En guide till komplementär och alternativ medicin

Vad är skillnaden mellan kosttillskott och naturläkemedel? Vad gäller egentligen för antioxidanter och cancer? Vi djupdyker i KAM-djungeln och delar med oss av tre metoder som personer som har, eller har haft, bröstcancer kan ha nytta av. Läs också om hur man ska tänka kring att välja rätt behandlare, och vem man ska tro på.

Publicerad 29 mars 2023

en-guide-genom-KAM-djungeln-brostcancerforbundet
  • Välj rätt behandlare

Bortsett från kiropraktorer och naprapater har utövare av KAM i regel ingen svensk yrkeslegitimation. De lyder alltså inte under Socialstyrelsens tillsyn eller Patientsäkerhetslagen. Därför är det extra viktigt att välja behandlare med omsorg. Man kan till exempel kolla om personen tillhör något yrkesförbund som har etiska riktlinjer, ta reda på vilken yrkesbakgrund hen har och om hen också är positivt inställd till konventionell behandling.

  • Vem ska jag tro på?

Utifrån dagens forskning finns inga alternativ till cytostatika, strålbehandling, hormonell behandling eller målinriktade terapier som kan bota cancer. Låter något för bra för att vara sant, så är det nog tyvärr det. Förhåll dig kritiskt till medieinslag och böcker om KAM. Sannolikheten att de är trovärdiga är högre om innehållet granskats av experter, upphovspersonerna uppger varifrån de fått sin information och det saknas bindningar till annonsörer eller andra organisationer. Utgå från en bred samling länkar när du söker information om KAM och cancer på nätet. Läs på hemsidor för offentliga institutioner och forskningsinstitutioner. Läs mer på:

  1. Cam-cancer.org. Sök på metoder, symtom och cancerformer.
  2. Mskcc.org. Sök på search about herbs eller about mind-body therapies.
  3. Cancer.gov. Sök på PDQ integrative summaries.
  • Skillnaden mellan kosttillskott och naturläkemedel

Växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel har genomgått liknande kontroller som andra läkemedel och är säkra när de används enligt förpackningens instruktioner. De känns igen genom att det står växtbaserat läkemedel, traditionellt växtbaserat läkemedel eller naturläkemedel på förpackningen.

Kosttillskott genomgår däremot ingen regelmässig kvalitetskontroll, vilket innebär att kvaliteten kan variera stort och att det bara är producenten eller säljaren som garanterar att produkten är säker. Viktigt! Diskutera med din läkare innan du använder naturpreparat, för att undvika negativa samverkanseffekter med din övriga läkemedelsbehandling.

  • Här är tre KAM-metoder personer som har eller har haft bröstcancer kan ha nytta av.

Dessa metoder finns med i internationella riktlinjer, godkända av American society for clinical, ASCO.

  1. Musikterapi bedrivs kliniskt av akademiskt utbildade musikterapeuter för att främja hälsa, och går ut på att lyssna på, skapa, röra sig eller sjunga till musik. Vid bröstcancer rekommenderas musikterapi vid depression och för att minska ångest och stress. Det anses också värt att prova för att minska besvär med smärta
  2. Akupunktur används både inom och utanför traditionell vård för att minska smärta och symtom kopplade till cancer och cancerbehandling. Akupunktur har visat sig kunna minska ledsmärta orsakad av behandling med aromatashämmare. Det kan också övervägas vid ångest, depression, fatigue, för att förbättra livskvalitet och mot vallningar.
  3. Meditation. Det finns många olika slags meditationsmetoder. Gemensamt brukar vara att de går ut på att träna sin uppmärksamhet och medvetenhet för att genom detta uppleva mer lugn, ökad koncentrationsförmåga och förbättrad mental hälsa generellt. Det finns stark evidens för att meditation kan rekommenderas vid både ångest, depression och för förbättrad livskvalitet för personer som har eller har haft bröstcancer.

Källor: Kathrin Wode, onkolog. BRoschyren "Om du funderar på komplementär och alternativ medicinn" som rekommenderas för nationell användning av regionala cancercentrum i samverkan, RCC. Internationella riktlinjer för KAM-metoder vid bröstcancer respektive smärta, godkända av ASCO.

Bättring bortom vården

Bättring bortom vården

Minst var fjärde person med cancer tar till andra metoder än de som erbjuds inom den traditionella sjukvården för att må bättre. Långt färre pratar om det med sin läkare.

Martin har glasögon och kollar in i kameran.Martin Bergö, professor i molekylär medicin på Karolinska institutet.

Antioxidanter och cancer – vad gäller egentligen?

Att få i sig en tillräcklig mängd vitaminer från bland annat frukt och grönt skyddar våra celler och hjälper oss att hålla oss friska. Många studier visar att befolkningar som äter en antioxidantrik kost har en lägre risk för cancer än populationer som inte äter den typen av kost.

Inte konstigt att antioxidanter blivit ett mycket positivt laddat ord. Men är det ”ju mer desto bättre” som gäller? Nej, visar forskningen tydligt. Faktum är att kosttillskott med höga halter av antioxidanter tvärtom kan vara skadliga. För den som har eller har haft cancer, eller har ökad risk att få det, är rådet att helt undvika dessa tillskott så länge man inte har en påvisad brist på någon vitamin. Detta eftersom antioxidanter kan påskynda cancerns utveckling.

– Så fort man har cancer skyddar antioxidanterna även cancercellen. Den har mycket att tjäna på att man ger den extra antioxidanter, säger Martin Bergö, som är professor i molekylär medicin på Karolinska institutet.

Han har forskat om cancer, åldrande och molekylära mekanismer de senaste 20 åren. Enligt honom behöver personer som har eller har haft cancer inte undvika någon speciell kost, utan det är just tillskott som kan vara skadliga. Man ska fortsätta att äta mycket frukt och grönt, så länge man inte öser på med extra smoothies och shots och dessutom tar en ”en om dagen-tablett”.

– Man behöver inte leta efter livsmedel som är packade med antioxidanter. Dessutom är exempelvis gojibär väldigt dyrt. Det är bättre att ta en apelsin och ett äpple och äta sallad till maten, säger Martin Bergö.

TEXT KARIN PERSSON

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss