Frågor vid läkarbesöket

Vad ska jag fråga doktorn?

blyerspennormindre.jpeg

Frågor att ställa vid misstänkt förändring eller knöl i bröstet:

 1. Vilka undersökningar behöver göras?
 2. Hur lång tid tar det att få besked om vad undersökningen visat?
 3. Vad kommer att ske sen, om det visar sig vara en tumör eller cancer?

Frågor att ställa vid diagnos av tumör eller cancer i bröstet:

 1. Görs Sentinel node biopsi, det vill säga biopsi av portvaktskörteln ?
 2. Finns det någon behandling som jag kan börja med före operationen?
 3. Kan neoadjuvant behandling vara ett alternativ för mig?
 4. Vilken typ av operation är bäst vid den här typen av tumör/cancer?
 5. Varför är den typen av operation bäst?
 6. Finns det någon annan behandling som jag bör ta?
 7. Hur lång är väntetiden på operation?
 8. Hur länge behöver jag ligga på sjukhus?
 9. Vilken hjälp kommer jag att behöva hemma den första tiden?
 10. Vilken ytterligare behandling kan bli aktuell?
 11. Kommer tumörprovet att testas med avseende på alla kända prognosfaktorer, det vill säga även för förekomsten av HER2-genen? (Om detta inte sker regelmässigt kan du begära att din tumör testas i detta avseende.) Förvissa dig om att ditt tumörprov sparas.
 12. Vart kan jag vända mig för att få en förnyad medicinsk bedömning, en så kallad second opinion, det vill säga diskutera igenom behandling och prognos med en annan läkare?

Frågor att ställa vid svar på analys av tumören och diskussion om tilläggsbehandling:

 1. Vad visade analysen av tumören? Vilket stadium och storlek är det? Vilken grad av aggressivitet? Var tumören hormonkänslig? Var den HER2-positiv?
 2. Behöver jag ytterligare behandling? I så fall vilken typ av behandling?
 3. Hur ser prognosen ut för en kvinna i min ålder med den här typen av bröstcancer (om du vill veta detta)?
 4. Vilken uppföljning och kontroll kommer jag att få?
 5. Är det något särskilt som jag själv behöver vara observant på?
 6. Om du är intresserad: fråga om det finns några kliniska studier att delta i. Det kan vara ett sätt att få tillgång till nya behandlingar.
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss