Rehabilitering vid bröstcancer

Rehabilitering är allt som kan göra att livet blir så bra som möjligt före, under och efter behandling av bröstcancer. De flesta som har eller har haft bröstcancer behöver någon typ av rehabilitering någon gång under förloppet. Rehabilitering vid bröstcancer omfattar alla åtgärder som kan minska den negativa påverkan som sjukdomen har på dig och dina närstående.

Rehabiliteringen ska starta redan vid diagnosbeskedet och alla delar av livet och tillvaron räknas. Din kontaktsjuksköterska kan vägleda dig till de personer som kan vara viktiga för din rehabilitering.

Specialister som kuratorer, dietister, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter kan vara viktiga för ditt fysiska och psykiska välmående.

Det är kontaktsjuksköterskan som, tillsammans med läkaren och dig, gör en vårdplan som omfattar dina behov av rehabilitering som du har nu och behov som du kan få senare.

Bröstcancerförbundets MÅ BRA-program

Bröstcancerförbundet finansierar olika MÅ BRA-helger och MÅ BRA-veckor för medlemmar. Gemensamt för dem alla är ett kärleksfullt fokus på tid för återhämtning – genom samtal, avkoppling, medveten kost och lätt fysisk aktivitet.
Här kan du läsa mer om våra MÅ BRA-program
Bli medlem, om du inte redan är det

Rätten till rehabilitering

Rätten till rehabilitering

Som patient har du rätt till rehabilitering - läs mer här

Filmer om rehabilitering

På Cancerrehabiliteringen Onkologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset har man, i samarbete med patienter, kommunikationsenheten SU och Vårdgivarguiden, producerat korta filmer som riktar sig till alla som behandlas, eller har behandlats, för cancer och till närstående. Informationen i filmerna är generell och tar upp de vanligaste insatserna vid cancerrehabilitering.

Filmerna tar upp 14 ämnen:

 • Fatigue – cancerrelaterad trötthet
 • Smärta
 • Mat för att må bra under/efter behandling
 • Sexuell hälsa och rehabilitering vid cancersjukdom
 • Barn som närstående
 • Alternativ medicin
 • Tarmproblem vid strålbehandling mot bäckenområdet
 • Fysisk aktivitet och träning
 • Balans i vardagen
 • Psykologiska utmaningar
 • Oro och ångest
 • Återgång till arbete efter cancersjukdom
 • Kontaktsjuksköterskan – din fasta punkt under cancerbehandlingen
 • Information om Uppföljningsmottagningen efter barncancer

Se filmerna

Rehabilitering under och efter cancer
Till 1177 Vårdguiden
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss