Strålning vid bröstcancer

Strålbehandling är en vanlig behandling mot bröstcancer.

Strålbehandling används för att bota sjukdomen och förebygga återfall. Både friska celler och cancercellernas arvsmassa (DNA) påverkas av strålning, men de friska cellerna är bättre på att reparera sig och klarar sig bättre. Det är ”reparationsförmågan” som man utnyttjar vid strålbehandling och det är därför som strålbehandlingen måste upprepas. De friska cellerna hinner reparera sig mellan behandlingarna, men tumörcellerna som skadas hinner inte reparera sig, och dör.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss