Frågor & svar

Gentest vid bilateral cancer?

2020-06-14
Hej jag har nyligen diagnostiserats med bilateral bröstcancer, på ena sidan en snabbväxande hormonkänslig Her-2 positiv bröstcancer spridd till lymfkörtlarna i samma armhåla T2N2M0 på andra sidan en långsammare Luminal A hormonkänslig cancer, ca en cm stor, ej spridd vad man vet. Cytostatika och antikroppar påbörjat, sedan operation. Jag inte känner till några dödsorsaker på min fars sida så jag kan inte säga om det finns förekomst av cancer på den sidan. Det gör det dock ej på min mors vad jag vet. Inför beslut om masektomi eller tårtbit som operationstid skulle jag önska gentestning för att veta om det finns hög risk för cancer genetiskt. Onkologen har dock avfärdat detta som fullständigt obefogat pga ingen hereditet. Men jag kan ju inte den på fars sida. Och samtidigt har jag läst att vid bilateral bröstcancer så bör gentest utföras. Vad är er uppfattning här? Borde jag kunna få gentestas? Går detta att göra privat någonstans på ett sätt som motsvarar vad som görs vid genetisk utredning? De tester jag hittat på nätet verkar vara testa ett par av generna, och verkar vara någon lättversion. Jag skulle annars gärna betala för att få göra det privat om jag visste att det var rätt test, om jag nu inte kan få det inom min ordinarie behandling. Stort tack för att ni finns, och ert fantastiska jobb med att svara oss.
Svar:
Hej, vi har i det nationella vårdprogrammet kriterier för att testa för ärftlig bröstcancerpanel, som innehåller 4 gener med det man kallar hög penetrans, d v s att den livstidsrisk att få bröstcancer man får räkna med hos mutationsbärare är kraftigt förhöjd, minst 50 % (BRCA1, BRCA2, PALB2 och TP53), i dessa fall rekommenderas årlig mammografiscreening (utom vid TP53 där man undviker mammografi och gör ultraljud istället) och hos yngre med tillägg av MR. Riskreducerande kirurgi är i dessa fall ett näraliggande alternativ. Två gener har klart lägre penetrans, CHEK2 och ATM, dessa fall rekommenderar man i första hand en litet mer intensiv mammografiscreening jämfört med standardprogrammet. Kom ihåg att ovanstående %-satser inte avser risken att dö av bröstcancer, utan risken att insjukna. De flesta blir som bekant friska. Och prognosen är generellt sett inte sämre vid ärftlig bröstcancer. Det anses inte kostnadseffektivt att testa alla, då sannolikheten att hitta en mutation i många fall är mycket låg. Av detta skäl har man infört kriterier för testning. De faktorer man tar hänsyn till i dessa kriterier är ålder vid insjuknande, släkthistoria avseende bröst- och äggstockscancer, men även prostata och bukspottkörtelcancer i familjen i viss mån. Och bilateralitet. Ett fall med bilateral bröstcancer i familjen räknas som två fall. Så om man har en bilateral bröstcancer före 50 års ålder så uppfyller man "av egen kraft" kriterierna, om man är 50-60 krävs ytterligare ett fall av någon av ovanstående diagnoser hon en nära släkting för att uppfylla kriterierna. Har fallet av bilateral bröstcancer inträffat (första insjuknande av de två) efter 60, krävs att det ytterligare fallet av bröstcancer i familjen var under 60. Litet krångligt kan tyckas. Men så är det sagt. Det finns privata aktörer utomlands man kan anlita, jag vill inte uppmana var och en att göra det men det är naturligtvis upp till en själv om man vill göra det. Sannolikheten att hitta en mutation utanför ovanstående grupper är inte noll, men låg, och det kan finnas en risk att man gör fynd som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Så man kan behöva hjälp att tolka resultatet. Det finns ett amerikanskt företag som heter Color, och ett annat som heter Myriad genetics som säljer såna tester.
Niklas Loman
Niklas Loman
Överläkare, diagnosansvarig bröstcancer, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Hur ser man eventuell spridning till skelett?

2024-05-16
Hej! Vill först bara säga att jag är så tacksam för att ni finns! 🩷 Nu till min fråga, Med vilka metoder kan man se om bröstcancer har spridit sig till skelettet? CT-röntgen har jag förstått, men finns det någon mer eller kompletterande metod att se det på?
Visa svar
Hur ser man eventuell spridning till skelett?

Smärta i kroppen & smärtstillande

2024-05-15
Hej! Jag har fått min första dos Docetaxel 100 för 3 dagar sedan. Tog sedan filgrastim-sprutan hemma 24h efter. Igår kväll började smärta i muskler, leder och skelett komma smygande och idag känner jag det flukturerande över hela kroppen. Jag började med att ta 2 Alvedon kl 7 på morgonen och sedan 1 Ipren vid kl 10 då alvedonen inte hjälpt. Min fråga är om det är bäst att ta 2 alvedon & 1 Ipren samtidigt och sedan vänta 6-8 timmar? Eller om det är bättre att varva alvedonen och iprenen med 3-4 timmars mellanrum istället? (Såklart inte mer än 3 Ipren per dag & inte mer än 8 Alvedon per dag). Tacksam för svar!
Visa svar
Smärta i kroppen & smärtstillande

HR+/TNBC undrar än

2024-05-15
Hej Anne Har fått svar från dig idag 9/5 vi förstår inte riktigt hur ni menar, vi kanske formulera oss fel vi skrev "ska få en biopsi på levermetastaserna om cancern är både hormonell och TNBC", om det skulle visa sig efter leverbiopsin att en del metastaser muterat och blivit TNBC och en del andra metastaser fortfarande är hormonella,vilken behandling sätter man in då? Ni skrev att Enhertu kan fungera mot TNBC, saknar inte TNBC receptorer för östrogen, progesteron och HER 2? Hur kan Enhertu fungera mot TNBC, som saknar receptorer?
Visa svar
HR+/TNBC undrar än

Hur sprids bröstcancer?

2024-05-14
Om det inte finns metastaser i lymforna i armhålan eller vaskulär invasion, på vilka andra sätt kan bröstcancer spridas? Skiljer det sig beroende vilken variant av bröstcancer?
Visa svar
Hur sprids bröstcancer?

Vågar jag låta min dotter äta p-piller?

2024-05-14
Hej Fick min bröstcancer 2020 42år gammal, mucinös, her2 neg, Estrogen och progrestron positiv 90%. Ingen ärftligt faktor påvisad enligt blodprover. Vet inte släktmässigt om bröstcancer. Min dotter på 14år var till ungdoms mottagningen för stora mens blödningar. Barnmorskan började prata om bla p-piller skulle kunna hjälpa. Men vågar jag låta min dotter ta ex p-piller?
Visa svar
Vågar jag låta min dotter äta p-piller?

Knöl mitt på bröstbenet

2024-05-14
Hej, har fått en liten knöl på bröstbenet typ 4-5 fingrar ner från svalget och funderar vad det kan vara och om det är något som man bör kolla upp? Gör inte ont och har inga andra symptom. Är 54 år, hade Her2+ för 18 år sedan och är BRCA2 bärare. I övrigt frisk.
Visa svar
Knöl mitt på bröstbenet

Fundering!

2024-05-14
hej! Jag är 22 år och har på min vänstra bröstmuskel (precis över bröstet intill mitten av bröstkorgen) känt av att det är svullet och även något som buktar ut lite mera än på högra sidan. ( hårt och stelt) Det började med att jag kände mycket smärta efter en natt just där. Och sedan kan jag få smått känningar där när jag rätar ut bröstkorg osv . Är detta något att oroa sig över ? Tacksam för svar ifrån en väldigt orolig tjej..
Visa svar
Fundering!

Ömmande/värkande bröst orolig

2024-05-14
Hej, jag sökte till VC då jag tyckte jag känt en liten knöl som gjorde ont på ovansida vänster bröst. Efter lite mer egen undersökning och läkarens undersökning hittade varken jag eller han någon knöl. Dock är jag öm på övre delen av bröstet (typ längs med bröstmuskel) och det drar lite utåt armhålan. Främst vänster men även lite på höger. Har fått remiss för UL och mammografi vilket jag först var tacksam för, men nu är jag orolig varför det fanns en anledning att undersöka detta vidare.. (aldrig blir man nöjd). Jag har inga andra symtom än den här värken och jag är osäker på om det är samma värk jag ”brukar ha” dvs ömhet från körtlar eller om det är något annat. Fick sån panik av hela situationen. Min fråga är, vad kan det vara för allvarligt om man inte hittar knöl och inte har eksem/rodnad/svullen etc? Jag har hälsoångest vilket gör denna väntan på ytterligare undersökningar fruktansvärd. Livrädd!
Visa svar
Ömmande/värkande bröst orolig

Cystor

2024-05-14
Hej, jag har haft cystor konstaterade via UL och dränerade. Senaste gången tog det bara ett par timmar sedan hade en cysta fyllt på igen. Eftersom jag tyvärr hade läst på engelska sidor att det kan vara ett problem om en cysta efter dränering fyller på sig inom 24h ska man kontakta läkaren. Det gjorde jag och blev uppringd av sköterskan som hade pratat med min läkare. De sa att så kan det vara, cystor lever sin egna liv och att jag inte ska vara orolig. Men nu är jag jätteorolig ändå då jag läst om att det kan vara problem om en cysta fyller på sig så snabbt. Kan ni snälla rådge mig?
Visa svar
Cystor

Uppmärksam?

2024-05-14
Hej, vad ska man vara uppmärksam på efter BC? Jag syftar på tecken som kan vara återfall.
Visa svar
Uppmärksam?

Inåtvänd bröstvårta

2024-05-14
Hej! Jag är 30 år och har alltid haft en inåtvänd bröstvårta på ena sidan. För någon dag sen upptäckte jag när jag var kall att även den andra bröstvårtan var inåtvänd, det brukar den inte vara. Jag tryckte ut den och då blev den som vanligt igen, men blev ändå lite orolig. Jag har för bara några månader sedan gjort en fullständig undersökning av brösten med magnetröntgen m.m på grund av flera fibroadenom, då hittades inget annat. Kan också fibroadenom påverka bröstvårtorna?
Visa svar
Inåtvänd bröstvårta

En fundering

2024-05-14
Hej! Är det normalt att man kan få en liten ljusbrun pigmentfläck på vårtgården?
Visa svar
En fundering

Operationsmetod

2024-05-14
Hej, jag funderar över operationsmetoden vid Bröstcanser. Är det samma risk om man gör sig platt mot att tömma bröstet och lägga implantat?
Visa svar
Operationsmetod

Ålder

2024-05-14
Har man större risk för återfall i bröstcancer ju yngre man är? Då syftar jag främst på hormonreceptornegativ bröstcancer. Där borde ålder väl inte spela någon roll?
Visa svar
Ålder

Vad betyder dessa begrepp, som står i min journal?

2024-05-14
Jag har gjort en bröstbevarande operation och det står bla så här: LC inom samma extens.Den minsta avstånd till invasiv cancer 4 mm. Snon? av 1. pT1cN0 (S) M...stadium 1A.
Visa svar
Vad betyder dessa begrepp, som står i min journal?

funderingar

2024-05-14
hej vad är det 35 x 25 x 25 mm Tumörområdet i cm är det stor
Visa svar
funderingar

Masektomi på båda brösten

2024-05-14
Hej Jag undrar varför våden godkänner kosmetisk operation på det friska bröstet efter masektomi med direktrekonstruktion på det sjuka brösten men inte en profylaktisk operation då det känns som en sjukdom i sig att gå och oroa sig varje dag. Jag hade redan från första börja det som ett starkt önskemål.
Visa svar
Masektomi på båda brösten

Är det farligt?

2024-05-14
Jag är 15, ätit minipiller ett tag om de spelar någon större roll. Jag har tidigare känt knölar i brösten och har gul/grön vätska från mitt ena bröst, vad kan detta vara?
Visa svar
Är det farligt?

Fibroadenom

2024-05-14
Hej! Jag har fått diagnosen Invasiv Duktal bröstcancer och har blivit behandlad, men de upptäckte också skleroserat fibroadenom med atypisk lobulär hyperplasi, som de inte har gjort ngt åt, Jag undrar vad detta betyder?
Visa svar
Fibroadenom

Ang exemestan

2024-05-13
Hej! Jag har en fråga ang exemestan. Jag har ätit den i 2 år o ff mycket svettningar o har läst någonstans om detta att ju mer du svettas desto bättre är det o den gör bra verkan. Är detta sant ?
Visa svar
Ang exemestan