UF-företag

Bröstcancerförbundet har många samarbeten med UF-företag och vi är tacksamma över alla projekt som vill stödja vårt arbete.

Fyra ungdomar som är glada.

Det här gäller:

  • Att UF-företagets produkter inte strider mot Bröstcancerförbundets policies, t.ex. berör produkter inom alkohol, tobak eller narkotika. Eller på annat sätt inte stämmer överens med Bröstcancerförbundets värderingar om alla människors lika värde. Bröstcancerförbundet förbehåller sig rätten att bestämma huruvida en föreslagen produkt är i linje med Bröstcancerförbundets värderingar eller inte.
  • Bröstcancerförbundet har tagit fram ett antal pdf:er och jpg:er som ni som UF-företag får tillgång till. De mejlas till er efter ni har fyllt i UF-avtalet nedan. De får ni använda i oförändrat skick i er marknadsföring.
  • Som UF-företag äger ni inte rätt att använda Bröstcancerförbundets logotyp. Bandet är varumärkesskyddat och får inte heller användas isolerat.
  • Skolan ansvarar för att avtalet följs.
  • Skolan ansvarar för att inbetalning av projektvinsten görs till vårt Bankgiro 900-5919 eller Plusgiro 90 05 91-9.
  • UF översänder en rapport om projektresultatet till Bröstcancerförbundet efter periodens utgång.

Vill ditt UF-företag vara med och bekämpa bröstcancer med oss?

Ladda ner UF-avtalet här. Fyll i, underteckna, scanna in och sänd in det antingen via post till:

Bröstcancerförbundet
Hantverkargatan 25 B
112 21 STOCKHOLM

eller via mejl: peter.winberg@brostcancerforbundet.se

Efter att avtalet är ifyllt och påskrivet av båda parter får ni tillbaka ett ex av avtalet.

Har ni några frågor kring samarbeten mellan Bröstcancerförbundet och UF så kan ni vända er till kansliet på info@brostcancerforbundet.se

UF_foretag_1.png
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss