Behandling vid lymfödem

Lymfödem beror på att den vätska i kroppen som kallas för lymfan har svårt att transporteras bort och istället samlas upp i en kroppsdel.

Det är vanligt med lymfödem efter bröstcanceroperationer, särskilt när flera lymfkörtlar i armhålan har tagits bort och även efter strålbehandling. Var uppmärksam och kontakta din sjuksköterska eller lymfterapeut om armen svullnar och du får värk. Det går oftast lättare att behandla lymfödem när det upptäcks tidigt.

Behandlingen går ut på att minska svullnaden och att förhindra att lymfödemet blir större med hjälp av tryck (kompressionsbehandling) och egenbehandling. Behandlingen ska ges av en lymfterapeut eller av någon som har genomgått utbildning och har rätt kunskap. Oftast kompletteras kompressionsbehandlingen med andra behandlingsmetoder. Du som riskerar att få eller har lymfödem har rätt att få undervisning i hur lymfsystemet fungerar och få individuellt anpassad behandling och råd.

Det är viktigt att skydda armen för att undvika skador och små sår. Använd handskar när du arbetar i trädgården. För att minska risken för infektion bör blodprov eller vaccinationer inte tas i armen på den opererade sidan.

De behandlingar som rekommenderas vid lymfödem är bland annat:

  • Kompressionsbehandling
  • Träning och fysisk aktivitet förbättrar lymfcirkulationen. Träningen bör starta på låg nivå och gradvis öka
  • Hudvård är en viktig del av behandlingen. Mjukgörande salvor med lågt pH-värde som håller huden mjuk och elastisk rekommenderas. En oskadad hud minskar risken för infektioner till exempel, rosfeber som är vanligt vid lymfödem
  • Massagemetoden manuellt lymfdränage (MLD) kan utföras av en lymfterapeut eller av patienten själv, närstående eller omvårdnadspersonal efter undervisning
  • Lymfpulsatorbehandling med tryckmanschetter

(Vårdprogram bröstcancer 2018-01-16)

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss