Delta i cancerstudier

"Cancerstudier i Sverige" är en databas som samlar kliniska cancerstudier med pågående patientrekrytering.

Cancerstudier i Sverige är en nationell databas med aktuella kliniska studier inom cancervården. I databasen finns endast studier med pågående rekrytering av patienter.

Forskare kan registrera studier i databasen. Vem som helst får söka i den – även om den främst vänder sig till forskare och profession inom cancervården.

Sök i databasen

Mål med Cancerstudier i Sverige

  • Fler patienter som deltar i kliniska cancerstudier
  • Underlätta för vården att inkludera patienter i studier
  • Ökade möjligheterna att delta i studier i hela landet
  • Underlätta för forskare att hitta samarbetsprojekt
  • Stärka och stödja klinisk cancerforskning i Sverige

Patientmedverkan i en studie

En patient som önskar delta i en forskningsstudie måste oftast uppfylla specifika kriterier i enlighet med studiens syfte. Patienten ska därför alltid kontakta sin behandlande läkare för mer information om vad som krävs för att kunna delta i den aktuella studien.

Läs om att medverka i cancerstudier

Håll koll på dina rättigheter om du ska delta i kliniska studier

Håll koll på dina rättigheter om du ska delta i kliniska studier

Bettina Rylls berättar om dina rättigheter och fyra frågor att ställa om du vill vara med i en klinisk studie.
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss