Våra ändamål

Med visionen om att ingen ska drabbas av bröstcancer finansierar vi patientnära bröstcancerforskning, ger stöd till drabbade och sprider kunskap och bedriver opinion i bröstcancerfrågor. Så här använder vi din gåva.

Verksamhetskostnader 2022

Vi finansierar bröstcancerforskning

Bröstcancerförbundet bedriver insamling till patientnära bröstcancerforskning under varumärket Bröstcancerfonden. Insamlade medel som är direkt öronmärkta till Bröstcancerfonden är intäkter från månadsgivare, försäljning av Bröstcancerförbundets rosa band och egna produkter samt testamentesgåvor, där inget annat specifikt ändamål är angivet. Vi har delat ut drygt 107 miljoner kronor till bröstcancerforskning. Den livsviktiga forskningen har gjorts möjlig tack vare gåvor från privatpersoner, företag och organisationer som stöder oss i kampen mot bröstcancer. Läs mer om bröstcancerforskning här.

Vi ger stöd och rehabilitering till drabbade

En viktig del i vårt arbete är att finnas där och ge stöd för de som drabbas av bröstcancer och anhöriga. Hos våra lokala bröstcancerföreningar finns våra 140 stödpersoner lyssnar och ger tröst när den behövs som mest. Vi arrangerar också rehabiliteringsveckor för våra medlemmar och delar ut stipendier och bidrag för utbildning inom bröstcancer, deltagande i rehabiliteringsaktiviteter samt för vissa rekreationsinsatser.

Vi sprider kunskap och bedriver opinion- och påverkansarbete

Bröstcancerförbundet är rösten för brösten alla dagar, året om. Vårt opinions- och påverkansarbete tar sin grund i vår mission om att alla ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård. Därför sprider vi kunskap och bedriver opinionsbildning i bröstcancerfrågor. Vi träffar kontinuerligt representanter från politiken, myndigheter, professionen och samarbetsorgan för att påverka i våra viktiga frågor.

Tillsammans bekämpar vi bröstcancer

Tack vare generösa bidrag från privatpersoner och företag kan vi göra mer för fler. Sätten att bidra på är många. Men alla betyder lika mycket. Tillsammans bekämpar vi bröstcancer.

Godkänd gåvomottagare

Visste du att Bröstcancerförbundet är godkänd gåvomottagare hos Skatteverket och att du därmed som månadsgivare har möjligheten att få tillbaka 25 procent på din gåva? Läs mer här

Ge en gåva till kampen mot bröstcancer

Ge en gåva till kampen mot bröstcancer

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss