en fråga: Jag var på VC för två veckor sedan då jag upptäckt en lite långsmal knöl/utbuktning på ena revbenet nära bröstbenet (vänster bröst). Ca 2x1 cm lång. Läkaren konstaterade den men var osäker på om det är en knöl, men jag fick ändå remiss till mammografi. I övrigt inget avvikande på bröstets utseende eller andra kännbara knölar. Medan jag nu väntar på min remiss har jag börjat få symptom från knölen, vilket jag inte hade innan. Ibland som mindre kramper och ibland som ihållande ilningar. Dessa känningar är centrerat till området vid knölen och känns inte som om de kommer från hjärtat (tycker mig veta hur det känns). På grund av detta har jag blivit lite orolig, dels för att jag ännu inte fått min remiss men också över att jag troligen kommer få vänta länge på undersökning då jag har lägre prio i kön än mer akuta fall. Behöver jag oroa mig? Ska jag agera på något? Vänligen Sara
Visa svar
Uppkomna symptom från knöl i väntan på mammografi