Olika stadier av bröstcancer

Bröstcancer delas in i olika stadier: förstadiet, första stadiet, andra stadiet, tredje stadiet och fjärde stadiet. Här kan du läsa mer om dem.

Förstadiet – cancer in situ

Den allra tidigaste formen av bröstcancerstadiet kallas cancer in situ. Då växer cancern fortfarande bara där den har uppstått. Det är ett förstadium till bröstcancer. De flesta har inga symtom alls men mammografi kan upptäcka cancer in situ.

Första stadiet – cancern växer i bröstet

Cancertumören kan växa in igenom mjölkgångens eller mjölkkörtelns vägg ut i fettväven eller bindväven i bröstet. Det innebär att cancern är invasiv. Ibland går det att känna en knöl men många bröstcancertumörer är bara någon centimeter stora, även när de är invasiva. Då går de oftast inte att känna. Däremot kan de upptäckas med mammografi.

Andra stadiet – cancern kan ha spridit sig till lymfkörtlar

Cancertumören kan vara upp till fem centimeter. Den kan ha spridit sig längs lymfkärlen till lymfkörtlarna som finns i till exempel armhålan.

Tredje stadiet – större än fem centimeter

Cancertumören är större än fem centimeter eller så har den växt in i huden eller bröstkorgen. Den kan också ha spridit sig till flera lymfkörtlar i armhålan.

Fjärde stadiet – cancern bildar metastaser i andra delar av kroppen

Cancercellerna växer in i blodkärl så att sjukdomen sprider sig till andra delar av kroppen och bildar nya cancertumörer. Det kallas dottertumörer eller metastaser. Metastaser kan finnas i till exempel skelettet, lungorna eller levern.

Metastaser bildas oftast när cancertumören har funnits i bröstet i flera år och när den har vuxit och blivit flera centimeter stor. Men det kan också ta både kortare och längre tid för bröstcancer att sprida sig.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss