Rätten till delaktighet

Enligt patientlagen ska hälso- och sjukvården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

Det betyder att läkaren ska tala om för dig vilka olika behandlingar som finns, och vad de innebär, så att du kan välja det som känns rätt för dig. Men bara om du vill. Du måste inte välja själv, och delaktighet i vården är inget krav.

Men det kan ändå finnas mycket att ta ställning till. Behandlingar mot bröstcancer är tuffa och valet av vårdplan kan variera beroende på person och livssituation. Ibland kan det till exempel vara aktuellt att diskutera risker och nytta med behandlingen. En kvinna som vill skaffa barn kanske vill pausa sin behandling mot återfall, och då gäller det att väga för- och nackdelar mot varandra. När det gäller äldre patienter kan det finnas stora risker för komplikationer som behöver vägas in.

Oavsett vad du väljer är det läkarens skyldighet att respektera ditt beslut. Men ibland kan det kännas svårt att fatta beslut om sin egen behandling, och då kan det vara skönt att ha med sig någon som stöd. Det kan vara en familjemedlem, släkting eller vän. Enligt patientlagen har personen rätt att få information om din behandling, och hjälpa dig att föra din talan.

Jag tycker det är jätteviktigt att patienten är delaktig i behandlingen. Sund skepticism hos patienten tycker jag är härligt! I I patientlagen står det att hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Som läkare går det alltså inte att bara säga att “du ska ha det här och det här”.

Elisabet Lidbrink, överläkare och onkolog

Så gör du om dina rättigheter inte tillgodoses
Om dina rättigheter inte tillgodoses ska du i första hand prata med vårdgivaren. Om du känner att det är svårt att föra din egen talan, eller om du upplever att ingen lyssnar, kan du vända dig till Patientnämnden i din region.

Stort tack till Elisabet Lidbrink för faktagranskning.

Du kan alltid kontakta en av våra bröstcancerföreningar för att få stöd och hjälp

Du kan alltid kontakta en av våra bröstcancerföreningar för att få stöd och hjälp

Hitta din lokala bröstcancerförening och bli medlem!
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss