Tillsammans bekämpar vi bröstcancer

Linnéas berättelse, om hur hon fick bröstcancer med Florens i magen, är en av fyra i samarbetet mellan Heja Livet och Bröstcancerförbundet. Heja Livet är ett forum för kvinnor, präglat av systerskap, med kraft att driva förändring. I en gemensam kraftsamling riktad till tusentals kvinnor, vill vi öka medvetenheten om bröstcancer och vikten av tidig upptäckt. Tillsammans höjer vi rösten för brösten och ökar engagemanget för den livsviktiga bröstcancerforskningen.

14 september

uppdaterad 13 oktober

Linnea Holm_Heja Livet_Bröstcancerförbundet
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss