Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Kirurgi

De allra flesta som har bröstcancer opereras. Hur omfattande operationen blir beror på hur stor tumören är, vilken typ av tumör det är, om den har spridit sig och eventuell ärftlighet. Bröstbevarande kirurgi, när en del av bröstet tas bort, är den vanligaste metoden. Men ibland behöver hela bröstet och även lymfkörtlarna i armhålan opereras bort. Man vet med säkerhet att båda operationsmetoderna i kombination med strålbehandling och läkemedelsbehandling leder till förlängd överlevnad och minskad risk för återfall.

Vid all bröstkirurgi försöker man uppnå ett så bra kosmetiskt resultat som möjligt. Många gånger görs en bröstrekonstruktion (direktrekonstruktion) i samband med operationen. När hela bröstet tas bort (mastektomi) görs bröstrekonstruktionen senare.

Valet av operationsmetod och om bröstrekonstruktionen ska göras direkt eller senare, diskuteras i förväg igenom tillsammans med den som är sjuk. Det går inte att förutse allt, även om man tar prover och gör undersökningar innan operationen. En del prover tas under operationen och svaret kan vara annorlunda än det man väntat sig. Kirurgen kan därför behöva ändra operationsmetod under själva operationen.

Provtagning i armhålan

Före eller under operationen görs en undersökning av lymfkörtlarna i armhålan (axillen). Man tar en biopsi (ett vävnadsprov tas med en nål) för att se om tumören har spridit sig. Numera används metoden, sentinel node-biopsi för att diagnostisera och bedöma lymfkörtlarna i armhålan. Det innebär att provet tas från den första lymfkörteln som lymfan kommer till från brösttumören. Provsvaret ger information om hur operation och behandling efter operation bör genomföras.

Operation av armhålan

Svaret från provtagning från lymfkörtlarna ger information om tumören har spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan. Om tumören har spridit sig till lymfkörtlarna opereras de i vissa fall bort, det kallas axillutrymning och minskar risken för återfall. Efter en operation med axillutrymning är det ganska vanligt att man får besvär i armen med till exempel lymfödem och sämre rörelseförmåga. Strålbehandling mot armhålan har i några studier visat sig ge lika bra resultat som axillutrymning utan att orsaka lika mycket besvär i armen.

Behandling före operationen

Vid en del bröstcancerformer rekommenderas behandling före operation (neoadjuvant behandling). Behandlingen ges för att minska tumörens storlek och spridning (mikrometastaser). När behandling innan operation är aktuell bedömer både onkolog och kirurg i samförstånd med patienten vad som är bästa möjliga behandling. Man måste ta hänsyn till många faktorer och hälsotillståndet inför operationen är viktigt. Nästan alla behandlingsformer som ges mot bröstcancer kan även ges som behandling inför operation.

Strålbehandling efter operation

Strålbehandling är en vanlig form av behandling om man har bröstcancer. Den används för att bota sjukdomen, lindra symptom och för att förebygga återfall. Strålningen får man på ett begränsat område, precis där cancertumören finns. Både friska celler och cancercellernas arvsmassa (DNA) påverkas av strålning, men de friska cellerna är bättre på att reparera sig och klarar sig bättre. Det är reparationsförmågan som man utnyttjar vid strålbehandling och det är därför som strålbehandlingen måste upprepas. De friska cellerna hinner reparerarar sig mellan behandlingarna, men tumörcellerna som skadas, hinner inte reparera sig och dör.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss