Rätten till information

Med ett besked om bröstcancer följer en massa information, till exempel vilken typ av bröstcancer det rör sig om och hur den ska behandlas. Det kan kännas både svårt och jobbigt att ta in.

Du har rätt att vara delaktig i beslut som rör din behandling, och därför säger patientlagen att du ska få informationen på ett sätt som du lätt kan förstå.

Det betyder till exempel att du har rätt till information på ditt eget språk om du inte talar svenska, och teckenspråkstolk om du har en hörselnedsättning.

Du ska även få informationen skriftligen om du begär det. Det är ofta en bra idé, för då kan du läsa den i lugn och ro.

Här är informationen som vårdgivaren ska ge dig:

 1. Information om ditt hälsotillstånd.
 2. Vilka metoder som finns för undersökning, vård och behandling.
 3. Vilka hjälpmedel som finns om du har en funktionsnedsättning.
 4. När i tiden du kan förvänta dig att få vård.
 5. Hur vården och behandlingarna förväntas att gå till.
 6. Vilka risker för komplikationer och biverkningar som finns.
 7. Rehabilitering och eftervård.
 8. Metoder för att hindra skador och återfall.
 9. Möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt och vårdgivare.
 10. Möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt.
 11. Vårdgarantin, och möjligheten att få upplysningar om vård i annat europeiskt land hos Försäkringskassan.

Så gör du om dina rättigheter inte tillgodoses

Om dina rättigheter inte tillgodoses ska du i första hand prata med vårdgivaren. Om du känner att det är svårt att föra din egen talan, eller om du upplever att ingen lyssnar, kan du vända dig till Patientnämnden i din region.

Du kan alltid kontakta en av våra bröstcancerföreningar för att få stöd och hjälp

Du kan alltid kontakta en av våra bröstcancerföreningar för att få stöd och hjälp

Hitta din lokala bröstcancerförening och bli medlem!
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss