Cancerrehabilitering

Rehabilitering vid cancer omfattar alla åtgärder som kan minska den negativa påverkan som sjukdomen har på dig och dina närstående.

Rehabiliteringen ska starta redan vid diagnosbeskedet och alla delar av livet och tillvaron räknas. Din kontaktsjuksköterska kan vägleda dig till de personer som kan vara viktiga för din rehabilitering.

Specialister som kuratorer, dietister, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter kan vara viktiga för ditt fysiska och psykiska välmående.

Det är kontaktsjuksköterskan som, tillsammans med läkaren och dig, gör en vårdplan som omfattar dina behov av rehabilitering som du har nu och behov som du kan få senare.

Bröstcancerförbundets MÅ BRA-program

Bröstcancerförbundet finansierar olika Må Bra-helger och Må Bra-veckor för medlemmar. Gemensamt för dem alla är ett kärleksfullt fokus på tid för återhämtning – genom samtal, avkoppling, medveten kost och lätt fysisk aktivitet.
Här kan du läsa mer om våra Må Bra- helger & veckor
Bli medlem, om du inte redan är det

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss