Rätten till ny medicinsk bedömning

Eftersom bröstcancer är en livshotande sjukdom har du rätt till en ny medicinsk bedömning. Tidigare kallades det för second opinion.

Om du till exempel känner dig osäker på diagnosen du fått, eller behandlingen som föreslagits, har du rätt att få en ny medicinisk bedömning av en annan läkare.

När det gäller bröstcancer finns det ett nationellt vårdprogram som ska följas i hela Sverige. Men ibland går det inte att behandla bröstcancer enligt mallen. Därför är det bra att känna till det nationella vårdprogrammet för bröstcancer, och fråga om behandlingen följer det. Om behandlingen inte gör det kan det också finnas anledning att begära en ny medicinsk bedömning.

Du får en sådan genom att läkaren som behandlar dig skriver en remiss till en annan läkare, som kan finnas i din egen eller i en annan region. Du behöver inte leta upp den nya läkaren själv, utan vården har skyldighet att hjälpa dig hitta en. Men du kan också komma med egna förslag på vem, eller vilken mottagning, du vill besöka.

En del känner sig obekväma med att begära en ny medicinsk bedömning. Men för läkaren tillhör det vardagen, och det är inte konstigt att en person som drabbats av en livshotande sjukdom vill ha utlåtanden från flera håll. Du behöver inte heller förklara varför du vill ha en ny medicinsk bedömning.

När du har fått en ny medicinisk bedömning kan du inte kräva en till. Men det kan göras fler om läkaren anser att det behövs.

När det gäller bröstcancer finns det nationella riktlinjer för behandling, som gäller i hela Sverige. Men om det görs avsteg från de nationella riktlinjerna, eller om patienten känner sig tveksam, kan det vara bra att få en ny medicinsk bedömning. Ett bra tips är att helt enkelt fråga: “Följer den här behandlingen nationella riktlinjer?” Det har alla rätt att få veta.

Elisabet Lidbrink, överläkare och onkolog

Kostnader i samband med ny medicinsk bedömning

Den nya medicinska bedömningen kostar som ett vanligt läkarbesök, även om du åker till en annan region för att få den. Om du reser till en annan region för att få en ny medicinisk bedömning ska din hemregion dessutom betala resan.

Om den nya läkaren kommer med ett nytt förslag på behandling ska du kunna få den. Även här är det regionen där du är folkbokförd som ska betala. Enda villkoren är att behandlingen stämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet, och att kostnaderna anses vara rimliga.

Så gör du om dina rättigheter inte tillgodoses

Om dina rättigheter inte tillgodoses ska du i första hand prata med vårdgivaren. Om du känner att det är svårt att föra din egen talan, eller om du upplever att ingen lyssnar, kan du vända dig till Patientnämnden i din region.

Stort tack till Elisabet Lidbrink för faktagranskning.

Du kan alltid kontakta en av våra bröstcancerföreningar för att få stöd och hjälp

Du kan alltid kontakta en av våra bröstcancerföreningar för att få stöd och hjälp

Hitta din lokala bröstcancerförening och bli medlem!
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss