Frågor & svar

Cancervård av idag?

2022-12-19
För 30 år sedan fick jag vid 30 års ålder inflammatorisk bröstcancer. Tiden mellan upptäckt till ställd diagnos var 9 dagar och jag fick komma direkt till en onkologisk mottagning för preoperativ cytostatikabehandling. Därefter genomgick jag radikal mastektomi och strålbehandling. Eftersom återfallsrisken var stor fick jag även genomgå en autolog benmärgstransplantation pga behandling med högdoscytostatika. Under hela vårdperioden kände jag mig mycket välbehandlad. Jag vet att min diagnos var allvarlig och har verkligen förstått vikten av tidig upptäckt samt snabbt insatt behandling. Nu i höst upptäckte min mor (90+) en större tydlig förändring i bröstet. Jag ringde till bröstmottagningen och hon fick tid ca 14 dagar senare. Där fick hon genomgå mammografi, ultraljud och biopsi. Svaret skulle meddelas vid ett besök drygt 3 veckor senare. Vid detta besök på kirurgmottagningen fick vi beskedet att det var bröstcancer (tumörer som sitter tillsammans och mäter ca 5 cm). Cancerbehandlingen, pga ålder, sjuklighet och behandling med eliquiz, skulle initialt endast bli aromatashämmare. Kirurgi (utan narkos) skulle kunna komma ifråga om cancertumören gav sår i huden. Återbesök skulle ske om 3-4 månader, men det skulle även kunna ske om 6 månader. Mina frågor är: 1. Varför behöver det år 2022 ta 5 veckor för att lämna en cancerdiagnos, som man ändå endast planerar att behandla med läkemedel? 2. Kan denna behandling anses som en kurativ behandling eller är detta val en palliativ behandling pga att det gäller en äldre person? 3. Är det rimligt att vänta 6 månader på ett återbesök, när tumören redan nu är tydligt synlig? 4. Jag är helt införstådd med att inte alla äldre personer klarar att genomgå en operation eller andra cancerbehandlingar (cytostatika) och att man inom vården givetvis måste väga risker med ingreppet i förhållande till fördelar. Däremot undrar jag om man kan och bör göra kirurgiska ingrepp i ett bröst där tumören har spridit sig till huden? Som anhörig vill man inte då få höra: "Nu är det inte möjligt att operera pga spridningsrisken". 5. Det finns ju vårdprogram för bröstcancer. Följs de på samma sätt i alla regioner? Jag blev behandlad i Stockholm för 30 år sedan. Min mor är bor i en annan region. Där är det bröstkirurgerna som tar beslut om behandling. Enligt bröstkirurgen, som vi träffade, så tar de bara hjälp av onkologerna när behov finns. Bröstkirurgerna ansvarar även för behandling med antiöstrogener och aromatashämmare. 6. För livshotande sjukdomar har man ju rätt att få en second opinion. Är det något vi bör försöka få i detta fall?
Svar:
Hej. Jag ska försöka svara dig så gott jag kan. 1. Att ställa diagnos idag tar längre tid än för 30 år sedan delvis pga att det görs fler patologiska undersökningar idag än vad det gjordes tidigare. Dessutom görs fler analyser för att komma till rätt diagnos. Väntetiden varierar dock mellan lab, på samma sätt som väntetiden att få komma till kirurg har ökat på många ställen. 2. Sålänge tumören är kvar i bröstet och man inte tänkt operera bort den, räknas behandlingen som palliativ. Palliativ antihormonell behandling mot en hormonkänslig bröstcancer brukar kunna vara effektiv under lång period. Det gäller oavsett ålder - man kan vara yngre men ha en samsjuklighet som gör kirurgi olämplig/omöjlig. 3. Jag tycker att 3-4 månader till återbesök är rimligt då det är viktigt att ge behandlingen lite tid att hinna få effekt, 6 månader kanske är lite länge om man tänker på ett första besök. Om allt ser bra ut och att det går åt rätt håll kan nästa besök vara om 6 månader. Däremot är det förstås viktigt att patient (eller anhörig/vårdare) hör av sig om tumören växer eller om det dyker upp något annat. 4: Vi brukar undvika att operera en lokalt avancerad bröstcancer (som spridit sig i huden) - där är tex antihormonell behandling det bästa första valet. 5. Generellt kan man säga att vårdprogrammet följs av alla regioner, men ibland kan det skilja lite, mot bakgrund av lokala förutsättningar, vilket ju vårdprogrammet ger utrymme för (ibland kan man göra på olika sätt). 6. En hormonkänslig bröstcancer hos en äldre kvinna som har samsjuklighet som gör att man vill undvika operation, behandlad helst med antihormonell behandling, precis det din mamma fått. Jag tycker att det låter som att kirurgen har gjort ett klokt val. Man har dock alltid rätt till second opinion om man känner sig missnöjd. Om det "bara" gäller uppföljningsintervallet skulle jag förslå att ni pratar med er kirurg först.
Anne Andersson
Anne Andersson
Överläkare, onkologi och diagnosansvarig bröstcancer, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Kod 4 oregelbunden lågekogen förändring

2023-06-02
Går och väntar på svar från biopsi och känner mig väldigt orolig - förekommer det att fynd enligt nedan kan visa sig vara ofarligt eller bör jag förbereda mig på att det med största sannolikhet är cancer? Remitterad p.g.a. knöl höger axill. Mammografi höger bröst visar kl. 11 på 9 cm mammillavstånd en 8 mm nytillkommen oval förtätning, suspekt fynd. Höger axill ua. Kod dx 4. Ultraljud höger bröst visar förenligt med ovan fynd en 6 mm oregelbunden lågekogen suspekt förändring. Ultraljudsledd 18 G nålbiopsi utförd utan bedövning då patienten uppgav överkänslighet mot bedövningsmedel. Bedömning: Misstänkt tumör höger bröst.
Visa svar
Kod 4 oregelbunden lågekogen förändring

Ärftlighet

2023-06-02
Hej! Min mormor fick bröstcancer strax innan 40 års ålder, slutet av 60-talet. Varken min mamma eller morbror som idag är i 65-års åldern har fått cancer men jag börjar fundera på och har läst på ärftlighet. Jag är idag 33 år gammal och har en syster som är 37 år. Mormor gick bort 1988 så det finns ingen möjlighet att undersöka ärftliga gener via blodprov. Jag läste att man kan undersöka gamla tumörer för att se på ärftlighet. Finns denna möjlighet att göra en utredning trots att det var så länge sedan? Känner mig väldigt orolig och skulle vilja veta var jag kan vända mig för att prata mer om detta.
Visa svar
Ärftlighet

Opererades 2021

2023-06-02
2023-03-14, 08:32 TOMOSYNTES OCH ULTRALJUD HÖGER BRÖST Status efter sektorresektion i övre laterala kvadranten. För övrigt fettomvandlat bröst utan malignitet suspekta fokala fynd. Inget nytillkommet jämfört med 2022-04-12. I axillen inga patologiskt förstorade lymfkörtlar. (II) Är det så att lymfkörtlarna förblir förstorade efter tidigare operation dom avlägsnades inte bara portvakten identifierades inget malignt undrar varför det står lymfkörtlar III i svaret
Visa svar
Opererades 2021

Smärta 10 år efter mastektomi

2023-06-02
Hej Gjorde en mastektomi 2010. Senaste året haft mycket smärta, var och varannan dag . På en skala 6-7. Alvedon hjälper inte. Läst att det gjorts en studie just på smärta lång tid efter op.Undrar vad det är?nervsmärta? Strålningsskada? Finns ngt att göra?
Visa svar
Smärta 10 år efter mastektomi

Luminal A och Luminal B

2023-06-02
Vad är det för skillnad mellan Luminal A respektive Luminal B? Vilken av dem har bäst prognos?
Visa svar
Luminal A och Luminal B

Grad respektive stadie?

2023-06-02
Vad är det för skillnad på grad och stadie när det gäller cancer? Eller är det samma sak? I journalen står det grad 3. Är det samma sak som stadie 3? Stadie 4 är obotlig?
Visa svar
Grad respektive stadie?

Förebyggande mastektomi

2023-06-02
Jag är 39 år gammal. Jag har en fråga om förebyggande mastektomi. Min mamma fick diagnosen bröstcancer när hon var 59-60. Jag har ingen möjlighet att veta vilken typ av cancer hon fick diagnosen. Jag skulle vilja göra både mastektomi och rekonstruktion samtidigt. Kan denna operation utföras i Sverige, och kan den utföras på offentliga sjukhus?
Visa svar
Förebyggande mastektomi

Orolig

2023-06-02
Hej! Jag har en knöl under nyckelbenet som efter MR visat sig vara en cysta med benpåväxt. Jag har haft ont i bröstet, framförallt i vänster bröst till och från, ibland ett par gånger i månaden och ibland flera gånger per vecka. Det har varit så i 1 1/2 år, snart 2år. När det gör ont ömmar det i hela bröstet och bröstvårta och känns som ett tryck/sprängkänsla, ungefär som när jag ammade och det var överfullt med mjölk om det gick lite för lång tid mellan amningarna. Jag har nu fått ett blåmärke högst upp mellan brösten. När jag har försökt förklara för sjukvården kring smärtan i bröstet får jag till svar att de inte vet vad det beror på och att det inte är en hjärtattack då jag är för ung (37 år). Jag tror inte heller att det är en hjärtattack men vet inte hur jag ska förklara så det jag säger är förståeligt. Det gör alltså ont i vänster bröst/bröstvårta inte i hjärtat. Jag vet inte om jag ska vara orolig och ta kontakt med sjukvården igen nu när jag fått ett blåmärke som jag inte vet vart det kommer från och igen försöka förklara kring smärtan. De var snabba att kolla knölen vid nyckelbenet eftersom den var så tydlig och ganska stor men har svårt att förstå vad jag menar med bröstsmärtan. Har ni tips på vad jag kan göra och om jag bör vara orolig. Tack på förhand!
Visa svar
Orolig

Förstår inte journalen

2023-06-02
Jag är 67 år och har genomgått strålbehandling och äter aromathämmare. Blir fundersam vad nedanstående betyder i min journal, Är orolig för återfall. Är aktiv motionär och äter bra kost. Dricker något glas vin ibland men aldrig i större mängder. AD/CYT Bröst PAD - radikalt op 6 x 4 mm invasiv duktal cancer NHG2, kolmarkerad. Hormonpositiv med ER 95%, PR 35%, Ki-67 8%, pr"oliferation (pre op i biopsi 18% proliferation), HER2 negativitet med SISH immunhistokemiskt och 2+ således HER2 low. 3 friska lymfkörtlar i sentinel node. Även avlägsnat en marginalbit som var benign
Visa svar
Förstår inte journalen

Uppkomna symptom från knöl i väntan på mammografi

2023-06-02
Hej! Tack för att ni finns <3 Har en fråga: Jag var på VC för två veckor sedan då jag upptäckt en lite långsmal knöl/utbuktning på ena revbenet nära bröstbenet (vänster bröst). Ca 2x1 cm lång. Läkaren konstaterade den men var osäker på om det är en knöl, men jag fick ändå remiss till mammografi. I övrigt inget avvikande på bröstets utseende eller andra kännbara knölar. Medan jag nu väntar på min remiss har jag börjat få symptom från knölen, vilket jag inte hade innan. Ibland som mindre kramper och ibland som ihållande ilningar. Dessa känningar är centrerat till området vid knölen och känns inte som om de kommer från hjärtat (tycker mig veta hur det känns). På grund av detta har jag blivit lite orolig, dels för att jag ännu inte fått min remiss men också över att jag troligen kommer få vänta länge på undersökning då jag har lägre prio i kön än mer akuta fall. Behöver jag oroa mig? Ska jag agera på något? Vänligen Sara
Visa svar
Uppkomna symptom från knöl i väntan på mammografi