Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Andra screeningmetoder

Ultraljud: Ger en detaljerad bild genom ljudsignaler där det går att urskilja bröstkörtlar och eventuella tumörer. Ultraljud används ofta som komplement vid utredning av misstänkt bröstcancer. Ultraljudsundersökningen tar ganska lång tid och kräver lång erfarenhet att bedöma.

Tomosyntes: En typ av skiktröntgen som ger en mer detaljerad undersökning än vanlig mammografi. Tomosyntes är en känsligare metod för kvinnor med täta bröst än vanlig mammografi. Däremot tar bilderna längre tid att analysera och det råder osäkerhet om hur väl tomosyntes fungerar i täta bröst. Tomosyntes har på många platser i USA ersatt vanlig mammografiscreening.

Magnetisk resonanstomografi (MR): En undersökning som baseras på en kombination av magnetfält och radiovågor. Den mest effektiva, men också mest kostsamma metoden för att upptäcka bröstcancer, inte minst hos kvinnor med täta bröst. Metoden är väldigt känslig och upptäcker i högre utsträckning förändringar, som senare visar sig helt ofarliga, än andra metoder.

Kontrastförstärkt mammografi: En nyare metod som kan användas för att lättare hitta cancer, även i täta bröst. I princip rör det sig om vanlig mammografi, men med skillnaden att ett jodkontrastmedel injiceras och ansamlas i en eventuell cancer.

Läs mer om täta bröst

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss