Yvonne Brandberg får Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2022

Hon har under hela sitt forskarliv lyft de psykosociala aspekterna av både diagnos och behandling. Nu uppmärksammas hon för sitt arbete för att tydliggöra att det är en hel människa som behandlas – inte bara en tumör. Yvonne Brandberg är professor, psykolog och forskningsledare vid Karolinska Institutet.

Publicerad 26 november 2022

uppdaterad 5 december 2022

yvonne-brandberg-utmarkelse-2022
Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2022 tilldelas professor Yvonne Brandberg, psykolog och forskningsledare vid Karolinska Institutet.

– Jag känner mig stolt och hedrad, säger Yvonne Brandberg. Utmärkelsen har stärkt mitt yrkesmässiga självförtroende.

Yvonne Brandberg får Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2022 för ”sin långvariga och enträgna forskning där fokus ligger på att undersöka och förbättra människors upplevelser och erfarenheter av att screenas för, diagnostiseras med och behandlas mot cancersjukdom”. I motiveringen betonas också att hennes studier är ett viktigt och patientnära komplement till annan bröstcancerforskning eftersom de handlar om patienters livskvalitet.

– Jag har alltid fått slåss för att de här aspekterna ska beaktas och respekteras, säger Yvonne Brandberg. Helhetssyn kan låta som en klyscha, men tyvärr har det inte blivit bättre när det gäller att se människan bakom sjukdomen – snarare sämre. Mitt hopp står till att patientorganisationerna orkar driva de här frågorna. De behöver dra ett tungt lass!

Att få ett erkännande från patienternas egen organisation är extra speciellt när man, som jag, i decennier verkat för att i alla lägen lyfta patienternas perspektiv.

Yvonne Brandberg

Yvonne Brandberg utnämndes år 2008 till professor i vårdvetenskap med fokus på onkologi. Hennes engagemang för de psykosociala frågorna väcktes på 80-talet då hon lockades till Radiumhemmet för att leda en studie om antihormonbehandling och livskvalitet vid bröstcancer. Den följdes av ytterligare studier och så småningom en avhandling om psykosociala aspekter av information, prevention och behandling av cancer. Sedan dess har hennes åtaganden växt med rader av uppdrag i vetenskapliga kommittéer.

– Allt fler bröstcancerpatienter lever längre, men jag ser stora brister i rehabilitering och ett undermåligt omhändertagande av komplikationer av de nya behandlingarna, säger hon. Det är självklart bra att nya läkemedel utvecklas, men även livskvaliteten behöver diskuteras så att patienter kan få hjälp att ta ett beslut om vilken behandling som blir bäst ur alla aspekter.

Rätten till rehabilitering

Rätten till rehabilitering

Så fort du fått diagnosen bröstcancer har du rätt till rehabilitering. Här förklarar vi vad det innebär, vem som har ansvaret, och vilka rättigheter du har.

Tillsammans med sin forskargrupp på Karolinska Institutet har Yvonne Brandberg också ägnat sig åt studier om kvinnor som genomgått bröstoperationer för att minska sin risk för ärftlig cancer. Forskningen har fokuserat på hur människor reagerar på att de har en ökad risk för cancer. Gruppen har också följt kvinnor som opererat bort bröstvävnad i förebyggande syfte under en lång följd av år.

– Vi kan konstatera att de flesta vänjer sig ganska snabbt vid sin nya vetskap om ökad risk. Det känns förtröstansfullt. Min slutsats av våra studier är att människor mår bra av att få veta – och av att kunna agera.

Yvonne Brandbergs starka engagemang fortsätter – numera på halvtid.

– Jag känner en otrolig uppmuntran av den här bekräftelsen. Att få ett erkännande från patienternas egen organisation är extra speciellt när man, som jag, i decennier verkat för att i alla lägen lyfta patienternas perspektiv.

Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet, tycker att det är viktigt att uppmärksamma eldsjälar och pionjärer som under lång tid kämpat för att ytterligare förbättra den svenska bröstcancervården.

– Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2022 går till helt rätt person, säger hon. Yvonne Brandbergs breda forskning lyfter fram avgörande aspekter inom området psykoonkologi och bidrar med patienternas perspektiv på alla de frågor som ligger utanför den rent medicinska behandlingen, men som är helt centrala för att kunna fortsätta leva – inte bara överleva.

Bröstcancerförbundets Utmärkelse delas ut i samarbete med Astra Zeneca.

Tidigare pristagare av Bröstcancerförbundets Utmärkelse

Tidigare pristagare av Bröstcancerförbundets Utmärkelse

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss