Ansökan för forskare

Som forskare kan du ansöka om anslag för forskningsprojekt och anslag för forskarmånader.

Bröstcancerförbundet utlyser anslag för forskningsprojekt

Medel delas ut för patientnära forskningsprojekt om bröstcancer. Bedömning av forskningsansökningarna görs av Bröstcancerförbundets forskningskommitté. Kommittén är rådgivande åt Bröstcancerförbundets styrelse som beslutar om utdelning.
Läs mer om kriterier och ansökan här. – ANSÖKAN STÄNGD

Bröstcancerförbundet utlyser anslag för forskarmånader

Medel delas ut för patientnära forskning om bröstcancer. Bedömning av ansökningarna görs av Bröstcancerförbundets kommitté för forskarmånader. Kommittén är rådgivande åt Bröstcancerförbundets styrelse som beslutar om utdelning.
Läs mer om kriterier och ansökan här. – ANSÖKAN STÄNGD

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss