Zoledronsyra mot benskörhet

Zoledronsyra tillhör en grupp läkemedel som kallas bisfosfonater och används för att behandla benskörhet (osteoporos) hos kvinnor efter klimakteriet.

Zoledronsyra ges även för att minska risken för frakturer som behandling vid vissa former av bröstcancer kan leda till. Studier har visat att Zoledronsyra även minskar risken för spridd sjukdom.

Zoledronsyra ges var sjätte månad med dropp (infusion). I samband med den första infusionen är biverkningar som feber och frossa, muskel- och ledsmärta samt huvudvärk vanliga. Symptomen är vanligen milda till måttliga och försvinner oftast inom tre dagar.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss