MÅ BRA-program

Koppla av och ladda om genom ett av Bröstcancerförbundets MÅ BRA-program som till stor del finansieras av oss. Här har många av våra medlemmar hittat tillbaka till livsinspiration, lugn och glädje under årens lopp.

Kriterier

För att söka till våra rehabveckor behöver du uppfylla ett antal kriterier:

  • Du ska ha varit medlem de senaste två åren, det vill säga ha betalat de två senaste medlemsavgifterna för innevarande år samt året före.
  • Det bör ha gått ett antal veckor efter avslutad strålbehandling, för att du ska kunna tillgodogöra dig rehabiliteringen.
  • När det gäller rehab för kurativ bröstcancer prioriterar vi sökanden som inte tidigare varit på någon av våra rehabveckor.

Ansökan öppnar igen jan/feb 2025. Varmt välkommen med din ansökan!

En person med orange tröja går i skogsmiljö


Rehab på Lydiagården för dig med kurativ bröstcancer

MITT I LIVET-vecka på Masesgården för dig med kurativ bröstcancer

LEVA-vecka på Masesgården för dig med spridd bröstcancer

Bidrag för egenavgiften

Du har möjlighet att söka medel till egenavgiften för programmen om du har en årsinkomst under 250 000 kr. Mer info om hur du ansöker om detta finns under respektive MÅ BRA-program.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss