Frågor & svar

Reopereration, mastektomi täta bröst

2024-03-08
Hej! Jag genomgick en tårtbitsoperation i början på oktober förra året och då jag hade DCIS runt min tumör visade det sig efteråt att marginalerna var för små, att man såg DCIS i resektionskant så man planerade för reoperation med utvidgad sektor men ville sätta igång cytostatikabehandling först. Nu har jag genomgått alla mina behandlingar och är planerad för operation. Under tiden har ny mammografi och ultraljud gjorts där man sett DCIS i kanten som tidigare och även kalkkorn i bröstet. Där har man gjort MR och tagit biopsi på två av fyra korn men sett och de ska vara benigna. Därav tänker man att man vill gå vidare med utökad sektor, annars hade det blivit mastektomi. Jag har dock en viss oro då jag har små, täta bröst och min tumör inte sågs på vanlig screening. Enligt en stor svensk studie med Jana Di Boniface ska det vara bättre överlevnad vid bröstbevarande kirurgi och strålning (som jag är planerad för) än mastektomi och strålning. Enligt Per Hall, Karolinska och hans studier ska det vara 4-6 gånger större chans att utveckla bröstcancer i täta bröst och även större risk för återfall. Jag vill ju göra allt för att överleva och minska risken för återfall. Vet att man inte gärna tar bort frisk vävnad. Men samtidigt säger kirurgen att allt ser vi först i mikroskop efter kirurgin. Jag får välja. Det är inte heller klart hur jag ska följas upp. Vill helst ha MR. Mina frågor, kan jag lita så pass MR och att det inte är mer DCIS i bröstet? Kan benign kalk bli malign? Med denna bakgrund och riskerna med återfall vid täta bröst, är mastektomi ett bättre val än utökad sektor?
Svar:
Hej! Det är svåra frågor som du ställer, och det finns nog inte ett helt tydligt rätt eller fel. MR är en väldigt känslig undersökning men ingen undersökning är 100 %, inte heller MR. Det finns olika typer av kalk, där en del ser godartad ut och annan elakartad. Det är egentligen inte kalken i sig som är farlig utan den är mer en markör som visat att intilliggande vävnad innehåller elakartade celler. Ibland finns det cellförändringar som möjligen kan bli mer elakartad med tiden. Dina val med utvidgad sektor eller mastektomi har båda sina för- och nackdelar, och där är det olika för varje patient vad som känns viktigast. Om du vill undvika ytterligare en operation är mastektomi bättre men om du ändå vill försöka behålla bröstet är förstås utvidgad sektor bättre. Du skriver att du har små bröst, så du skulle kunna höra med din kirurg hur han/hon tror att det kosmetiska resultatet bli efter utvidgad sektor och strålbehandling då det ju behöver finnas tillräckligt med bröstvävnad kvar för att det ska se ut som ett bröst om det ska vara någon stor fördel med bröstbevarande kirurgi. Det studier har visat är att det iallafall inte är sämre prognos efter bröstbevarande kirurgi och strålbehandling jämfört med mastektomi. Sen har man nog inte visat att det är mycket bättre prognos heller.
Yvette Andersson
Yvette Andersson
Överläkare och bröstkirurg, Västmanlands sjukhus i Västerås.

När förändras rutiner kring täta bröst?

2024-04-17
Har en mamma som gick bort i bröstcancer 56 år gammal. Fick det när hon var 51. Dom upptäckte inte hennes på mammografi. Idag är jag själv snart 50 och har mycket täta bröst. Dessutom har jag många cystor så att känna varje månad är omöjligt eftersom det är så många knölar, då skulle jag behöva komma in en gång i månaden för undersökning. Jag har inte fått något genetisk test det har jag fått göra privat. Jag har stångat mig blodig för att i alla fall få ultraljud 1 gång om året. Men omöjligt. Har pratat med människor som bor i Tyskland och USA här har man kommit längre med att hjälpa oss som har fibrocystiska bröst. Vad är det som tar sådan tid? Vi borde kunna ha en något mer individuell lösning när det gäller bröst med tanke på så stora skillnader det finns och det finns en del som hamnar "mittemellan" reglerna som jag då. Tänk på hur långt vi kommit med hjärt- och kärlsjukdomar. Är ämnet prioriterat av politiker och sjukvård? Räknar man om 5 år eller 10 år? Eller kortare?
Visa svar
När förändras rutiner kring täta bröst?

Mammografi 74+

2024-04-17
Screeningen upphör vid 74 år därför att "risken överstiger nyttan". Varför ändras detta förhållande just vid 74? (hörde just om två damer på 95-97 år som diagnostiserats med bröstcancer) Vilken är risken???
Visa svar
Mammografi 74+

Årskontroll

2024-04-17
Hej, Jag har funderat på en sak. Varför gör man årlig mammografi efter bröstcancer när det är mycket större risk att man får återfall någon annan stans i kroppen? Är det inte bättre att göra en CT scan av hela kroppen istället för en mammografi?
Visa svar
Årskontroll

Förlorad mammografibuss i Norrbottens inland

2024-04-17
En jämlik vård och lika förutsättningar för screening i landet? Kvinnor i Norrbottens inland får inte tillgång till mammografibuss sedan ett par år. Att bussen var för gammal, utrustningen behövde förnyas innebär inte att man behövde satsa på en fast anläggning i Piteå. Men en annan anledning var svårigheten att få sjuksköterskor att bemanna bussarna. Hur kan det skilja sig så påtagligt mot Västerbotten som fortsatt har bussar i inlandet? Eftersom kvinnor i inlandet nu tvingas ta en hel dag semester eller obetald ledighet samt dessutom betala resan själv t o r, kommer screeningverksamheten att påverkas. Det är känt att en screening baseras på att ett stort antal personer gör undersökningen, nu är det naturligtvis så att färre kvinnor bor i inlandet, varför screeningens statistik påverkas mindre av att flera av inlandets kvinnor kommer tacka nej till mammografi, säkerligen något man tagit med i beräkningen i o m beslutet att centralisera mammografin. Regionens företrädare tycker att vi i inlandet kan passa på att boka en screening, samtidigt som vi gör inköp i Piteå. För egen del var det 4 år sedan jag besökte Piteå sist. Samtidigt förekom för några år sedan diskussion om att starta upp uppsökande verksamhet med mammografibussar i Stockholms invandrartät förorter, eftersom få kvinnor från dessa orter kom till erbjudna tider på de fasta enheterna. I riktlinjerna för screeningverksamhet ligger just begreppet lättillgänglighet, vilket man tappat bort i region Norrbotten, men som sagt vi är så få, vilket knappast påverkar statistiken 👎🏻. En sorglig utveckling att glesbygdens innevånare återigen förlorar vård och förebyggande hälsovård. Jag har tackat nej till erbjuden tid i Piteå. Anser mig inte ha tid för denna utflykt.
Visa svar
Förlorad mammografibuss i Norrbottens inland

Täta bröst

2024-04-17
Om man jag fått information att man har tätabröst. Vilken undersökning ska man begära? Och är det husläkaren som skickar remiss?
Visa svar
Täta bröst

Skelettmetastaser

2024-04-14
Jag undrar kring skelettmetastaser. Vad menas med lyriska och sklerotiska metastaser? Är en sklerotisk metastas alltid tecken på läkning?
Visa svar
Skelettmetastaser

Väntetid biopsi

2024-04-11
Hej, Jag har varit på kompletterande mammografi och ultraljud pga nyupptäckt kalkförändring i ena bröstet. Då förändringen inte kunde ses med ultraljud utan endast vid mammografiröntgen så kunde ingen biopsi tas i samband med besöket. Jag har fått en ny tid för biopsi först om 1 månad! Ska man behöva vänta så länge?
Visa svar
Väntetid biopsi

Exemestan kontra anastrazol

2024-04-11
Hej, har efter 8 månader med anastrazol och biverkningar i form av led- och muskelvärk samt hjärndimma och depression fått exemestan utskriven. Har haft paus från anastrazolen i 4 veckor nu och tanken är att jag ska börja med exemestan så snart som möjligt. Skulle gärna vilja veta vad som faktiskt skiljer dessa mediciner åt och vad jag kan förvänta mig i form av biverkningar av exemestan. När man mår så dåligt att man förlorar livslusten känns det angeläget att det inte blir värre med ny medicin. /Lena 69 år
Visa svar
Exemestan kontra anastrazol

Funderingar kring provsvar

2024-04-11
Hej, jag är 53 år, frisk sedan tidigare, via mammografiscreening upptäckt bc, gjorde en partiell mastektomi + snb i februari. Provsvar visar Invasiv cancer NST grad 2, 9 x 7 mm. Duktal cancer in situ grad 3, 22 x 9 mm. Extent 22 x 10 mm. ER 99%, PR 5%, Ki67 31%, HER2-negativ. Mikrometastas i 1/3 sentinel node. PAM 50 gjordes som visar Luminal A ror score 40. Jag har läst tidigare svar hos er och även på andra sidor att ett högt KI67 värde och Luminal A bröstcancer inte kan stämma. Är det så? jag tycker att provsvaren säger emot varandra. Jag har påbörjat behandling med Anastrozol och väntar nu på strålbehandling. Cellgifter behövs inte enligt min läkare. Är det en bra behandlingsplan?
Visa svar
Funderingar kring provsvar

Funderingar på de olika begreppen i min diagnos

2024-04-11
Således opererad med PME och sentinel node höger. PAD visar NST storlek 14 mm histologisk grad 2, östrogen/progesteron positiv, Ki67 5 %, HER2 negativ, luminal A med låg ROR. Radialt exciderad. I preparatet även LCIS. 2 benigna sentinel nodes, således T1N0. PME + SN höger, invasiv ductal cancer 14 mm. Grad 2, ER 100 %, PgR 80 %, Ki67 5 %. HER2 0. GEX Luminal A, ROR låg. 0/2 SN. T1N0. Även LCIS klassisk typ. Minsta marginal 4 mm.
Visa svar
Funderingar på de olika begreppen i min diagnos

Risk för återfall efter mastektomi

2024-04-10
Hej. Är 30 år och blev diagnosticerad med DCIS i mitt ena bröst. Det var ett omfattande område som även trängt ut i huden och bröstvårta. Man gjorde en mastektomi med direktrekonstruktion i detta bröst. Undrar vad risken att återfå bröstcancer i detta bröst är? Kan man få tillbaka cancern i detta bröst, även om man genomgått en mastektomi? Undrar om jag ska fortsätta känna efter knutor i detta bröst så som jag kommer fortsätta göra i mitt vänstra, friska bröst.
Visa svar
Risk för återfall efter mastektomi

Bula på revben

2024-04-10
Hej! Jag upptäckte precis att jag på mitt revben har som en bula/förtjocknad yta. Det är i princip mellan brösten men lite mer åt vänster håll som det känns som en bula längs revbenet, ca 1,5 cm. Det är inte ömt och syns inte utanpå. Jag kan inte svara på om jag alltid haft den då jag inte riktigt känt på det sättet där innan. Är det vanligt att revbenen känns något ojämna här eller är det något som bör kollas upp? Jag är 32 år om det relevant.
Visa svar
Bula på revben

Mastektomi faschia

2024-04-10
Tog bort hö bröst sept-23, fynd liten oväntad aggressiv tumör. Nu i mars -24 mastektomi vä i förebyggande syfte. Står i journal att man tog en liten bit av faschian och därefter bränner kärl väl, varför? är inte faschian en barriär?
Visa svar
Mastektomi faschia

Lymfsträng spontant?

2024-04-10
Hej! Jag är en 43 årig kvinna som sedan ca 2 veckor har en ca 10 cm lång hård och lite ömmande sträng i armhålan och upp på undersidan av överarmen. Det började med att jag hade en liten svullen kula som jag tolkade som en plita i armhålan och som jag klämde på. Därefter uppträdde "strängen" men plitan är nu borta. Jag har varit på vårdcentralen där tre olika läkare har tittat och känt i armhålan utan att kunna säga vad det är. Remiss har skrivits till ultraljud men tid fanns inte förrän i slutet av maj, vilket känns som en lite lång och orolig väntan. Jag har läst att liknande symtom kan uppkomma efter operation i armhålan, men kan det också uppstå så här spontant? Jag oroar mig såklart för att det kan vara något underliggande och allvarligt som är orsaken. Tacksam för svar!
Visa svar
Lymfsträng spontant?

Funderingar kring känsliga bröst

2024-04-10
Hej, Jag upptäckte häromdagen när mina bröstvårtor blev alldeles kalla så blev min högra inre bröstvårta lila och gjorde jätte ont så att jag grät. Jag har emellanåt klet som kommer ur brösten som luktar söt Mjölk, och har haft förhöjda prolaktin värden förut från och till men där återkoll hamnar inom referensvärdet. Började söka vård när det kom blod ifrån ena och pga smärta och knölar i brösten 2020. Har fått göra biopsi i högra som visade sig på kronisk inflammation men vi kunde utesluta pagets. Har fått göra flera ultraljud och nu sist även mammografi. Har fått till mig förklaringen att jag har utökade nerver som orsakar smärtorna i brösten. Men det tär på mig och bedövningssalvan jag fick utskrivet hjälper inte och symtom behandlar bara likaså tipset att smörja med Bepathen på bröstvårtorna hjälper inte längre... Är detta normalt? Jag är 28 år gammal och haft större besvär de senaste 4-5 åren men egentligen haft Smärt problematik i bl.a. brösten i många år. Jag har inte barn och har aldrig varit gravid. Vad är era tips för att söka vård för besvären etc?
Visa svar
Funderingar kring känsliga bröst

Fundering kring svullnad på bröstvårta

2024-04-10
Hej! Jag har under en tid minskat på amningen och från att ha ammat både lite på dagtid, mycket på nätterna och kvällar gått till att enbart amma vid läggning och ibland på morgonen (minskningen har gått ganska långsamt). Nu har det uppstått en liten svullnad på ena bröstvårtan (på det röda området lite utanför själva bröstvårtan). Jag tycker mig se att den minskar om jag handpumpar eller rör på det, men den kommer och går lite. Har varit där i drygt en vecka nu. Bör jag gå och undersöka detta tro?
Visa svar
Fundering kring svullnad på bröstvårta

Många cystor

2024-04-10
Hej, jag kände en knöl i ena bröstet och fick komma på mammografi och ultraljud. Det visade väldigt många vätskefyllda cystor i olika storlekar i båda brösten. De största tömde läkaren. Jag var med om samma sak för ca tre år sedan. Jag har hormonspiral. Kan den bidra till detta? Borde jag ta bort den?
Visa svar
Många cystor

Funderingar kring ev operation

2024-04-10
Jag fick min cancerdiagnos i nov 2023 och opererades ganska omgående, en mindre tumör i bröstet plus en tumör i första lymfporten och cellförändringar i en nästa lymfkörtel, togs bort. Man sa att man fått bort tumören med den marginal som patologen ville ha. Men sedan visade det sig att marginalen inte var tillräcklig så efter cellgifter och antikroppar i 9 + 9 veckor vill man nu ta bort hela bröstet, utan att undersöka om cancer finns kvar. Jag har läst om undersökningar man kan göra för att se om cancer finns. Man kan ta blodprov för tumörmarkörer och man kan göra PET-kameraundersökning. Min fråga är om det är rimligt att kräva sådana undersökningar? Jag vill inte gärna bli av med bröstet om det inte är absolut nödvändigt! Tacksam för sv
Visa svar
Funderingar kring ev operation

Utslag

2024-04-10
Hej! För ca 2 v sedan fick jag typ ett utlag på ca 5 mm, 5 cm inåt från bröstvårtan. För några dagar sedan pillade jag bort skorpa på den o tyckte den vart rödare men lite mindre. Igår pillade jag bort skorpa igen o nu är en rodnad på drygt 1cm. Är orolig över IBC då jag läst om att det jag börja som en typ finne.
Visa svar
Utslag

Funderingar kring min mammas bröstcancerdiagnos

2024-04-10
Hej, Min mamma har fått diagnisen trippelaltiv bröstcancer, stadie 3, och skall operera bort sitt bröst om en vecka och även då portvaktskörteln och ev fler körtlar. Jag var inte med henne när hon fick information av sin läkare om diagnosen eller operation och har därför några frågor. 1. Läkaren hade sagt att det inte var en ärftlig cancerform, efter att ha frågat mamma ifall vi har bröstcancer i släkten. Hur fastställs detta? Kan jag och min syster vara säkra på det? 2. I mammas journal står det att cancern är lågprolerativ. Vad innebär det? Minskar det risken för att cencern har spridit sig? 3. Jag har läst att det är hög risk för återfall när man har trippelnegativ cancer, men om de tar bort hela bröstet där tumörerna finns, vart får man då återfall, då finns det ju inget bröst kvar att få återfall i?
Visa svar
Funderingar kring min mammas bröstcancerdiagnos