Cytostatikabehandling (kemoterapi)

Cytostatika ges för att bota eller bromsa sjukdomen och ibland för att minska risken för återfall. Det är cancercellerna som man vill angripa och helst döda med cytostatika men även friska celler påverkas. En viktig fördel med cytostatikabehandling är att den förs med blodet ut i hela kroppen och även når cancerceller som har lossnat från tumören. De vanligaste biverkningarna är sänkta blodvärden, håravfall och illamående.

I Sverige används många olika cytostatika som angriper cellerna på olika sätt. En viktig angreppspunkt är DNA-molekylen i cellkärnan. Andra angreppspunkter är cellens transportsystem och molekyler som är viktiga för cellens överlevnad. Huvudresultatet blir att cellen dör. Behandling med cytostatika ges för att bromsa sjukdomen och minska risken för mikrometastaser som kan leda till spridd bröstcancer.

Cytostatika ges i kurer

Olika bröstcancerformer behandlas med olika kurer. En kur är en kombination av cytostatika som ges i intervaller, enligt ett bestämt schema. För att få största möjliga effekt med acceptabla biverkningar kombineras ofta flera olika sorters cytostatika samtidigt. Doseringen individanpassas och räknas ut med hänsyn till patientens längd och vikt. Blodvärdet kontrolleras innan behandlingen ges.

Kurerna måste upprepas eftersom alla cancerceller inte dör av en behandling. I uppehållet mellan kurerna klara de friska cellerna sig bättre, för de är bättre på att reparera sig än cancercellerna. Så för varje kur som ges blir det färre och färre cancerceller. Effekten utvärderas efter en tid och om det behövs så kan andra kurer prövas. När cytostatika används för att förhindra återfall ges ett förutbestämt antal kurer, eftersom det inte går att se mikroskopiska rester av cancern på röntgen eller på något annat sätt.

Om cytostatika och kombinationer

Cytostatikabehandling individanpassas alltid. Det som passar en tumörtyp och person kan vara olämpligt för en annan. Det pågår ständigt läkemedelsstudier med många patienter som utvärderar effekt och säkerhet för olika behandlingar. När man hittar ett nytt läkemedel eller kombination som är bra så ändras behandlingsrekommendationerna. De kombinationer och grupper av cytostatika som för närvarande används mest är antracykliner (epirubicin, doxorubicin) och taxaner (docetaxel, paklitaxel). Det här är några vanliga läkemedel och kombinationer, det finns många fler.

Din läkare och ditt behandlingsteam har kunskap och väljer det som passar bäst för dig. Din behandling kan komma att behöva ändras beroende på provsvar eller för starka biverkningar. På FASS kan du läsa mer om specifika läkemedel.

Tabletter, spruta eller dropp

Cytostatika ges intravenöst med dropp, injektion eller som tabletter. Behandlingen ges ofta på sjukhus men kan också ges i hemmet eller i öppenvård. Vanligtvis får man en PICC-line (Periferally Instered Central Catheter), en tunn central venkateter som man lägger in i en av överarmens vener så att det går att blodbanan på ett smidigt och säkert sätt. Ibland opereras ett litet membran in i huden, en så kallad venport (port-a-cath). Även genom venporten når man blodbanan smidigt och säkert utan att sticka genom huden.

Det går att förebygga och minska biverkningar

Cytostatika ger biverkningar men olika personer får olika mycket biverkningar. Mycket har förbättrats när det gäller att minska och lindra biverkningarna. Biverkningarna beror på att cytostatika inte kan skilja tillräckligt bra på cancerceller och normala, snabbväxande, celler. Cancerbehandling med cytostatika dödar därför också oftast en del av de normala cellerna i till exempel benmärg, hår och slemhinnor.

Många biverkningar kan förebyggas, andra måste man stå ut med. Prata med sjukvårdspersonalen och berätta hur du mår så kan de hjälpa dig med mediciner och tips som kan underlätta.

Trötthet och lindring

Cytostatikautlöst trötthet, både fysisk och psykisk trötthet, kallas fatigue. Den kan bero på låga blodvärden, men tröttheten kommer ofta ändå. Att trots tröttheten, som kan sitta i länge efter avslutad behandling, ändå försöka röra på sig och göra positiva saker rekommenderas. All fysisk aktivitet, även om du bara orkar lite, är bra – man brukar känna sig piggare även om man bara tar korta promenader.

Cytostatika i höga doser kan försämra benmärgens förmåga att bilda blodkroppar. Ibland ges behandling med läkemedel som stimulerar blodkroppsbildningen för att minska infektionsrisken.

Håret kan ta skada

Vissa typer av cytostatika skadar hårsäckarna och de nya hårstråna blir tunna, spröda och bryts lätt av när de når hudytan. Det leder till att man tappar hår, som mest en till två veckor efter behandlingen. Man kan använda en kylmössa för att minska effekten av cytostatika i hårbotten så att håravfallet minskar. Alla som behöver får erbjudande om en peruk. När cytostatikakuren är avslutad kommer håret nästan alltid tillbaka helt, ibland lite mörkare, ibland ljusare och rakt hår kan bli lite lockigt i början. Läs mer om håravfall vid cytostatiskabehandling.

Illamående går att minska och lindra

Olika typer av cytostatika orsakar olika mycket illamående. Illamående och kräkningar är välkända biverkningar men alla besväras inte och det finns läkemedel mot illamående. Läkemedlen mot illamående ges oftast förebyggande innan behandlingen med cytostatika ges. Om det behövs kan dosen ökas eller så lägger man till ytterligare läkemedel. Illamåendet kan självklart påverka aptiten, en del får svårt att äta och andra mår mindre illa när de äter. Berätta alltid hur du mår, så kan din sjuksköterska och läkare hjälpa dig på bästa sätt med behandling och tips.

Sköra slemhinnor kan behandlas

Under cytostatikabehandlingen hinner inte alltid slemhinnorna nybildas tillräckligt snabbt. Det kan orsaka besvär som sår och torrhet i munnen, urinvägs- och ändtarmsbesvär. Även slemhinnorna i underlivet kan bli sköra och lättblödande och orsaka smärta vid samlag. Alla får inte besvär och det finns läkemedel och lindring.

Sex och fertilitet

Det är vanligt att sexlusten minskar både på grund av den psykiska påfrestningen och av tröttheten som behandlingen orsakar. Sköra slemhinnor kan orsaka blödningar och smärta vid samlag som ofta lindras med hjälp av krämer eller vagitorier. Berätta om du får besvär så kan du få hjälp med behandling. Sexlusten kommer ofta tillbaka efter avslutad behandling. Läs mer i Ta hand om din lust – en liten skrift av största vikt. Det är olämpligt att bli gravid under cytostatikabehandlingen och tre månader efteråt eftersom cytostatika kan skada fostret

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss