Ansök om forskningsanslag och forskarmånader

Varje år delar vi ut forskningsanslag för klinisk, patientnära bröstcancerforskning. Det är möjligt tack vare gåvor från privatpersoner, företag och organisationer som stöder oss i kampen mot bröstcancer. Nu kan du som forskare även ansöka om forskarmånader.

Publicerad 31 maj 2022

brostcancerforskning-brostcancerforbundet

Bröstcancerförbundet utlyser forskningsanslag för patientnära klinisk forskning. Medel delas ut för forskningsprojekt. Bedömning av forskningsansökningarna görs av Bröstcancerförbundets forskningskommitté. Kommittén är rådgivande åt Bröstcancerförbundets styrelse som beslutar om utdelning. Läs mer om kriterier och ansökan om forskningsanslag här.

Bröstcancerförbundet utlyser forskarmånader för patientnära klinisk forskning.
Läs mer om kriterier och ansökan om forskarmånader här.

Stötta bröstcancerforskningen

Stötta bröstcancerforskningen

Bli månadsgivare
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss