Svenska

Nedan text är den som finns översatt (se egna flikar) på arabiska, engelska, persiska, somaliska och turkiska.

Bröstcancerförbundet_BRÖSTMÖNSTER multi_smal.jpg

Fakta om bröstcancer i Sverige
Varje år drabbas cirka 8000 kvinnor av bröstcancer. Det är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Tack vare framsteg inom forskningen och nya effektiva behandlingar blir prognosen för bröstcancer allt bättre. Idag överlever 8 av 10 sjukdomen.

Vikten av tidig upptäckt
Alla kvinnor mellan 40 och 74 år, som är folkbokförda i Sverige, erbjuds gratis mammografi vartannat år. Ju tidigare en bröstcancer upptäcks desto bättre är prognosen och möjligheten att bli frisk. Det är viktigt att du går på mammografin varje gång du kallas, då röntgenläkarna jämför bilderna från tidigare undersökningar. Sedan det svenska mammografiprogrammet infördes har överlevnaden i bröstcancer fördubblats.

Självundersökning av brösten
Att själv undersöka brösten en gång i månaden är en god vana. På så sätt kan du upptäcka eventuella förändringar eller knölar mellan tillfällena för mammografi. Ladda ner appen Klämdagen för instruktioner och påminnelse i mobilen varje månad. Appen finns på arabiska, engelska, turkiska, somaliska och svenska.

För ytterligare information om bröstcancer och för information på andra språk besök https://www.europadonna.org/

För stöd och kontakt med andra bröstcancerpatienter kontakta en av våra bröstcancerföreningar på https://brostcancerforbundet.se/fa-stod/

Om du behöver rådgöra med vården kontakta 1177 eller besök www.1177.se

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss