Rätten att välja öppenvård

Med öppenvård menas att du inte blir inlagd. Det brukar inte heller behövas vid bröstcancer, eftersom behandlingen oftast sker inom dagvården. Som patient med bröstcancer har du rätt att välja öppenvård var som helst i landet.

Om du drabbats av bröstcancer kan det kännas skönt att komma till en mottagning som specialiserat sig på sjukdomen. Det har du också rätt till. Enligt patientlagen kan du som patient välja primärvård och specialiserad vård var som helst i landet, så länge den är offentligt finansierad.

Men du kan behöva en remiss för att få komma till specialistmottagningen. För att ta reda på vad som gäller för just dig kan du kolla med regionen där du bor, och mottagningen du vill besöka.

Att du söker dig till en annan region betyder inte att det tar längre tid för dig att få vård, eftersom alla patienter ska behandlas lika. När du söker vård i en annan region ställs du alltså i samma kö som de som bor där.

Kostnader för resor och boende

Om du väljer att söka vård i en annan region får du betala resor och boende själv. Men om du har fått remiss till en annan region för en ny medicinsk bedömning täcks kostnaderna för resor och boende av din region.

I övrigt kostar själva besöket på mottagningen ungefär som det skulle gjort hemma, även om avgiften kan variera något.

Så gör du om dina rättigheter inte tillgodoses

Om dina rättigheter inte tillgodoses ska du i första hand prata med vårdgivaren. Om du känner att det är svårt att föra din egen talan, eller om du upplever att ingen lyssnar, kan du vända dig till Patientnämnden i din region.

Du kan alltid kontakta en av våra bröstcancerföreningar för att få stöd och hjälp

Du kan alltid kontakta en av våra bröstcancerföreningar för att få stöd och hjälp

Hitta din lokala bröstcancerförening och bli medlem!
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss