Över 18 miljoner kronor till patientnära bröstcancerforskning

Rekordutdelning! Årets forskningsanslag ökar med 45 procent jämfört med föregående år. Totalt delas 18 415 000 kr ut till forskningsprojekt vid olika institutioner och sjukhus i Sverige. Nytt för i år är att vi även delar ut stöd till doktorander och postdoktorer för genomförande av forskarmånader.

Publicerad 8 november 2022

uppdaterad 19 december 2022

susanne-webb

Fokus ligger liksom tidigare år vid patientnyttan, det vill säga forskning som kommer bröstcancerdrabbade till del inom en överskådlig tid.

– Bröstcancerförbundet firar 40 år och därför känns det extra stort att kunna dela ut ett rekordbelopp till bröstcancerforskningen. Det ger goda förhoppningar om nya framsteg, bättre behandlingar och ökad överlevnad, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Årets anslag går till sjutton kvinnliga forskare och åtta män. Vidare gick 3 miljoner av potten till 11 postdoktorer och doktorander för genomförande av forskarmånader. Forskningsprojekten sträcker sig genom hela spektret av vårdkedjan för bröstcancer från riskbaserad screening, bildanalys med AI, genexpressionsanalys, behandling, kirurgi och rehabilitering.

– Vi är glada att kunna stimulera till ökade möjligheter inom bröstcancerforskningen genom att finansiera forskarmånader. Vi behöver skapa nya förutsättningar för fortsatta framsteg inom forskningen. Det här är ett steg på vägen, säger Susanne Dieroff Hay.

Här en sammanställning över samtliga projekt som beviljats forskningsanslag från Bröstcancerförbundet

Det ger goda förhoppningar om nya framsteg, bättre behandlingar och ökad överlevnad.

Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet har hittills delat ut drygt 125 miljoner kronor till patientnära bröstcancerforskning. Forskningsanslagen är möjliga tack vare gåvor från enskilda personer, företag och organisationer som engagerat sig i kampen mot bröstcancer.

Bröstcancerförbundets forskningskommitté består av framstående professorer och docenter från hela landet. Kommittéen gör en individuell bedömning av alla inkomna forskningsprojekt, som sedan vägs samman i en gemensam bedömning. Den utgår från följande grunder: patientnytta, originalitet, genomförbarhet och kompetens. Rekommendationen från kommittén läggs fram till Bröstcancerförbundets styrelse som formellt beslutar om anslagen. Läs mer här.

Stöd bröstcancerforskningen

Stöd bröstcancerforskningen

Bli månadsgivare
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss